• HEYELANLARDAKİ ALANSAL VE ZAMANSAL DEĞİŞİMLERİN RADAR GÖRÜNTÜLERİ İLE İNCELENMESİ: İSTANBUL VE SAMSUN ÖRNEKLERİ

Ülkemizde heyelanlar, depremler gibi büyük sosyo-ekonomik zararlara sebep olan doğal
afet olaylarının başında yer almaktadır. Bu sebeple heyelan hareketlerinin belirlenmesi ve
zamansal-alansal değişimlerinin izlenmesi heyelanların sebep olacağı can ve mal kaybı gibi
sosyo-ekonomik zararların azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Günümüzde InSAR analizleri,
heyelanlardaki deformasyonların zamansal ve alansal değişimleri hakkında bilgiler sağlayan
önemli araçlardan birisidir.
Jeolojik, tektonik, iklimsel özellikleri ve yoğun yapılaşma sebebiyle Büyükçekmece ve
Küçükçekmece gölleri (İstanbul) arasındaki bölgede yer alan heyelanlar, potansiyel olarak
büyük tehlike ve risk oluşturmaktadır. Ayrıca benzer şekilde heyelanlardan kaynaklanan
potansiyel tehlike ve risk Samsun il merkezi ve çevresi içinde sözkonusudur. Bu bölgelerdeki
heyelan hareketlerinin uzun dönemli zamansal ve alansal değişimlerinin belirlenmesi ile
hazırlayıcı ve tetikleyici parametreler arasındaki ilişkilerin analiz edilmesi; heyelanların sebep
olduğu sosyo-ekonomik zararların önlenmesi ve azaltılması için yapılacak çalışmalara katkı
sağlayacaktır. Çalışmanın amacı, inceleme alanlarını oluşturan her iki bölgedeki heyelan
hareketleri ve yüzeysel deformasyonlardaki zamansal ve alansal değişimleri ERS-1/2 (C-bant),
Envisat ASAR (C-bant), ALOS Palsar-1 (L-bant) ve TerraSAR-X Suni Açıklı Radar (SARSynthetic
Aperture Radar) görüntülerinin interferometrik analizleri ile incelemektir. Bu amaçla,
SAR görüntüleri Kısa Baz Uzunluğu İnterferometri (Small BAseline Subset-SBAS), Sabit
Saçıcılar İnterferometri (Persistent Scatterer Interferometri-PSI) ve diferansiyel interferometri
(DInSAR) metotları kullanılarak analiz edilmiştir.
InSAR analizleri sonucunda çalışma alanlarındaki heyelan ve yüzeysel deformasyonların
uzun zamansal dönemdeki değişim miktar ve hızları belirlenmiştir. Bu deformasyonların
jeoloji, tektonik, eğim, bitki örtüsü gibi çeşitli parametreler ile olan alansal ilişkileri
değerlendirilmiştir. Ayrıca ilgili çalışma alanlarında, literatürde yer almayan yeni deformasyon
alanları belirlenmiştir.
 

Rapor Özellikleri
Rapor No 13732
Rapor Adı HEYELANLARDAKİ ALANSAL VE ZAMANSAL DEĞİŞİMLERİN RADAR GÖRÜNTÜLERİ İLE İNCELENMESİ: İSTANBUL VE SAMSUN ÖRNEKLERİ
Konu UZAKTAN ALGILAMA JEOLOJİ
Yer - Konum İSTANBUL SAMSUN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2018
Yazarlar Dr. Önder KAYADİBİ K. Canan ÖZGÜNER Prof. Dr. Süleyman DALGIÇ

HEYELANLARDAKİ ALANSAL VE ZAMANSAL DEĞİŞİMLERİN RADAR GÖRÜNTÜLERİ İLE İNCELENMESİ: İSTANBUL VE SAMSUN ÖRNEKLERİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13732
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 668,00TL


Etiketler: HEYELANLARDAKİ ALANSAL VE ZAMANSAL DEĞİŞİMLERİN RADAR GÖRÜNTÜLERİ İLE İNCELENMESİ: İSTANBUL VE SAMSUN ÖRNEKLERİ