• ESKİŞEHİR-SİVRİHİSAR KARABURHAN KÖYÜ AR:201400199 (ER:3313892) NOLU KROM RUHSAT SAHASI BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU

Eskişehir-Sivrihisar-Kızılcaören ‘‘Barit-Fluorit-Nadir Toprak Elementleri ve Toryum
İçeren Kompleks Cevher Yatağı’’na benzer yeni yatakların araştırılması amacı ile ‘‘Maden
Ön Etütleri Projesi’’ kapsamında; 2014 yılında, Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi kuzeyinde
prospeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda belirtilen
cevherleşmeler açısından önemli görülen alan için ruhsat talebinde bulunulmuş ve
AR:201400199 No’lu saha MTA Genel Müdürlüğü adına ruhsatlandırılmıştır. Talebe konu
olan cevherleşmelere yönelik çalışmalar sürdürülürken, bir yandan da ruhsat sahasında geniş
yüzlekler veren ofiyolitik kayaçlar, ilgili birim çalışanları tarafından, ofiyolitlerle ilişkili
cevherleşmeler (Cr, Ni, Au, Cu) açısından incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda,
Sivrihisar İlçesi, Karaburhan Köyü civarında yeralan Karaburhan krom ocağı ve çevresi krom
cevherleşmesi açısından araştırmaya değer bulunmuştur. AR:201400199 No’lu ruhsat
sahasında, belirtilen alanda krom cevherleşmesine yönelik yapılmış olan, detay etüt ve
sondajlı arama çalışmalarına ilişkin bulgu ve sonuçlar bu raporun konusunu oluşturmaktadır.
‘‘Maden Ön Etütleri Projesi’’ kapsamında, 2015 yılında yapılan çalışmalarda, açık ve
yer altı işletme yöntemleriyle krom üretimi yapıldığı tespit edilen kesim ve yakın çevresini
kapsayan 128 hektarlık alanın 1/1000 ölçekli maden jeoloji haritası hazırlanmıştır. Ancak,
desandre girişinden belirli bir metre ilerlendiğinde, tahkimatların güvenli olmadığı ve ocak
içerisinde bulunan baş yukarıda yapılan incelemelerde de yer altı su seviyesinin üst kotlara
kadar yükseldiği tespit edildiğinden galeri etüdü yapılamamıştır. Sondajlı arama
çalışmalarının sağlıklı olarak yürütülmesi açısından yer altı ve yerüstü verilerinin birlikte
değerlendirilmesinin önemi göz önünde bulundurularak, geçmiş yıllarda ruhsatın uhdesinde
olduğu ve krom ocağından üretim yapan özel şirketin vermiş olduğu faaliyet raporları
MİGEM’den talep edilmiştir. Bu talep doğrultusunda, imalat planları adı altında geçmiş
yıllarda üretim amacıyla açılmış olan galerilere ait 1/500 ölçekli planlar elde edilmiştir. Galeri
planlarının ölçeği 1/1000 ölçeğine küçültülüp, desandre girişi baz alınarak 1/1000 ölçekli
maden jeoloji haritası üzerine yerleştirilmiştir. Ayrıca faaliyet raporlarından, yüzeyde (1100
m kotunda) 5 m kalınlıkta gözlenen saçınımlı-masif bantlı cevherin derinlik devamında
yaklaşık 25-30 m’ye kadar olan bölümü açık ocakla, ESK-7 ve ESK-4 no’lu sondajlar
arasında kalan yaklaşık 300 m’lik bölümünün ise 998 m kotuna kadar yeraltı yöntemiyle
üretildiği tespit edilmiştir. Yeraltı ve yüzey verileri birlikte değerlendirilerek, KB-GD
doğrultulu dunitler içerisinde yataklanmış ve 65o-70o ile KD’ya eğimli, saçınımlı, saçınımlımasif
bantlı kromit cevherleşmesinin doğrultu ve derinlik devamlılığını belirlemek amacıyla
14 farklı lokasyonda ( Bazı lokasyonlarda ışınsal olarak 2 yada 3 sondaj yapıldığından 35
farklı sondaj yapılmıştır.) toplam 6199,70 m sondajlı arama gerçekleştirilmiştir.
Yapılan sondajlardan 28’inde, 20 cm’den 21.40 m’ye ulaşan kalınlıklarda cevher ya da
cevherli zon olarak adlandırılabilecek seviyeler kesilmiştir. Cevherli seviyelerin içinde
bulunan steril ya da çok düşük tenörlü kesimleri de göz önünde bulundurduğumuzda zon
tenörlerinin % 1-39.1 Cr2O3 arasında değiştiği söylenebilir.
7
Sondajlara ait tüm analiz sonuçlarına dayanan bir veri tabanı oluşturularak, istatistik
çalışması gerçekleştirilmiştir. 1.456 veri değerlendirilmiş olup, tenör değerleri % 0 - 39,1
Cr2O3 arasında değişirken, ortalama değer % 2,94 Cr2O3, ortanca % 0,7 Cr2O3’dir.
Farklı tenör aralıklarında analiz sonuçlarının tenör dağılımı, Histogram ile
incelenmiştir. Buna göre, verilerin % 81,8’i % 0-3,5 Cr2O3 tenör aralığında yer almakta olup,
düşük tenörlü bir cevherleşme söz konusudur.
Analiz sonuçlarının hangi tenör aralığında yoğunlaşarak popülasyon oluşturduğunu ve
jeolojik limit tenörü görmek amacıyla Log Olasılık Grafiği çizildiğinde, üç popülasyon
olduğu görülmüştür. % 0-5,25 Cr2O3 arası düşük tenörlü % 5,25-29,75 Cr2O3 arası ortayüksek
tenörlü, % 29,75 Cr2O3 ve üstü yüksek tenörlü popülasyonu temsil etmektedir. % 5
Cr2O3 değeri jeolojik limit tenör olup, tam teknolojik test çalışmasında % 3,2 Cr2O3 besleme
tenörü ile satılabilir nitelikte bir konsantre elde edildiği için, jeolojik limit tenör yaklaşık %
3,5 Cr2O3 olarak belirlenmiştir. Arama çalışmaları, Eğe Metal tarafında üretim yapılan kotun
altından devam ettiği ve derine inildikçe kalınlık ve tenörün azaldığı gerçeğinden yola
çıkarak, % 7 Cr2O3 tenör değeri için de kaynak tahmin çalışması yapılmıştır. Çalışmamızda bu
değerlerin üstü cevherli, altı ise steril olarak adlandırılmıştır.
 

Rapor Özellikleri
Rapor No 13702
Rapor Adı ESKİŞEHİR-SİVRİHİSAR KARABURHAN KÖYÜ AR:201400199 (ER:3313892) NOLU KROM RUHSAT SAHASI BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU
Konu KROM MADEN JEOLOJİSİ
Yer - Konum ESKİŞEHİR-SİVRİHİSAR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2018
Yazarlar Aydın Olcay ÇOLAKOĞLU Serdar KESKİN Serkan KILIÇARSLAN Kenan COŞKUN Aytekin TÜRKEL Cahit DÖNMEZ

ESKİŞEHİR-SİVRİHİSAR KARABURHAN KÖYÜ AR:201400199 (ER:3313892) NOLU KROM RUHSAT SAHASI BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13702
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.697,96TL


Etiketler: ESKİŞEHİR-SİVRİHİSAR KARABURHAN KÖYÜ AR:201400199 (ER:3313892) NOLU KROM RUHSAT SAHASI BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU