• ESKİŞEHİR-TÜRKMENTOKAT EMT-2016/2 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

Eskişehir ilinde MTA Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında 2015-33-13-12
özel kod no.lu Eskişehir Jeotermal Enerji Aramaları Projesi kapsamında AR: 2013260018
no.lu Türkmentokat ve AR: 2013260020 no.lu Harmandalı jeotermal kaynak arama
ruhsat sahalarında gerçekleştirilen ve jeolojik, hidrojeolojik ve jeofizik çalışmaları
kapsayan etüt çalışmaları ile ruhsat sahalarının jeotermal enerji olanaklarının araştırılması
amaçlanmış, bu çalışmaların sonucunda AR: 2013260018 no.lu Türkmentokat jeotermal
kaynak arama ruhsat sahasında jeotermal enerji anlamında olumlu veri tespit edilen alana
ve önerilen sondaj lokasyonuna (Purtul ve diğ., 2017) en yakın noktada gerçekleştirilen
EMT-2016/2 jeotermal araştırma sondajı ile AR: 2013260018 no.lu Türkmentokat
jeotermal kaynak arama ruhsat sahasının jeotermal potansiyelinin tetkiki ve sahanın
geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Sondajın bulunduğu alanda temelde Triyas yaşlı metamorfik ve ofiyolitik kaylar
ile bu birimleri kesen Üst Kretase yaşlı granodiyorit yer almaktadır. Temelde yer alan
Triyas yaşlı Sivrihisar Metamorfik ve Eskişehir Metamorfik kayaları kendi içerisinde
litostratigrafik olarak yeşilşist, mavişist ve mermer olarak ayrılmıştır. Çalışma alanında
metamorfik birimler kendi içerisinde ayırtlanmamış, Sivrihisar Metamorfikleri ve
Eskişehir Metamorfikleri olarak haritalaması yapılmıştır. Bu metamorfikler üzerine
tektonik uyumsuzlukla serpantinit, peridotit ve listvenit türü ofiyolitik kayaçlar
gelmektedir. Temel birimleri Üst Kretase yaşlı Yörükkaracaören Granodiyoriti
kesmektedir. Tüm bu birimlerin üzerinde Neojen yaşlı birimler uyumsuz olarak
bulunmaktadır. Bu birimler; Orta-Üst Miyosen yaşlı sedimanter ve volkanik birimlerden
oluşan, Porsuk Formasyonu’na ait Kireçtaşı Üyesi, Konglomera-Kumtaşı Üyesi ve Tüf-
Tüfit Üyesi’dir. Bütün bu birimler üzerine ise Kuvaterner yaşlı alüvyon uyumsuz olarak
gelmektedir.
EMT-2016/2 jeotermal araştırma kuyusu 2.200,00 m derinlikte bitirilmiştir. 0,00-
1.596,00 m’ler arasında Porsuk Formasyonu’na, 1.596,00-2.200,00 m’ler arasında ise
Eskişehir Metamorfikleri’ne ait birimler kesilmiştir.
EMT-2016/2 jeotermal araştırma kuyusunda, 0,00-382,70 m’ler arasında 17 ½”
çaplı matkap kullanılarak ilerleme yapılmış ve 0,00-378,40 m’ler arasına 13 3/8” çaplı
kapalı casing muhafaza borusu indirilip, boru arkası çimentolanmıştır. 382,70-1.194,00
m’ler arasında 12 ½” çaplı matkap kullanılarak ilerleme yapılmış ve 0,00-1.182,25 m’ler
arasına 9 5/8” çaplı kapalı casing muhafaza borusu indirilip, boru arkası çimentolanmıştır.
1.194,00-2.200,00 m’ler arasında 8 ½” çaplı matkap kullanarak ilerleme yapılmış ve
2.200,00 m derinlikte bitirilen kuyuda 1.168,42-1.384,53 m’ler arasına 6 5/8” çaplı kapalı
casing muhafaza borusu, 1.384,53-2.189,00 m’ler 6 5/8” çaplı filtreli casing muhafaza
borusu, 2.189,00-2.198,00 m’ler arasına ise 6 5/8” çaplı kapalı casing muhafaza borusu
indirilerek kuyu teçhiz edilmiştir.
EMT-2016/2 no.lu jeotermal araştırma kuyusunda artezyenik üretim olmayıp,
kompresör ve pompa kullanılarak kuyu geliştirme ve üretim çalışmaları yapılmıştır.
Asitleme sonrası 255,00 m derinlikten yapılan kompresör ile üretim çalışmasında 30,0
l/sn. debide, 52,0 oC sıcaklığa sahip akışkan elde edilmiştir. 180,00 m derinliğe indirilen
dalgıç pompa ile yapılan üretim çalışmasında ise 27,0-33,0 l/sn. debide, 51,3 oC sıcaklığa
sahip akışkan elde edilmiştir. Pompa ile üretim çalışmasında atık problemi nedeniyle
uzun süreli üretim yapılamamış, kuyu denge durumuna ulaşmadan çalışmalar
sonlandırılmıştır. Asitleme sonrası alınan statik sıcaklık ölçüsünde kuyu taban (2.174,00
m) sıcaklığı 78,456 oC ölçülmüştür.
2
EMT-2016/2 jeotermal araştırma sondajından üretilen su, Uluslararası
Hidrojeologlar Birliği (IAH, 1979)’nin sınıflamasına göre sodyumlu, klorürlü, borlu,
bromürlü, sıcak ve mineralli su sınıfına girmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13721
Rapor Adı ESKİŞEHİR-TÜRKMENTOKAT EMT-2016/2 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT SICAK SU SONDAJ
Yer - Konum ESKİŞEHİR-ODUNPAZARI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2018
Yazarlar Engin PURTUL Kaan BEKER İlker ATMACA

ESKİŞEHİR-TÜRKMENTOKAT EMT-2016/2 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13721
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 248,14TL


Etiketler: ESKİŞEHİR-TÜRKMENTOKAT EMT-2016/2 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU