• MUŞ İLİ MERKEZ İLÇESİ 201400012 RUHSAT NO`LU KÖMÜR SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS JEOLOJİ VE KAYNAK RAPORU

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne ait 201400012 no’ lu IV. Grup (Kömür) ruhsat sahası
Muş İli, Merkez İlçesi 1/25.000 ölçekli Muş K46-b1 paftasında yer almakta olup 800 ha’ lık bir alanı
kapsamaktadır. Proje kapsamında Muş İlinde 2013 yılında başlayan çalışmalara 2015 yılında ara
verilmiştir. Çalışmalara 2017 yılında yeniden başlanmış olup mücavirindeki 201100080 no’ lu
ruhsatın raporu 2017 yılında çıkartılmıştır. 201100080 no’ lu ruhsat sahasında yapılan sondajlar ve
jeolojik verilerden bu ruhsat sahasında yapılan çalışmalar için de yararlanılmıştır.
Ruhsat sahası kuzeybatı-güneydoğu uzanımlı Muş Ovasının kuzeybatı kesiminde yer almaktadır.
Muş havzasında Paleozoyik - Alt Mesozoyik yaşlı metamorfik kayalar, Oligosen – Alt Miyosen yaşta,
karasal-denizel bir çökelme ortamında gelişmiş kayalar, Üst Miyosenden günümüze kadar ise
volkanizma ve tektoniğin etkin olduğu karasal bir ortamda oluşmuş çökeller bulunmaktadır. Bu
raporun konusunu teşkil eden kömür içeren birimler, Alt Pliyosen yaşlı Zırnak Formasyonu
içerisinde yer almaktadır.
Ruhsat sahasında 2013 yılında başlayan çalışmalar kapsamında prospeksiyon ve detay jeolojik
etütler yürütülmüş, MTA Genel Müdürlüğü’ne ait arama ruhsatlarında kömür horizonu içerisindeki
damar litolojileri ve zon kalınlığının değişiminin saptanması amacıyla daha önce arama ve kaynak
belirleme amaçlı yapılmış sondaj verileri de incelenmiştir. Bu çalışmaların ışığında ruhsat sahasında
2014 yılında toplam derinliği 1272 m olan 4 adet sondaj kuyusu açılmıştır. Bu sondajlardan 3 adedi
kömür kesmemiş, 1 adedi değişen kalınlık ve ısıl değerde kömür kesmiştir. Mücavirindeki ME-23
no’ lu sondaj da kaynağa esas alana etki ettiğinden dolayı kaynak tahmininde bu sondajın
verilerinden de faydalanılmıştır.
Ruhsat sahası içinde kömür kesen 1 adet (ME-27) sondaj olduğundan ve mücavirindeki ME-23 no’
lu sondajın da kaynağa esas alana etki ettiğinden, bu iki sondajın oluşturdukları alan kömürlü alan
olarak alınmıştır. Bu alanda 2 153 338 ton kaynak tahmin edilmiştir.
Bu kaynağın analiz ortalaması aşağıda verilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13726
Rapor Adı MUŞ İLİ MERKEZ İLÇESİ 201400012 RUHSAT NO`LU KÖMÜR SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS JEOLOJİ VE KAYNAK RAPORU
Konu KÖMÜR JEOLOJİ
Yer - Konum MUŞ-MERKEZ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2018
Yazarlar Korhan USTA Seçil ÇOLAKOĞLU H.Tuba DUYGULU

MUŞ İLİ MERKEZ İLÇESİ 201400012 RUHSAT NO`LU KÖMÜR SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS JEOLOJİ VE KAYNAK RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13726
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 196,45TL


Etiketler: MUŞ İLİ MERKEZ İLÇESİ 201400012 RUHSAT NO`LU KÖMÜR SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS JEOLOJİ VE KAYNAK RAPORU