• ESKİŞEHİR-SİVRİHİSAR OKÇU-KARGIN-KIZILCAÖREN ve SK-3 SONDAJI ÇEVRESİ JEOFİZİK GAMMA IŞINI SPEKTROMETRESİ ve MANYETİK ETÜT RAPORU

ÖZ
10.03.2015-07.04.2015 tarihleri arasında İ26c1, c3, c4 1/25000’liğinde yer alan Sivrihisar Okçu, Kargın, Kızılcaören ve SK-3 sondajı çevresinde 917 noktada (nokta profil aralıkları 100m ve yer yer de ara noktalarda ölçümler yapılmıştır) nadir toprak elementleri araştırmalarına katkı koymak amacı ile jeofizik gamma ışını spektrometresi ve manyetik çalışması yapılmıştır. Ayrıca 3 ayrı yarmada 300 noktada jeofizik gamma ışını spektrometre ölçümleri alınmıştır.
İnceleme alanlarında yapılan jeofizik yöntemlerle;
Okçu sahasında Alt Miyosen yaşlı fonolitlerde yüksek toryum değerleri ölçülmüş, Triyas yaşlı peridotit, serpantinitlerden ile Orta-Üst Triyas yaşlı metakırıntılı kayaçların arasındaki fay/bindirme sınırı belirlenmiştir.
Kargın sahasında gamma ışını spektrometresi ölçümlerinde kayda değer önemli veriler bulunamamış, inceleme alanının kuzeyinde Orta-Üst Triyas yaşlı metakırıntılı kayaçların altında manyetik özelliği bulunan kütlelere rastlanmıştır.
Kızılcaören sahasında güncel çökellerde yüksek sayılabilecek toryum ve potasyum konsantrasyonları kaydedilmiştir. Bu alanda güncel çökeller altında manyetik özellikli muhtemelen Triyas yaşlı peridotit, serpantinit kayaçların varlığı belirlenmiştir.
Çok küçük bir alan teşkil eden SK-3 sondajı çevresinde yapılan ölçümlerde belli bir kodda yüksek toryum konsantrasyonlarına rastlanmıştır.
Yarma içi ölçüm çalışmalarında Y-1 yarmasında kayda değer verilere rastlanmamış, Y-2 ve Y-3 yarmalarında ise yüksek sayılabilecek toryum değerlerine rastlanmıştır.
Koordinat ölçümleri WGS84 datumunda, UTM projeksiyon sisteminde yapılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13740
Rapor Adı ESKİŞEHİR-SİVRİHİSAR OKÇU-KARGIN-KIZILCAÖREN ve SK-3 SONDAJI ÇEVRESİ JEOFİZİK GAMMA IŞINI SPEKTROMETRESİ ve MANYETİK ETÜT RAPORU
Konu JEOFİZİK MANYETİK JEOFİZİK GAMMA SPEKTROMETRE JEOFİZİK RADYOMETRİK SONDAJ NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ
Yer - Konum ESKİŞEHİR-SİVRİHİSAR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2015
Yazarlar MUSTAFA KÜÇÜK

ESKİŞEHİR-SİVRİHİSAR OKÇU-KARGIN-KIZILCAÖREN ve SK-3 SONDAJI ÇEVRESİ JEOFİZİK GAMMA IŞINI SPEKTROMETRESİ ve MANYETİK ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13740
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 236,00TL


Etiketler: ESKİŞEHİR-SİVRİHİSAR OKÇU-KARGIN-KIZILCAÖREN ve SK-3 SONDAJI ÇEVRESİ JEOFİZİK GAMMA IŞINI SPEKTROMETRESİ ve MANYETİK ETÜT RAPORU