• KONYA İLİ BEYŞEHİR-SEVİNDİK AR: 42-2013/120 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

ÖZ
AR: 42-2013/120 no.lu Beyşehir-Sevindik jeotermal kaynak arama ruhsat
sahasında Konya Jeotermal Enerji Aramaları Projesi kapsamında gerçekleştirilen jeoloji
ve jeofizik etüt çalışmaları ile ruhsat sahasının jeotermal olanaklarının araştırılması
hedeflenmiştir.
Ruhsat sahasının içinde kaldığı bölgede, temelde, ruhsat sahasında yüzeyde
izlenmeyen, hakim kayacı kireçtaşı olan Orta Triyas-Üst Jura yaşlı Loras Kireçtaşı yer
almaktadır. Üzerine uyumsuzlukla çakıltaşı, kumtaşı, kiltaşı, miltaşı, çamurtaşı,
kireçtaşı, killi kireçtaşı ve volkanitlerden oluşan Orta-Üst Miyosen - Pliyosen yaşlı
Dilekçi Formasyonu gelmekterdir. Bu birimlerin üzerinde ise uyumsuz olarak alüvyon
yer almaktadır.
Çalışma sahasında sıcaklıkları 20,7-21,9 °C arasında değişen üç adet sıcak su
kaynağı ve soğuk su kaynakları bulunmakta olup, fiziksel parametreler ölçülmüş ve 6
adet su numunesi alınarak suların kökensel ilişkisi araştırılmıştır. Alınan numunelerinin
tümünde toprak alkaliler, alkalilerden fazla olup, bunlar karbonatlı ve sülfatlı sulardır.
Tüm su numunelerinde karbonat sertliği %50’den fazladır. Yani karbonat sertliği
karbonat olmayan sertlikten büyüktür. Bunlar CaCO3 ve MgCO3’lı sulardır.
Jeofizik çalışmalar sonucu S55, S99 ve S165 no.lu DES noktalarının, termal
anlamda önem arz eden DES noktaları olduğu ancak öncelikli olarak S165 DES
noktasında, 750 m derinliğe sahip bir sondaj yapılabileceği düşünülmüştür. Fakat gerek
alandaki sıcak su kaynaklarının debi ve sıcaklıkları gerekse yapılacak bir sondajda elde
edilecek değerler göz önüne alındığında, sahada jeotermal arama amaçlı bir sondaj
yapılmaması yönünde karar verilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13719
Rapor Adı KONYA İLİ BEYŞEHİR-SEVİNDİK AR: 42-2013/120 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT JEOLOJİ JEOFİZİK
Yer - Konum KONYA-BEYŞEHİR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2018
Yazarlar Kaan BEKER Hayrettin KARZAOĞLU

KONYA İLİ BEYŞEHİR-SEVİNDİK AR: 42-2013/120 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13719
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 206,81TL


Etiketler: KONYA İLİ BEYŞEHİR-SEVİNDİK AR: 42-2013/120 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU