• ORDU-FATSA-ELBEYLİ AR: 201300236(ER: 3289808) VE AR:201300237(ER:3117000) RUHSAT SAHALARININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

ÖZ
Bu çalışma, Ordu ili ve çevresinde önceki yıllarda yapılan prospeksiyon çalışmaları
sonucunda potansiyel alan olarak belirlenen ve MTA Genel Müdürlüğü’ne 2013 yılında
kazandırılan, Ordu-Fatsa-Elbeyli AR:201300236(ER:3289808), AR:201300237(ER:3117000)
no’lu ruhsat sahaları, maden jeolojisi yönünden incelenerek sahada ekonomik bir
cevherleşmenin olup olmadığı araştırılmıştır.
Ordu-Fatsa-Elbeyli yöresindeki ruhsat sahaları cevherleşmesi Ordu ilinin yaklaşık
70km güneyinde yer alan Kabataş İlçesinde yüzlek veren batolit içerisinde yer almaktadır.
Monzonitik, monzodiyoritik, siyenitik sokulumlar ile ilişkili olan Au-Cu cevherleşmesi
genellikle stockwork tip kuvars-pirit-kalkopirit ile birlikte KB ve GD doğrultulu kuvarsmolibden
ve kuvars-enarjit-kalkopirit-pirit-molibden cevherleşmeleri şeklindedir. Ayrıca
özellikle ağsal damarlar çevresinde silisifiye zonlarda saçınımlı molibden cevherleşmeleri
görülür. Damarlar çevresinde yaygın olarak silisleşme, killeşme ve zunyit-profillit ve
kuvarstan oluşan ileri arjilik alterasyon zonları hâkimdir. Dış kesimlerde ise kloritleşme ile
temsil edilen propilitik alterasyon görülür. Mostra ölçeğinde görülen kuvars-enarjit damarları
ve zunyit-profillit-kuvarstan oluşan alterasyon birliktelikleri ve bunlarla birlikte molibdenitkalkopirit
cevherleşmeleri sahada derin porfiri tip bir cevherleşmeyi işaret etmektedir. İleri
arjilik alterasyonun gözlenmesi bölgenin Au cevherleşmesi açısında da önemli bir potansiyel
olabileceğini göstermektedir.
Cevherleşmenin ana kayacı olan siyenitik, monzonitik bileşimli sokulumlarda yapılan
jeokimya ve yaş tayini çalışmalarına göre cevherleşme 77.0±1.3m.y.(Üst Kretase) yaşlı,
şoşonitik ve nispeten pirimitiv bir magmatizmayı işaret etmektedir. Bu tip magmatizma
genellikle açılma(rift) ortamlarını gösteren tipik bir magmatizmadır.
2013 yılında başlatılan çalışmalarda, jeokimya, yarı detay/detay maden jeolojisi(1/10.000 ve
1/5.000 ölçekli) çalışmaları tamamlanarak, 2014 yılında sondajlı arama çalışmalarına
başlanmış olup, 2014 yılında 6 lokasyonda 5.193,80 m arama sondajı, 2015 yılında 16
lokasyonda 9.857 m arama sondajı, 2016 yılında 7 lokasyonda 4.160 m arama sondajı olmak
üzere toplam 29 lokasyonda 19.210,80 m arama sondajı gerçekleştirilmiştir.
Cevherleşmelerin stratigrafisi, tektonik özellikleri, alterasyon zonlanması, minerallerin
oluşum ısısı, cevher doku ve özellikleri dikkate alınarak cevher oluşumu ortaya konmaya
çalışılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13758
Rapor Adı ORDU-FATSA-ELBEYLİ AR: 201300236(ER: 3289808) VE AR:201300237(ER:3117000) RUHSAT SAHALARININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ JEOLOJİ
Yer - Konum ORDU-FATSA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2019
Kitap - Yayın
Yazarlar Deniz GÖÇ Fatih PEKDEMİR Dr. Oktay PARLAK Dr. Okan DELİBAŞ Mustafa ÖZKAN Onur SEZER

ORDU-FATSA-ELBEYLİ AR: 201300236(ER: 3289808) VE AR:201300237(ER:3117000) RUHSAT SAHALARININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13758
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 6.782,42TL


Etiketler: ORDU-FATSA-ELBEYLİ AR: 201300236(ER: 3289808) VE AR:201300237(ER:3117000) RUHSAT SAHALARININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU