• İSTANBUL İLİ SİLİVRİ-KÜÇÜK KILIÇLI AR: 2015/8, SİLİVRİ-BÜYÜK KILIÇLI AR: 2015/9 VE SİLİVRİ-SİNEKLİ AR: 2015/10 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

İstanbul (Silivri) Jeotermal Enerji Aramaları Projesi ile AR: 2015/8 no.lu Silivri-
Küçük Kılıçlı, AR: 2015/9 no.lu Silivri-Büyük Kılıçlı ve AR: 2015/10 no.lu Silivri-
Sinekli jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarında gerçekleştirilen jeotermal enerji arama
amaçlı, jeoloji ve jeofizik etüt çalışmaları ile ruhsat sahalarının jeotermal enerji
olanaklarının araştırılması ve olası sondaj lokasyonlarının tespit edilmesi hedeflenmiştir.
Çalışma alanında altta ince-orta tabakalı kiltaşı, silttaşı, şeyl, kumtaşı, marn ve
killi tüf ardalanmasından oluşan Danişmen Formasyonu, üsttte doğru kumtaşı, kiltaşı,
miltaşı, şeyl, tüf-tüfit, tüfitik kumtaşı ve çakıltaşından oluşan Çantaköy Formasyonu ile
onun üyesi olan ve kumtaşı, çakıllı kumtaşı, kumlu çakıltaşı ve çakıltaşından oluşan,
Sinekli Üyesi gelmektedir. Bu birimlerin üzerinde uyumsuz olarak Ergene
Formasyonu’nun üyeleri olan çakıltaşı ve kumtaşından oluşan Yarmatepe Üyesi ve
kumtaşı, çakıltaşı, kiltaşı ve silttaşından oluşan Velimeşe Üyesi bulunur. En üstte ise
tutturulmamış, dağılgan çakıl ve küçük bloklardan oluşan taraça ve çakıl, kum, silt ve
killerden oluşan alüvyon bulunur.
Çalışma sahalarında herhangi bir sıcak su kaynağı veya kuyusu bulunmamakta
olup, 7 adet çeşmede suların fiziksel parametreleri ölçülmüş ve su numuneleri alınarak
suların kökensel ilişkisi araştırılmıştır. Örneklenen suların tümünde toprak alkaliler,
alkalilerden fazla olup bunlar karbonatlı ve sülfatlı sulardır. Sularda zayıf asitler, kuvvetli
asitlerden fazladır. Suların ortak özellikleri: Karbonat sertliği %50’den fazladır. Yani
karbonat sertliği karbonat olmayan sertlikten büyüktür. Bunlar CaCO3 ve MgCO3’lı
sulardır.
Elde edilen jeoloji verileri neticesinde jeofizik seviye haritaları incelendiğinde, en
düşük özdirenç değerlerine sahip bölgelerde, güneybatıdan kuzeydoğuya doğru uzanan
anomaliler vardır. Oluşturulan kesitlerde de yapının oldukça sakin ve yanal değişimlerin
az olduğu izlenmektedir. Kesitlerde izlenen en düşük özdirenç bölgelerinin S70 DES
noktası ve S7 DES noktası civarında olduğu görülmektedir.
Gerçekleştirilen jeoloji, hidrojeokimya ve jeofizik etüt çalışmaları neticesinde;
jeotermal akışkan üretim amacı doğrultusunda, AR: 2015/8 no.lu Silivri-Küçük Kılıçlı
jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında S70 ve AR: 2015/9 no.lu Silivri-Büyük Kılıçlı
jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında S7 no.lu DES ölçü noktalarının bulunduğu
yerlerde olmak üzere iki adet araştırma sondajının (sırasıyla SJ-1 ve SJ-2) yapılması
önerilmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13689
Rapor Adı İSTANBUL İLİ SİLİVRİ-KÜÇÜK KILIÇLI AR: 2015/8, SİLİVRİ-BÜYÜK KILIÇLI AR: 2015/9 VE SİLİVRİ-SİNEKLİ AR: 2015/10 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU
Konu JEOLOJİ JEOTERMAL ETÜT JEOFİZİK
Yer - Konum İSTANCUL-SİLİVRİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2018

İSTANBUL İLİ SİLİVRİ-KÜÇÜK KILIÇLI AR: 2015/8, SİLİVRİ-BÜYÜK KILIÇLI AR: 2015/9 VE SİLİVRİ-SİNEKLİ AR: 2015/10 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13689
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 216,36TL


Etiketler: İSTANBUL İLİ SİLİVRİ-KÜÇÜK KILIÇLI AR: 2015/8, SİLİVRİ-BÜYÜK KILIÇLI AR: 2015/9 VE SİLİVRİ-SİNEKLİ AR: 2015/10 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU