• NEVŞEHİR İLİ AVANOS İLÇESİ 201100174 RUHSAT NO`LU URANYUM SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS JEOLOJİ VE KAYNAK RAPORU

ÖZ
Nevşehir ili Avanos ilçesi sınırları içerisinde yer alan 201100174 no’lu ruhsat sahası,
Avanos’un kuzeybatısında 1/25 000 ölçekli K33 a3 paftası içinde 4500 hektarlık bir alanı
kaplamaktadır.
Nevşehir ili sınırları içerisinde yer alan ruhsat sahasında temel kayaçları,
Premesozoyik yaşlı fillat, şist, kalkşit ve mermer ardalanmalarından oluşan Tamadağ
Formasyonu ve bunların üzerine gelen mermerlerden oluşan Bozçaldağ Formasyonudur. Bu
birimler üzerine gelen Paleosen yaşlı Karadağ graniti; granit porfir, kuvarslı porfir,
granodiyorit, granodiyorit porfirit, kuvarslı diyorit, kuvarslı diyorit-porfirit, gabro, monzonitporfirit,
mikrogranodiyorit-porfirit, lökogranit, siyenit-porfir, riyodasit ve silisli kayaçlardan
oluşmuştur. Kıyı akarsu ve göl çökellerinden oluşan Ayhan Formasyonu Lütesiyen öncesi yaşlı
olarak kabul edilir. Alttaki birimlerle uyumsuzdur. Ayhan Formasyonu üzerine uyumsuz
olarak gelen Oligosen yaşlı Kızılöz Formasyonu; çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı, çamurtaşından
oluşur ve örgülü akarsu çökelleridir. Bunların üzerinde göl ortamı çökellerinden oluşan Üst
Miyosen Pliyosen yaşlı Yüksekli Formasyonu yer almaktadır.
Ruhsat sahasında 2011 yılında sahanın jeolojik etüdü gerçekleştirilmiştir. 2012-2017
yıllarında ruhsat sahasında toplam derinliği 34407,40 m olan 177 adet sondaj
gerçekleştirilmiştir. Bu sondajlardan 161 adedinde uranyumlu zon kesilmiştir (Tablo 2). 16
adet sondajın tenörü ise 150 ppm’in altında olduğundan kaynak kestiriminde hesaplamalara
dahil edilmemiştir.
Sahada yapılan sondajlardan 1427 numune alımı gerçekleştirilmiştir (EK:1).
Ruhsat sahasında yapılan ve uranyumlu zon kesen sondajların değerlendirilmesi
sonucunda;
150-249 ppm arası (%) :0.02352
250 ve üzeri ppm arası (%) :0.06689
Toplam (%) :0.05389 ortalama tenörlü (Tablo:3)
1280,265 ton U3O8 kaynağı tahmin edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13705
Rapor Adı NEVŞEHİR İLİ AVANOS İLÇESİ 201100174 RUHSAT NO`LU URANYUM SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS JEOLOJİ VE KAYNAK RAPORU
Konu URANYUM JEOLOJİ
Yer - Konum NEVŞEHİR-AVANOS
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2018
Yazarlar Mustafa AKSOY Dr. Ömer Nedim ALÇİÇEK Oğuz İsmail ABİZ Tolga ÖLMEZ Seçil ÇOLAKOĞLU

NEVŞEHİR İLİ AVANOS İLÇESİ 201100174 RUHSAT NO`LU URANYUM SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS JEOLOJİ VE KAYNAK RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: dr13705
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 2.364,74TL


Etiketler: NEVŞEHİR İLİ AVANOS İLÇESİ 201100174 RUHSAT NO`LU URANYUM SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS JEOLOJİ VE KAYNAK RAPORU