• KAYSERİ-YEŞİLHİSAR-KOVALI YÖRESİNDEKİ AR:201201149 (ER:3286890) NO'LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT DEMİR VE BAKIR MADENLERİ BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU

ÖZ
Yeşilhisar ile Yahyalı arasında kalan ve güneye doğru Aladağ’lara kadar uzanan bölge, çok eski
yıllardan beri madencilik açısından ilgi çekici konumdadır. Bu bölge, kuzeye Develi Ovası’na
doğru naplanma nedeniyle oldukça kalınlaşmıştır. Paleozoyik yaşlı temel, Faraşa ofiyoliti ve
Yahyalı Plütonuna ait granitoyitik sokulum, bölge jeolojisini şekillendirmiş, beraberinde de
maden yataklarını çeşitlendirmiştir. Bu jeotektonik ortamda, mineralojisi bakımından
Türkiye’nin en ilgi çeken skarn tip demir yataklarından biri olan Karamadazı Demir Yatağı,
karbonatlı kurşun-çinko yatakları, genç volkanitler içerisindeki Öksüt altın yatağı bu çeşitliliğin
göstergeleridir.
Kayseri ili Yeşilhisar ilçesindeki Kovalı ruhsat sahasını kapsayan çalışma alanında, skarn tip
demir cevherleşmesinin varlığı belirlenmiştir. Cevherleşme, Yahyalı Plütonuna ait granitoyitik
kayaçlarla Geç Permiyen yaşlı Karlığıntepe formasyonu, Alt Triyas yaşlı Kocatepe formasyonu
ve Jura-Kretase yaşlı Tavşancıdağtepe formasyonunun dokanaklarında gelişmiştir. Ana
minerali manyetit olan cevherleşme, büyük oranda maghemit ve hematite dönüşmüş olarak
izlenmektedir. Manyetitler içerisinde pirit ve kısmen kalkopirit de bulunmaktadır. Cevherleşme
hem magmatik kayaçlar hem de skarnlar içerisinde gözlenmektedir. Magmatik kayaçlar
içerisindeki cevherleşmeler küçük boyutlu cepler ve mercekler şeklindeyken, skarnlar
içerisindeki cevherleşmeler, ince damarlar ve saçınımlar şeklindedir.
Yapılan kaynak hesaplamalarına göre demir için % 21,05 Fe tenörlü 5.096.788 ton toplam
kaynak, bakır için ise 2.219,75 ppm tenörlü 1.906.267 ton toplam kaynak tahmini yapılmıştır.
Sondajlardan alınan örneklerde yürütülen teknoloji test çalışmasında -100 mikronda % 59,66
verimle % 66.35 Fe tenörlü manyetit konsantresi elde edilmiş olup deneyin artığında bakır
içeriğinin zenginleşerek % 0,16-0,19 Cu tenörüne kadar yükseldiği görülmüştür. Yapılan
flotasyon deneylerinde % 19,48 Cu tenörlü konsantre % 52,23 verimle kazanılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13742
Rapor Adı KAYSERİ-YEŞİLHİSAR-KOVALI YÖRESİNDEKİ AR:201201149 (ER:3286890) NO'LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT DEMİR VE BAKIR MADENLERİ BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU
Konu DEMİR BAKIR MADEN JEOLOJİSİ
Yer - Konum KAYSERİ-YEŞİLHİSAR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2018
Yazarlar Dr. Deniz TİRİNGA Bülent ATEŞÇİ Yılmaz ÇELİK Aytekin TÜRKEL Güvenç DEMİRKIRAN S.Füsun NİĞDELİ Doğan YURTSEVEN Mutlu YAKICI İÇLİ

KAYSERİ-YEŞİLHİSAR-KOVALI YÖRESİNDEKİ AR:201201149 (ER:3286890) NO'LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT DEMİR VE BAKIR MADENLERİ BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13742
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 2.602,02TL


Etiketler: KAYSERİ-YEŞİLHİSAR-KOVALI YÖRESİNDEKİ AR:201201149 (ER:3286890) NO'LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT DEMİR VE BAKIR MADENLERİ BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU