• İSTANBUL SİLİVRİ KÜÇÜK KILIÇLI RAPORU
 
İstanbul (Silivri) Jeotermal Enerji Aramaları Projesi kapsamında gerçekleştirilen
İSK-2017/07 jeotermal sondaj çalışması ile AR: 2015/8 no.lu Silivri Küçük Kılıçlı
jeotermal kaynak arama ruhsat sahası jeotermal enerji olanaklarının araştırılması
hedeflenmiştir.
İSK-2017/07 jeotermal sondajının gerçekleştirildiği AR: 2015/8 no.lu İstanbul,
Silivri, Küçük Kılıçlı jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ve civarı stratigrafisi, İSK-
2017/07 ve AR: 2015/8 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahası kuzeyinde/bitişiğinde
bulunan AR: 2015/9 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında gerçekleştirilen İSB-
2017/2 jeotermal sondajı çalışmaları ardından, yüzeyde izlenen ve izlenmeyen birimler
olarak şekillenmiştir. Alttan üste doğru, Orta-Üst Eosen yaşlı Koyunbaba formasyonu,
Üst Eosen-Alt Oligosen yaşlı Soğucak Formasyonu, Üst Eosen yaşlı Ceylan formasyonu,
Üst Eosen-Alt Oligosen yaşlı Mezardere formasyonu ve Oligosen yaşlı Osmancık
formasyonu yüzeyde izlenmeyen ancak İSK-2017/07 ve İSB-2017/2 jeotermal
sondajlarında kesilen litolojilerdir. Bu birimler birbiri üzerine uyumlu olarak gelir.
Osmancık formasyonu üzerine yüzeyde izlenen diğer formasyonlar gelir. Bunlar;
Osmancık formasyonu üzerine uyumlu bir şekilde gelen Üst Oligosen-Alt Miyosen yaşlı
Danişmen formasyonu, yine Üst Oligosen-Alt Miyosen yaşlı Çantaköy formasyonu ve
Çantaköy formasyonu Sinekli üyesi, bunların üzerine uyumsuzlukla gelen Üst Miyosen
yaşlı Ergene formasyonu Yarmatepe ve Velimeşe üyeleri ile bunlar üzerine yine
uyumsuzlukla gelen Kuvaterner yaşlı taraça ve alüvyon çökelleridir. Ergene formasyonu
Velimeşe üyesi AR: 2015/8 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahası içinde
yüzeylemese de ruhsat sahası kuzeyinde geniş alanlarda yüzeyler.
İSK-2017/07 jeotermal sondajı çalışması 1.500 metre derinlikte tamamlanmıştır.
Delme, kuyu içi jeofizik log ölçüleri ve teçhiz işlemlerinin ardından kuyuda
gerçekleştirilen üretim ve test çalışmaları neticesinde kuyuda akışkan gelişi
gözlenmemiştir. Kuyuda, çamur sirkülasyonunun kesilmesinden 52 saat sonra alınan
jeofizik termik log ölçüsünde, 1.498,00 m’de 91,0 oC sıcaklık ölçülmüştür.
Rapor Özellikleri
Rapor No 13688
Rapor Adı İSTANBUL SİLİVRİ KÜÇÜK KILIÇLI İSK-2017/07 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ENERJİ
Yer - Konum İSTANBUL (SİLİVRİ)
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2018
Yazarlar Kaan BEKER Alper YOLAL İlker ATMACA

İSTANBUL SİLİVRİ KÜÇÜK KILIÇLI RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13688
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 165,34TL


Etiketler: İSTANBUL SİLİVRİ KÜÇÜK KILIÇLI İSK-2017/07 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU