• TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY VE İSTANBUL-ÇATALCA KÖMÜR SAHALARI JEOTEKNİK ETÜT VE SONDAJ İŞLERİ

ÖZ
Bu çalışma, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) tarafından kapalı ocak
işletme yöntemiyle kömür üretilmesi planlanan Trakya Tersiyer Havzası Tekirdağ Çerkezköyİstanbul
Çatalca-Silivri arasındaki sahalarda tahkimat tasarımına yönelik ocak içinde
karşılaşılacak birimlerin dayanım parametrelerinin belirlenmesi için yapılmıştır.
Çalışma alanının tabanında Oligosen yaşlı kumtaşı, şeyl ve çakıltaşlarından oluşan Osmancık
formasyonu yer almaktadır. Osmancık formasyonun üzerine uyumlu olarak oligosen yaşlı
kumtaşı, silttaşı, kiltaşı ve kömür zonunun bulunduğu Danişmen formasyonu gelmektedir. En
üst seviyede uyumsuz olarak orta-üst miyosen yaşlı Ergene formasyonu yer almaktadır.
EÜAŞ ile MTA arasında 28.11.2017 tarihinde imzalanan sözleşme eki teknik şartnamenin 24.
Maddesinde açıklandığı üzere; 7 (yedi) adet jeoteknik sondaj ve deney programının
gerçekleştirilmesi MTA tarafından, 3 (üç) adet gaz sondajının programlanması, yürütülmesi
ve analizlerin gerçekleştirilmesinin ise EÜAŞ tarafından yapılacağı hükme bağlanmıştır. Bu
sebeple, sahada yer alan birimlerin dayanım parametrelerini belirlemek ve örnekleme
çalışması yapmak amacıyla tamamen karotlu, 7 (yedi) adet jeoteknik sondaj
gerçekleştirilmiştir. Yapılan 7 (yedi) adet sondajda toplam 3.879,40 m ilerleme ve 2.322,65 m
jeoteknik kuyu takibi yapılarak jeoteknik log hazırlanmış, EÜAŞ’ın sorumluluğunda olan gaz
sondajlarına yönelik ise inceleme ve değerlendirmede bulunulmamıştır.
Jeoteknik sondajlarda az pekişmiş kumtaşları, orta dayanımlı karbonatlı kumtaşları, yer yer
karbonatlı kiltaşları, genelde laminalı silttaşları ve farklı linyit seviyeleri geçilmiştir. Birimler,
genelde çok düşük dayanımlı geçiş kayacı olup bazı seviyeleri ise zemine daha yakındır.
Jeoteknik sondajlardan derlenen numuneler üzerinde laboratuvar testleri yapılmış olup, sondaj
bazında RMR puanları hesaplanmış ve “kaya-kaya kütlesi” dayanım parametreleri
belirlenmiştir. Sondajlarda kesilen birimler RMR değerlendirmelerine göre “zayıf kaya-orta
kaya” sınıfındadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13743
Rapor Adı TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY VE İSTANBUL-ÇATALCA KÖMÜR SAHALARI JEOTEKNİK ETÜT VE SONDAJ İŞLERİ
Konu JEOTEKNİK ETÜT SONDAJ
Yer - Konum TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY İSTANBUL-ÇATALCA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2018
Kitap - Yayın
Yazarlar İbrahim ASLAN Ömür ŞAN Selma SÜLÜKÇÜ Nihan Pınar YILMAZ

TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY VE İSTANBUL-ÇATALCA KÖMÜR SAHALARI JEOTEKNİK ETÜT VE SONDAJ İŞLERİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13743
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.226,23TL


Etiketler: TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY VE İSTANBUL-ÇATALCA KÖMÜR SAHALARI JEOTEKNİK ETÜT VE SONDAJ İŞLERİ