• YALOVA İLİ ARMUTLU İLÇESİ AR:200710312 NO’LU FISTIKLI RUHSAT SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

Türkiye Polimetal Maden Aramaları Projesi kapsamında yürütülen Armutlu
Yarımadası polimetal maden arama çalışmaları, MTA Genel Müdürlüğü adına tescilli
iki adet ruhsat sahasında gerçekleştirilmiştir. Ruhsat sahaları, Pontid kuşağının batı
ucunda bulunan Armutlu yarımadasında yer almaktadır. Baz metal ve kıymetli
metaller yönünden oldukça önemli bir potansiyele sahip olan bu kuşak üzerinde,
başta MTA Genel Müdürlüğü olmak üzere yerli ve yabancı birçok araştırma şirketi
tarafından maden aramalarına yönelik olarak pek çok çalışma yapılmış ve bugüne
kadar çok sayıda maden sahası ve/veya maden zuhuru tespit edilmiştir.
Bu kapsamda, Pontid kuşağı içerisinde yer alan, İstanbul ve Sakarya kıtası
tektonik birliklerine ait kayaçların yüzeylendiği Armutlu yarımadası, baz ve kıymetli
metaller yönünden potansiyel olarak değerlendirilmiş ve bölgede 2007 yılında yapılan
prospeksiyon amaçlı genel jeokimya çalışmaları sonucunda tespit edilen üç adet
saha için MIGEM’ e ruhsat başvurusu yapılmıştır. Armutlu ilçesi sınırları dahilinde
bulunan AR:200710312 ve AR:200710313 nolu iki sahanın maden arama ruhsatı
MTA Genel Müdürlüğü adına hak sağlamıştır.
Armutlu yarımadası, Permo-Triyas yaşlı metamorfik bir temelin, Üst Kretase
yaşlı olistostrom ve türbiditik bir istiften oluşan örtü kayaları ile birlikte, Eosen yaşlı
volkanik ve granitik sokulumlar tarafından kesildiği kompleks bir yapıya sahiptir.
Temel birimler, önceki çalışmacılar tarafından Pamukova ve İznik metamorfikleri
adıyla iki farklı tektonik birlik olarak ayrılmıştır. Pamukova metamofitleri İstanbul
tektonik birliğinin ürünleriyken, İznik metamorfitleri Sakarya kıtası tektonik birliklerinin
ürünü olarak değerlendirilmiştir (Erendil ve diğ., 1991).
AR:200710312 no’lu Fıstıklı ruhsat sahasında, önceki araştırmacılar
tarafından Fıstıklı granitleri adı ile anılan, diyorit ve kuvarsdiyorit porfir gibi damar
kayaçları yaygın olarak yüzeylemektedir.
Ruhsat sahasının cevher potansiyelini belirlemek amacıyla, 2008-2011 yılları
arasında detay maden jeolojisi ve tahkik jeokimya çalışmaları kapsamında, 1/5000
ölçekli detay maden jeolojisi haritalaması ve jeokimyasal örnekleme çalışması
yapılmıştır. Bunun sonucunda belirlenen hedef alanlarda 1/2000 ölçekli topoğrafik
harita çizimi ve sistematik toprak-kaya örneklemesi yapılarak, bu alanlara ait 1/2000
ölçekli detay maden jeolojisi haritaları hazırlanmıştır. Örnekleme çalışmaları
kapsamında ruhsat sahasından sistematik olarak 178 adet toprak örneği, 174 adet
ii
kaya jeokimya örneği alınmış ve analize gönderilmiştir.
Detay jeolojik ve jeokimyasal prospeksiyon çalışmalarına müteakip sahada
muhtemel kaynak/rezerv belirlemeye yönelik olarak derinlikleri 100-400 m arasında
değişen 11 lokasyonda, toplam derinliği 2.371,40 m. olan 12 adet istikşaf sondajı
yapılmıştır. Sondaj karotlarının tamamı yarılanarak 1152 adet jeokimya numunesi
alınmış ve MTA Genel Müdürlüğü merkez laboratuvarlarında analizleri yapılmıştır.
Analiz sonuçlarına göre sondajlarda sürekliliği olan bir cevher zonu elde edilememiş
ve selektif olarak kabul edilen sınır tenörü ile cevherli seviyeler belirlenmiştir. Fıstıklı
ruhsat sahasında, galenit, sfalerit, pirit ve kalkopirit mineralleri cevher minerallerini
oluşturur. Ruhsat sahası cevher oluşumu itibariyle damar tipi hidrotermal
(mezotermal evre) cevherleşme özellikleri göstermektedir.
Çalışmalar 2011 yılı itibarı ile tamamlanmış ve kaynak/rezerv miktarına yönelik
olarak hesaplamalar yapılmıştır. Bu hesaplamalarda, Cu>1000 ppm, Pb>10000 ppm,
Zn>10000 ppm sınır tenör değerleri kabul edilmiştir. Ruhsat sahasında, AFS-2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 nolu sondajlardan elde edilen veriler değerlendirmeye uygun
bulunmuştur. Değerlendirmeler sonucunda, ortalama 1797 ppm Cu, 21116 ppm Pb
ve 17771 ppm Zn tenörlü 402.322 ton Muhtemel Kaynak hesaplanmış

Rapor Özellikleri
Rapor No 13700
Rapor Adı YALOVA İLİ ARMUTLU İLÇESİ AR:200710312 NO’LU FISTIKLI RUHSAT SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ
Yer - Konum YALOVA-ARMUTLU
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2018
Yazarlar Cihangir ÖZER Mehmet EYÜPOĞLU Dr. Ali ÇEVİKBAŞ

YALOVA İLİ ARMUTLU İLÇESİ AR:200710312 NO’LU FISTIKLI RUHSAT SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13700
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 968,85TL


Etiketler: YALOVA İLİ ARMUTLU İLÇESİ AR:200710312 NO’LU FISTIKLI RUHSAT SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU