• KARALARGÜNEYİ (OSMANCIK/ÇORUM) RUHSATI (AR:201201429) MADEN JEOLOJİ RAPORU

ÖZ
2004-2006 Yılları arasında Çorum ve çevresinde gerçekleştirilen genel jeokimyasal
prospeksiyon çalışması sonucunda, Konaca (Osmancık/Çorum) köyünün kuzeyinde
(F33-c1, c2, c3, c4 paftalarında) doğu-batı uzanımlı Cu anamolisi tespit edilmiştir (11
no’lu anomali) (Kuşcu ve Urkan, 2011). 2007-2008 Yılları arasında ise belirlenen
anomalilerin tahkik çalışmaları yürütülmüştür (Urkan ve Kuşcu, 2016).
Tahkik çalışmaları sırasında 11 no’lu Konaca anomalisinin doğu kısmı Karalargüneyi tahkik
sahası adı altında çalışılmıştır. Tahkik jeokimya dere sedimanı ile jeokimyasal kayaç
örneklerinden elde edilen değerler ile bölgede izlenen metamorfik kayaç türleri ve
cevherleşme şekli birlikte değerlendirildiğinde, tahkik sahası Beşi tip (Besshi type) masif
sülfid türü (Cu-Zn) cevherleşme açısından potansiyel içerir (Urkan ve Kuşcu, 2016).
Bu çalışmalar sonucunda, Osmancık (Çorum) ilçesinin kuzeyinde yer alan
Karalargüneyi bakır cevherleşmesi 2012 yılında MTA adına ruhsatlandırılmıştır.
İnceleme alanı ve yakın civarında yer alan kayaçlar göreceli olarak yaşlıdan gence doğru
Bekirli formasyonu (Triyas-Liyas), İnaltı formasyonu (Üst Jura-Alt Kretase), Gökgedik
formasyonu (Üst Kretase), Kargı ofiyoliti (Üst Kretase), Metmenli formasyonu (Üst Kretase-
Paleosen), Beşpınar formasyonu (Üst Paleosen-Alt Eosen), Örencik formasyonu (Alt
Eosen), Beynamaz volkanitleri (Orta Eosen), Karaboya formasyonu (oligosen-Miyosen) ve
Kuvaterner birimlerinden oluşur.
Ruhsat sahasında Bekirli formasyonunun şistleri içerisinde, şistoziteye uyumlu olarak
killeşme-az silisleşme ile birlikte kalınlığı mm ile bir kaç metre (mm-<5m) arasında
değişen, hematit-limonit ve yer yer masif/saçınımlı piritli zonlar izlenir. Yüzeysel
oksidasyonun etkili olduğu cevherli zonların yanal devamlılığı, birkaç metre ile birkaç on
metre arasında değişir. Bölgede izlenen pasa-cüruf ve kapanmış galerilerin varlığı eski
dönemlerde yapılmış maden arama faaliyetlerininin kanıtlarıdır.
Cevherli zonlarda, makroskobik olarak limonit, hematit, pirit ile yer yer malahit-azurit
gözlenir.
Bölgenin maden potansiyelini belirlemek amacıyla, tahkik dere sedimanı jeokimya
çalışması yapılmıştır. Sahadan derlenen 56 adet dere sedimanı örneğinin analiz
sonuçlarında Cu:38-722 ppm (22 örnek >100 ppm), Zn:60-318 ppm (10 örnek >100
ppm) ve Au:<40-50 ppb (tek değer) aralığında değerler saptanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13697
Rapor Adı KARALARGÜNEYİ (OSMANCIK/ÇORUM) RUHSATI (AR:201201429) MADEN JEOLOJİ RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİ KIYMETLİ METAL ALTIN
Yer - Konum ÇORUM-OSMANCIK
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2018
Yazarlar Dr.Ercan KUŞCU Yılmaz ÇELİK Veysel URKAN Onur SEZER Bülent POLAT

KARALARGÜNEYİ (OSMANCIK/ÇORUM) RUHSATI (AR:201201429) MADEN JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13697
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 210,00TL


Etiketler: KARALARGÜNEYİ (OSMANCIK/ÇORUM) RUHSATI (AR:201201429) MADEN JEOLOJİ RAPORU