• MALATYA-KULUNCAK-BAŞÖREN MAHALLESİS:201100410 (ER:3252717 N0`LU FELDSPAT RUHSAT SAHASININ BULUCULUĞA ESAS MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

ÖZ
Bu çalışma, AR: 201100410 numaralı ruhsat sahasında yer alan feldispatoidik mağma ile ilişkili siyenotoyidik mağma ürünlerinin alternatif seramik hammaddesi olarak değerlendirilmesine yöneliktir. Ruhsat sahasında yüzeylenen Üst Kretase-Paleosen (?) yaşlı Siyenitler içindeki bol floritli siyenit porfirlerden, siyenit kireçtaşı dokanağındaki kontak skarn zonlarından, siyenit pegmatitlerden, kireçtaşlarından, karbonatit ? olduğunu düşündüğümüz seviyeler mevcuttur. Kireçtaşları ile siyenitlerin dokanaklarında yeşilimsi siyah renkli ince taneli, vitrik tanelerden oluşan siyenitler mevcuttur. Bu dokudaki siyenitleri iri taneli bol floritli, porfiritik dokulu, feldspat, ortoklas, lösit (?) içeren siyenit porfirlere geçiş göstermektedir. Siyenit porfirler içerisinde koyu renkli mineral olarak piroksenlerden ejirin, amfibollerden hornblend bakımından zengindir. Siyenit porfirler içerisinde damarlar şeklinde oluşmuş; nefelin, fedspat, turmalin, piroksen minerallerince zengin kesimler oldukça fazladır. Siyenit porfirlerin daha iç kısmında nefelinli siyenitler, % 0 ile % 60 arasında koyu renkli mineral içeren foid siyenitler veya foyalitler bulunur.
Ruhsat sahası, Malatya ili Kuluncak ilçesine bağlı Başören köyü sınırları içerisinde K39a2 paftasında yer almaktadır. Sahada Üst Kretase-Alt Paleosen yaşlı Hasançelebi siyenotoyidi geniş alanlar kapsar. Hasançelebi siyenotoyidinin Kuluncak bölgesinde ruhsat sahasının içerisinde alkalice zengin bir kayaç topluluğudur. Daha önceki çalışmacıların (Metin, 2013) Hasançelebi siyenotoyidi olarak adlandırdığı birim siyenit, Foid Siyenit, sodalit siyenit, Nefelinli siyenit ve granitoyidik parçalardan oluşmaktadır. Hasançelebi siyenotoyidi, ruhsat sahasında Alçakçaltepe ve çevresinde Alibey höyüğü tepe, Aşılık Pınarı, Karababa pınarı civarında yüzeylenmektedir. Bu siyenitler iri albit taneli, iri piroksenler içeren (aegerine), yer yer beyazımsı gri renklerde yayılım göstermektedir. Birim masif bir görünüme sahiptir. Ana mineral bileşenleri ise plajioklas albitçe zengin, piroksen minerali olarak aegerine, az miktarda kuvarsa rastlanmaktadır.
Sahada 1/5000 ölçekli jeoloji haritası, 11 lokasyonda bunun 4 lokasyonu 2015 yılında toplam 1755,5 m, 2016 yılında 2518 m sondaj yapılmış, alkali tüflerden 51 adet kimyasal, 8 adet XRD, 5 adet petrografik analiz amaçlı ve 3 adet cevher zenginleştirmeye yönelik numune alınmıştır. Kimyasal analiz sonuçlarına göre % 32,10–% 62,10 SiO2, % 0.1–% 8,20 Na2O, ve % 0,2–%11,80 K2O, % 3,40–%24,10 Al2O3 değerleri elde edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13769
Rapor Adı MALATYA-KULUNCAK-BAŞÖREN MAHALLESİS:201100410 (ER:3252717 N0`LU FELDSPAT RUHSAT SAHASININ BULUCULUĞA ESAS MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ
Yer - Konum MALATYA-KULUNCAK
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2019
Yazarlar OKAN PULAT

MALATYA-KULUNCAK-BAŞÖREN MAHALLESİS:201100410 (ER:3252717 N0`LU FELDSPAT RUHSAT SAHASININ BULUCULUĞA ESAS MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13769
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 560,00TL


Etiketler: MALATYA-KULUNCAK-BAŞÖREN MAHALLESİS:201100410 (ER:3252717 N0`LU FELDSPAT RUHSAT SAHASININ BULUCULUĞA ESAS MADEN JEOLOJİSİ RAPORU