• ARTVİN MERKEZ SÜMBÜLLÜ (SİNKOT) KÖYÜ AR:201400301 (ER:3312887) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS BAKIR, ALTIN CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU (CİLT-1-2)

ÖZ
D-B yönünde yaklaşık 350 km uzunluğa ve K-G yönlü yaklaşık 60 km genişliğe sahip
olan Doğu Karadeniz Metalojenik Kuşağı içerisinde içinde birçok VMS tip cevherleşme
mevcuttur. Sinkot ve Erenler alterasyon sahalarının yakınında Çayeli, Murgul, Cerattepe
sülfid cevherleşmeleri yer almakta olup halen işletilmektedir. VMS yatakları bölgedeki
magmatik yayın gelişimi süresince oluşan volkanizmaya bağlı olarak ortaya çıkan
riyolitik/dasitik domlara yakın kesimlerde oluşmuşlardır. Bu yataklardan Sinkot alterasyon
sahasında oluşan mineralizasyon; çeşitli kırık ve kanallar boyunca yayılan hidrotermal
çözeltilerin deniz tabanında masif, deniz tabanının hemen altında dasitik/riyolitik yan
kayaçların zayıflık zonlarına sızarak ağsal-saçınımlı (ştokvörk) ve damar/ mercek (subseafloor
replacement) türde cevher fasiyeslerini oluşturduğu gözlenir. Piritçe zengin masif
kısımlar yer yer Au ve Zn, nispeten Pb bakımından zengin iken, ağsal-saçınımlı kısımlarda ise
genelde Cu bakımından zengin olduğu gözlenmiştir. Örtü kayaçlarla uyumlu bir ilişkiye sahip
olan masif cevher kısımları (pirit>kalkopirit) genelde düzenli bir yataklanmaya sahiptir.
Genelde masif gövdenin hemen altında yer almayan ağsal saçınımlı tip cevherleşmeler
mercekler halinde yer almaktadır.
Sahada yan kayaçlar ile uyumsuz bir ilişki sunan genelde Cu bakımından zengin
damar ve mercekler şeklinde masif kısımlar da yer almaktadır. Cevherleşmenin mineral
parajenezi pirit, kalkopirit, galenit, sfalerit, fahlerz, kovellin, markazit, pirotin, molibdenit,
bornit, enarjit, bismut, luzinit, ayikinit mineralleri olup, yer yer Cu-Bi-sülfür (Emplektit?) ve
Bi-Se-Cu-sülfür mineralleri gözlenmiştir. Kalkopirit, pirit, sfalerit ve galenit minerallerinin
birlikte gözlendiği piritçe zengin kısımların çatlaklarında kalkopirit, galenit ve sfalerit
mineralleri gelişmiştir. Çalışma alanında yeni keşfedilen bu bakır cevherleşmeleri, ortam,
oluşum ve mineral birlikteliği bakımından tipik VMS-tip bakır cevherleşmelerinin oluştuğu
ortam koşullarını yansıtmaktadır.
Netpro/mine programı kullanılarak sahada; Cu için 2.872 ppm tenörlü 108.786.750
ton, Au için 293 ppb tenörlü 39.451.375 ton kaynak tahmini yapılmıştır
Tam teknolojik test çalışmaları kapsamında, buluculuk talep edilen sahada Cu için
teknolojik test çalışmaları neticelenmiş olup Au ve pirit için teknolojik test teknolojik test
çalışmaları devam etmektedir. Cu için yapılan teknolojik test çalışmalarında; flotasyon
2
deneyleri için farklı boyut dağılımlarının etkisi incelenmiş, % 80’i < 38 μm olan (d80:38 μm)
boyut dağılımı ile en iyi sonuçlar elde edilmiştir. Buna göre d80: 38 μm’da 70 g/t toplayıcı
kullanılarak (KAX) pH:11’de yapılan flotasyon deneyinde; 3. temizlemeden sonra % 29.40
Cu, % 0.04 Pb, % 1.26 Zn tenörlü konsantre % 83.6 bakır kazanım verimi ile elde
edilmektedir. Kaba ve süpürme flotasyonları sonunda nihai verim % 92.3 olmakta, artık Cu
tenörü % 0.06’ya düşmektedir. Numunede bulunan gümüşün sadece % 20-30 kadarının bakır
ürünlerinde (konsantre, temizleme artıkları ve süpürme konsantresi) toplandığı, geri kalan
kısmının pirit içerisinde olduğu düşünülmektedir.
Pirit için kaynak hesabı yapılmakta olup henüz çalışmalar tamamlanamamıştır. Pirit ve
Altın için teknolojik test çalışmaları devam etmektedir.
 

Rapor Özellikleri
Rapor No 13754
Rapor Adı ARTVİN MERKEZ SÜMBÜLLÜ (SİNKOT) KÖYÜ AR:201400301 (ER:3312887) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS BAKIR, ALTIN CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU (CİLT-1-2)
Konu ALTIN MADEN JEOLOJİSİ
Yer - Konum ARTVİN- MERKEZ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2019
Kitap - Yayın
Yazarlar Ümit AYDIN Dr. Serdar KESKİN Doğan YURTSEVEN

ARTVİN MERKEZ SÜMBÜLLÜ (SİNKOT) KÖYÜ AR:201400301 (ER:3312887) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS BAKIR, ALTIN CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU (CİLT-1-2)

  • Ürün Kodu: DR13754
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 7.733,20TL


Etiketler: ARTVİN MERKEZ SÜMBÜLLÜ (SİNKOT) KÖYÜ AR:201400301 (ER:3312887) NO’LU RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS BAKIR, ALTIN CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU (CİLT-1-2)