• AKSARAY İLİ AR: 2015680001 NO.LU AKSARAY-MERKEZ-SULTANHANI, AR: 2015680002 NO.LU AKSARAY-ESKİL-GÜNEŞLİ VE AR: 2015680003 NO.LU AKSARAY-ESKİL-EŞMEKAYA JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

MTA Genel Müdürlüğü’ne ait, Aksaray ili sınırlarında yer alan AR:
2015680001, AR: 2015680002 ve AR: 2015680003 no.lu jeotermal kaynak arama
ruhsat sahalarında gerçekleştirilen jeolojik ve jeofizik etüt çalışmalarıyla, ruhsat
sahalarının jeotermal olanaklarının araştırılması hedeflenmiştir.
Çalışma alanında, Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı genelde killi kireçtaşı ve marndan
oluşan İnsuyu formasyonu en yaşlı birimdir. Bu formasyonun üzerine Pliyo-Kuvaterner
yaşlı Cihanbeyli formasyonu uyumsuz olarak gelir. Formasyon, tutturulmamış veya
gevşek tutturulmuş polijenetik çakıltaşı, killi-siltli çamurtaşı, kumlu-çakıllı çamurtaşı,
kumtaşı ve çakıllı kireçtaşından meydana gelir. Kuvaterner yaşlı Tuz Gölü formasyonu,
çakıl, kum, silt, karbonatlı kum ve karbonatlı siltler, karbonat seviyeleri ile jipsli
killerden oluşmakta olup Cihanbeyli formasyonunu uyumlu olarak üzerler. Tuz Gölü
formasyonu, Yeşilova ve Bataklık üyeleri olmak üzere iki üyeye ayrılmıştır.
Çalışma alanında mevcut kuyularda ölçülen sıcaklık değerleri göz önüne
alındığında kısmen alanın güneydoğu kesiminde sıcaklık artışı gözlenmektedir. Bu
bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık değeri 21,9 °C’dir. Bu bölge gömülü tuz domlarının
bulunduğu ve doğal gaz depolama tesisi olarak kullanılacak alana karşılık gelmektedir.
Ruhsat alanlarında yapılan jeolojik harita alımı çalışmalarında, AR:
2015680001, AR: 2015680002 ve AR: 2015680003 no.lu jeotermal kaynak arama
ruhsat sahalarında bir jeotermal sistemin olabilirliği öngörülmüş, bunun sonucunda da
jeofizik çalışmaları planlanarak sondaj lokasyonu belirlemeye yönelik detay etüt
çalışmaları yapılmıştır.
Yapılan jeoloji ve jeofizik-MT çalışmalarına dayanarak ruhsat sahalarının genel
olarak tektonik bir yapıya sahip olduğu söylenebilmektedir. Manyetotellürik (MT)
ölçümleriyle, özellikle çalışma alanında izlenen KD-GB uzanımlı faya dik profillerin
planlandığı zonlarda, jeotermal anomali oluşturabilecek birkaç nokta belirlenmiş fakat
sahadaki yoğun tuzluluk nedeniyle bu anomalilerin formasyonel olabileceği
öngörülmüştür. Dolayısıyla, ruhsat sahasının hemen kuzeyinde bulunan Tuz Gölü’nün
varlığı, profillerde yüzeyden başlayıp 2.000 m derinliğe kadar devam eden düşük
özdirençli zonun, bölgenin tuz ve türevlerinden kaynaklandığı şeklinde yorumlanmıştır.
Sahada bu kadar kalın tuz ve türevlerinin var olması, derinde belirlenmiş olan
anomalilerin de ısıl kaynaklı oluşan anomali olarak değerlendirilmesine engel teşkil
etmektedir. Tüm bu etmenlerden dolayı söz konusu ruhsat alanlarında jeotermal arama
amaçlı sondaj çalışması önerilmemektedir. Bu nedenle ruhsat sahalarının terk
edilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13713
Rapor Adı AKSARAY İLİ AR: 2015680001 NO.LU AKSARAY-MERKEZ-SULTANHANI, AR: 2015680002 NO.LU AKSARAY-ESKİL-GÜNEŞLİ VE AR: 2015680003 NO.LU AKSARAY-ESKİL-EŞMEKAYA JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU
Konu JEOFİZİK JEOTERMAL ETÜT JEOLOJİ
Yer - Konum AKSARAY-MERKEZ-ESKİL
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2018
Yazarlar Serkan KARACA Sultan BOSTAN Mustafa DURDU

AKSARAY İLİ AR: 2015680001 NO.LU AKSARAY-MERKEZ-SULTANHANI, AR: 2015680002 NO.LU AKSARAY-ESKİL-GÜNEŞLİ VE AR: 2015680003 NO.LU AKSARAY-ESKİL-EŞMEKAYA JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13713
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 240,50TL


Etiketler: AKSARAY İLİ AR: 2015680001 NO.LU AKSARAY-MERKEZ-SULTANHANI, AR: 2015680002 NO.LU AKSARAY-ESKİL-GÜNEŞLİ VE AR: 2015680003 NO.LU AKSARAY-ESKİL-EŞMEKAYA JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU