• ORDU-FATSA-SUDERE AR:201400141 (ER:3230819) NO’LU V. GRUP RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS TIN VE ÇİNKO CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ  VE KAYNAK TAHMİN RAPORU (CİLT- 1-2)


ÖZ

2014   yılında   MTA’ya   kazandırılan   ruhsat   sahasında   altın   cevherleşmesini 
derinlik/devamlılıklarını araştırmak amacıyla 2017 yılında 6 lokasyonda 2979,00 m karotl sondaj 
yapılmıştır. 2017 yılında yapılan 17-FSD-1A nolu sondajında 59,00 - 89,00 m arasınd yaklaşık 30 m. 
kalınlığındaki zonda 7,2 g/ton Au (Altın) değeri tespit edilmiştir.  Alınan b yüksek Au değerinden 
dolayı 2018 yılında, 1/2000 ölçekli detay maden jeolojisi harita hazırlanmış, toprak jeokimyası, 
dere sediman jeokimyası, jeofizik çalışmaları yapılmış olu 98 adet sondaj yapılarak altınca zengin 
seviyeler ortaya çıkarılmıştır. 80 lokasyonda 24988,0
m. karotlu maden sondajı, 18 lokasyonda 3305,00 m. kırıntılı sondaj gerçekleştirilmiştir.


S:201400141 no.lu ruhsat sahasındaki altın ve çinko için kaynak tahmini yapılmı 313 ppb tenörlü 
9.579.516 ton Au, 10.875 ppm (% 1,1) tenörlü 898.911 to Zn değerleri elde edilmiştir. Kaynak hesabı 
yapılırken kırıntılı sondaj analiz sonuçları dah edilmemiştir.

Çalışma sahasını da içine alan yaklaşık 50 km2 lik bir alanda KD-GB doğrultul egemen kırık-çatlak 
sistemlerine bağlı olarak gelişmiş yoğun bir hidrotermal alterasyo gözlenir. Epitermal sistemi 
oluşturan cevherli akışkanlar, kırık-çatlaklar boyunca yer yer ba ve/veya kıymetli metaller 
açısından zengin zonlar oluşturur. Sistem, muhtemelen Geç Krates sonrası gömülü granotoyidik bir 
sokulumdan kaynaklanır. Sahada topoğrafik olarak, sistemi en üst kısmını oluşturan ileri arjilik 
alterasyonunun büyük bir kısmının aşınmış olduğ söylenebilir. Kaolinit-alunit ile temsil edilen bu 
alterasyon türüne ait izler yer yer küçü mostralar halinde izlenir. İleri arjilik alterasyon yanal 
yönde kaolinit, simektit ve serizitte oluşan ve altın içeren ağsal kuvars damar/damarcıklı, yer yer 
korunmuş arjilik alterasyon geçiş gösterir. Arjilik alterasyonun üst kısmında ise yer yer masif 
silika oluşumları izlenir v bu kesimlerde bentonitleşme yaygındır. Alterasyonun bu kısımlarında yer 
yer boşluklu silik oluşumları tespit edilmiştir. Arjilik alterasyon, sistemin dış kesimlerinde 
montmorillonit il temsil edilir. Aşınmanın fazla geliştiği Madendere, Çöteli, Sudere ve kısmen 
Yeşiltepe köy çevresindeki altınlı baz-metal kuvars damar/damarcıklarının epitermal sistemlerin 
taba kesimlerindeki damar/damarcık zonlarına karşılık geldiği söylenebilir.

Çalışma alanında killeşmiş seviyelerdeki alterasyon ürünlerini belirlemek amacı il TerraSpec (Halo) 
cihazı kullanılarak tanımlamalar yapılmıştır. Yapılan ölçümlerde; Çamtep sektöründe  Smektit,  
montmorillonit,  illit,  jarosit,  alunit,  K-illit  ve  Fe-Smektit  alterasyo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i

 

 

 


mineralleri  tespit  edilmiştir.  Aynı  sektörürden  alınan  XRD  analizlerinde  kuvars,  mik 
minerali (biyotit, muskovit), illit, pirit, kaolinit, alkali feldispat, anataz, dolomit, plajiokla 
siderit, amorf malzeme, jips ve illit/smektit mineralleri gözlenmiştir. Annakmeşe sektöründ kil 
minerallerinde, götit, illit/smektit ve beydellit alterasyon mineralleri tespit edilmiştir . Ay 
sektörürden  alınan  XRD  analizlerinde  montmorillonit,  kristobalit,  hematit,  kuvars,  mik 
minerali (biyotit),  illit,  pirit,  kaolinit,  alkali feldispat,  anataz,  dolomit,  plajioklas,  
sideri amorf malzeme ve jips mineralleri gözlenmiştir. Kabaktepe sektöründe jarosit, ferrihidri 
beydellit ve illit/smektit alterasyon mineralleri tespit edilmiştir. Aynı sektörden alınan XR 
analizlerinde kaolinit, alkali feldispat, kuvars, manyezit, mika minerali (biyotit), illit, dolomi 
pirit, hematit, siderit, jips, maghematit, anataz, jarosit, hematit, dolomit, muskovit, aluni 
montmorillonit, illit/simektit, plajioklas ve amorf malzeme mineralleri gözlenmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13753
Rapor Adı ORDU-FATSA-SUDERE AR:201400141 (ER:3230819) NO’LU V. GRUP RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS TIN VE ÇİNKO CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU (CİLT- 1-2)
Konu BAKIR ALTIN ÇİNKO MADEN JEOLOJİSİ
Yer - Konum ORDU-FATSA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2019
Yazarlar Ümit AYDIN Aytaç TULUKÇU Tahsin AKSOY S.Füsun NİĞDELİ

ORDU-FATSA-SUDERE AR:201400141 (ER:3230819) NO’LU V. GRUP RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS TIN VE ÇİNKO CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU (CİLT- 1-2)

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13753
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 7.503,23TL


Etiketler: ORDU-FATSA-SUDERE AR:201400141 (ER:3230819) NO’LU V. GRUP RUHSAT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS TIN VE ÇİNKO CEVHERLEŞMESİNE AİT MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU (CİLT- 1-2)