• EREĞLİ - BOR HAVZASI AR: 201100341, AR: 201100345, AR: 201100350, AR: 201100356, AR: 201100384, AR: 201300184, AR: 201300186, AR: 201300187, AR: 201300188 NUMARALI RUHSAT SAHALARININ ENDÜSTRİYEL HAMMADDE (EVAPORİT) MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

Orta Anadolu Endüstriyel Hammadde Aramaları Projesi, endüstriyel ve enerji hammaddeleri açısından önemli potansiyele sahip, Neojen-Kuvaterner yaşlı havzalardan biri olan Ereğli-Bor Havzası’nda gerçekleştirilmiştir. 2005-2014 yılları arasında Karapınar (Konya)-Bor (Niğde) ilçeleri arasındaki geniş alanda jeoloji, maden jeolojisi, jeofizik etütler yapılmış ve sondaj çalışmaları yürütülerek çok önemli veriler elde edilmiştir.

Ereğli-Bor Havzası’ndaki etüt çalışmaları 1 / 100 000 ölçekli M30, M31, M32, M33, N30, N31 paftalarında, oldukça geniş bir alanda yapılmıştır. Sondajlı çalışmalar ise, MTA Genel Müdürlüğüne ait ruhsat sahalarında gerçekleştirilmiştir. Konya Ereğli Yeniköy AR: 20056105 no’lu ruhsat sahasındaki önemli miktarda globerit / blödit ve halit cevherleşmesi bulgusundan sonra, bu ruhsat sahasının mücavirinde bulunan 10 adet ruhsat sahasında detay etüt ve sondaj çalışmaları yapılmıştır. Bu raporda verilen bilgiler, cevherleşmenin görüldüğü Konya Ereğli AR: 201100341, Konya Ereğli AR: 201100345, Konya Ereğli AR: 201100350, Konya Ereğli AR: 201100356, Konya Ereğli AR: 201100384, Konya Ereğli AR: 201300186, Niğde Bor AR: 201300184, Niğde Bor AR: 201300187 ve Niğde Bor AR:201300188 no’lu ruhsat sahalarında 2012-2014 yılları arasında yapılan sondajlar ve sondajlardan elde edilen bilgiler ile; bu proje dahilinde havzada daha önce çalışılıp rapor haline getirilen çalışmaların verilerini kapsamaktadır. Genel değerlendirmeler havzanın tümü için yapılmıştır.

2012-2014 yılları arasında, Konya-Ereğli-Yeniköy sahasının mücavirinde 6, Çukurkuyu ruhsatının güney ve doğusunda 4 adet olmak üzere toplam 10 ruhsat alanında sondalı detay maden jeolojisi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

2012 yılında, 6 ruhsat sahasında 6 lokasyonda toplam 4450,40 metre; 2013 yılında, 7 lokasyonda 5963,00 metre, 2014 yılında 5 lokasyonda 3944,20 metre sondaj yapılmıştır. 2012-2014 yılları arasında Ereğli-Bor Havzasında 18 lokasyonda toplam 14357,60 metre sondaj yapılmıştır.

Havzada yapılan sondajlarla önemli miktarlarda halit ve globerit rezervi tespit edilmiştir.

Havzada 2007-2014 yılları arasında yapılan ve halit kesilen sondajlar en güneyde KEY-12/6 (Yeniköy), en kuzeyde NBC-8/1 (Çukurkuyu), en batıda KEZ-13/4 (Zengen), en doğuda NBK-7/2 (Badak) sondajlarıdır. Bu sondajlardan NBK-7/2, KEY-8/2, NBÇ-8/1, KEY- 9/1, KEY-9/4, KEY-9/5, NBÇ-10/5, KEY-12/1, KEY-12/2, KEY-12/4, KEY-12/6, KEY-13/3, NBK-13/5, NBK-13/6 ve KEY-14/2 sondajlarında tek; KEY-9/2, KEY-9/3, KEY-12/3, KEY-

13/1, KEY-13/2, KEZ-13/4, KEY-14/1, KEY-14/3 sondajlarında iki zon halinde halit cevherleşmesi tespit edilmiştir. Blödit / löveit oluşumları ise alt halit zonu içerisinde bulunmaktadır.

Havzada 2007-2014 yılları arasında yapılan ve globerit kesilen sondajlar en güneyde KEY-14/5 (Yeniköy), en kuzeyde KEZ-13/4 (Zengen), en batıda KEY-9/5 (Yeniköy), en doğuda KEY-14/2 (Yeniköy) sondajlarıdır. KEY-8/2, KEY-8/4, KEY-9/1, KEY-9/4, KEY-9/5, KEY-12/1, KEY-12/2, KEY-12/4, KEY-12/6, KEY-13/3, KEY-14/2, KEY-14/5 sondajlarında tek; KEY-9/2, KEY-9/3, KEY-12/3, KEY-13/1, KEY-13/2, KEZ-13/4, KEY-14/1, KEY-14/3 sondajlarında iki zon halinde globerit oluşumu tespit edilmiştir.

2012-2014 yılları arasında, 8 ruhsat sahasında, 14 adet sondajla 2.101.469.951 ton halit; 6 ruhsat sahasında, 12 adet sondajla 412.098.025 ton globerit rezervi tespit edilmiştir.

2012 yılında açılan KEY-12/2 no’lu sondajın 734,00 metresinde 42 °C derecede ve 1,5 It/sn debide tuzlu jeotermal kaynak tespit edilmiş; kuyu, Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi’nce, sıcaksu üretim kuyusu şeklinde tekrar dizayn edilmiştir.

Ruhsat sahalarında belirlenen globerit ve halit cevherlerinin rezerv ve tenör hesaplamaları, Fizibilite Dairesi Başkanlığı Endüstriyel Hammadde Birimi teknik elemanları tarafından yapılmıştır.

Ereğli-Bor Neojen Havzasında açılan karotlu sondajlardan elde edilen jeolojik verilerle cevherleşmenin playa-göl ortamında çökelen Üst Miyosen yaşlı Katrandedetepe formasyonu içerisinde gerçekleştiği belirlenmiştir. Sodyum sülfat ve halit cevherleşmesi için gereken iyon kaynağının ise havzanın çevresindeki Üst Eosen-Oligosen yaşlı Zeyvegediği anhidrit ve halitleri ve/veya Paleosen-Eosen yaşlı volkanitler olduğu düşünülmektedir.

Havza içinde açılmış sondajların korelasyonları yapılmış; sodyum sülfat, halit ve bitümlü şeyi seviyelerinin havza içerisindeki yayılımı ile derine doğru seviye ve kalınlık değişimleri 1/3000 ve 1/200 ölçekli loğlarda, çeşitli yönlerden alınan kesitler ve detay maden jeolojisi haritası üzerinde gösterilmiştir.

Ruhsat sahalarındaki çalışmalar, 5177 sayılı kanunla değişik 3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre yürütülmüştür.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13717
Rapor Adı EREĞLİ - BOR HAVZASI AR: 201100341, AR: 201100345, AR: 201100350, AR: 201100356, AR: 201100384, AR: 201300184, AR: 201300186, AR: 201300187, AR: 201300188 NUMARALI RUHSAT SAHALARININ ENDÜSTRİYEL HAMMADDE (EVAPORİT) MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu EVAPORİT TUZLAR MADEN JEOLOJİSİ HALİT SÜLFAT SODYUM
Yer - Konum KONYA-EREĞLİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2018
Yazarlar Dr. Gökhan KADINKIZ Mustafa KARAKAŞ Memet PEKGÖZ Mehmet Ali YASTI

EREĞLİ - BOR HAVZASI AR: 201100341, AR: 201100345, AR: 201100350, AR: 201100356, AR: 201100384, AR: 201300184, AR: 201300186, AR: 201300187, AR: 201300188 NUMARALI RUHSAT SAHALARININ ENDÜSTRİYEL HAMMADDE (EVAPORİT) MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13717
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 3.600,78TL


Etiketler: EREĞLİ - BOR HAVZASI AR: 201100341, AR: 201100345, AR: 201100350, AR: 201100356, AR: 201100384, AR: 201300184, AR: 201300186, AR: 201300187, AR: 201300188 NUMARALI RUHSAT SAHALARININ ENDÜSTRİYEL HAMMADDE (EVAPORİT) MADEN JEOLOJİSİ RAPORU