• KONYA İLİ HÜYÜK-KÖŞK-RAPORU
Konya Jeotermal Enerji Aramaları Projesi kapsamında AR: 42-2014/132 no.lu
Hüyük-Köşk jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında 2014 yılında gerçekleştirilen ve
jeolojik, hidrojeokimyasal, jeofizik çalışmaları kapsayan jeotermal etüt çalışmaları ve
elde edilen veriler ışığında 2015 yılında gerçekleştirilen sondajlı (KHK-2015/3) arama
çalışması ile ruhsat sahasında jeotermal enerji varlığının araştırılması hedeflenmiştir.
Çalışma alanında temelde, Geç Kambriyen-Erken Ordovisiyen yaşlı metaşeyl,
metakumtaşı ve metamiltaşı (metasilttaşı) aradalanmasından oluşan alt düzeyleri kuvarsit
ve kireçtaşı ara katkılı Seydişehir Formasyonu, üzerinde Geç Devoniyen yaşlı koyu renkli
kayrak, kireçtaşı ve dolomit ara katkı ve düzeylerini içeren kuvarsitlerden oluşan Engilli
Formasyonu, onun da üzerinde Geç Permiyen yaşlı dolomit, killi kireçtaşı ve
kuvarsitlerden oluşan Gökbudak Formasyonu yer alır. Bu temel birimlerin üzerinde Geç
Miyosen-Alt Pliyosen yaşlı kireçtaşı ara tabakalı, marn, kiltaşı ve kumtaşı litolojisine
sahip Devriş Formasyonu yer alır. Tüm bu birimler üzerine yamaç molozu uyumsuz
olarak gelmektedir.
Jeofizik etüt çalışmaları sonuçlarına göre H73, H103 ve H147 no.lu DES noktaları
jeotermal açıdan önemli görülmektedir. Bu noktalara birer adet sondaj (sırasıyla SJ-2, SJ-
3, SJ-1) önerilmiştir. Ancak H147 no.lu DES noktası öncelikli lokasyon olarak öne çıkmış
olup gerçekleştirilen jeoloji, hidrojeokimya ve jeofizik etüt çalışmalarının birlikte
değerlendirilmesi sonucunda, ruhsat sahasında ilk olarak bu noktada 600 m derinliğinde
jeotermal amaçlı bir sondaj açılması uygun olacaktır.
Etüt çalışmaları sonucu belirlenen lokasyonda gerçekleştirilen KHK-2015/3
jeotermal kuyusunda 510 m derinlikte çamur sirkülasyonunun kesilmesinden 6 saat sonra
alınan ilk termik ölçüde (Termik-1) kuyu taban sıcaklığı 26,8 °C (15 dakika beklemeli
29,1 °C); çamur sirkülasyonunun kesilmesinden 23 saat sonra alınan ikinci termik ölçüde
(Termik-2) kuyu taban sıcaklığı 28,4 °C (15 dakika beklemeli 29,4 °C); çamur
sirkülasyonunun kesilmesinden 46 saat sonra alınan üçüncü termik ölçüde (Termik-3) ise
kuyu taban sıcaklığı 28,8 °C (15 dakika beklemeli 29,5 °C) olarak ölçülmüştür.
Alınan ölçüler ve yapılan sondaj takip çalışmalarının birlikte değerlendirilmesi ve
kuyudaki sıcaklık artışının normal gradyan artışından düşük olduğunun görülmesi sonucu
kuyu 510 m’de teçhiz edilmeden bitirilmiştir.
Rapor Özellikleri
Rapor No 13687
Rapor Adı KONYA İLİ HÜYÜK-KÖŞK AR: 42- 2014/132 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE KHK-2015/3 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT JEOLOJİ JEOFİZİK SONDAJ
Yer - Konum KONYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi OCAK 2018
Yazarlar Kaan BEKER Hayrettin KARZAOĞLU Alper YOLAL

KONYA İLİ HÜYÜK-KÖŞK-RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13687
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 205,45TL


Etiketler: KONYA İLİ HÜYÜK-KÖŞK AR: 42-2014/132 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE KHK-2015/3 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU