• ORTAKÖY-SEKSENUŞAĞI (AKSARAY) RUHSAT

~Ortaköy ruhsat sahası, Aksaray ili (yaklaşık 35 km) Ortaköy ilçesinin
yaklaşık 3 km batısında yer almaktadır. Önceki yıllarda jeokimya çalışması yapılan
alanlarda Au-As-Ag-Pb-Zn değerlerinin alınmış olması nedeniyle, saha 2007
yılında yerinde tahkik edilerek MTA adına ruhsatlandırılmıştır. Sahada metamorfik
ve granodiyoritler içerisinde ve küçük kırık zonlarında gelişen Au cevherleşmesinin
ekonomik anlamda yatak oluşturup oluşturmadığı denetlenmiştir.
Ortaköy-Seksenuşağı sahasında temeli, Paleosen yaşlı Ortaköy granotoyidi
tarafından kesilen Paleozoyik yaşlı Tamadağ Formasyonuna ait metamorfikler
oluşturur. Tüm bu birimler aplit daykları ile kesilmiştir.
Çalışma alanında altın cevherleşmesi, birincil ve ikincil oluşum süreçleriyle
gerçekleşmiştir. Birincil altın içeren kuvars damarları yüzeyde, metamorfik yan
kayaçlarla keskin dokanaklara sahip olup birbirine paralel damarcıklar şeklindedir.
Altınlı kuvars damarları Geç Kretase-Lütesiyen zaman aralığında oluşan epijenetik
ve kırılgan deformasyonlarla oluşmuş yapısal kontrollü bir cevherleşmedir.
Damarları metamorfik ve meteorik kökenli akışkanların oluşturduğu
düşünülmektedir. Altınlı kuvars damarları sahip oldukları özellikler ile mezotermal
altın yataklarına benzerlik sunmaktadır (Türkmen ve Çolak, 2008). Çalışma
alanında altın, silisli-limonitli zondan GD-KB yönlü 1cm-6m arasında değişen
genişliğe sahip silisli zonlar da ikincil süreçlerle oluşmuştur. Cevher mineralleri,
tamamen limonite dönüşmüş piritlerdir. Granotoyidlerde gelişen ince silisli-limonitli
damarlarda Au ve Pb değerleri alınmıştır. Dere içlerinde ve fay hatlarında
piritleşme, limonitleşme çok az killeşme gibi alterasyonlar gözlenmektedir.
2008 yılında ruhsat alanının 1/5.000 ölçekli detay maden jeoloji haritası ve
tahkik amaçlı jeokimyasal çalışmalar yapılmıştır. 2009 yılında 1/5.000 ölçekli detay
maden jeoloji haritası revize edilip ayrıca sahanın 3 ayrı yerinde toplam 36 m
uzunluğunda yarma çalışmaları yapılarak, toplam 18 adet jeokimyasal kayaç
örneği alınmıştır. Sahada önemli görülen silisleşmiş, limonitli damar ve aplit
dayklarından jeokimyasal kayaç örneği ve sırt-yamaç profillerinden toprak örneği
derlenmiştir.
2007 yılında 8 adet jeokimyasal kayaç, 2008 yılında 130 adet jeokimyasal
toprak, 21 adet jeokimyasal kayaç ve 12 adet mineraloji-petrografi örneği
alınmıştır. 2009 yılında ise yarmalardan 18 adet jeokimyasal kayaç numunesi
alınmıştır. 2010 yılında sahada 3 ayrı lokasyonda toplam 588,50 metre sondajlı
arama çalışması yapılmıştır. Sondajlardan 263 adet jeokimyasal kayaç ve 17 adet
mineraloji petrografi örneği derlenmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13685
Rapor Adı ORTAKÖY- SEKSENUŞAĞI (AKSARAY) RUHSAT SAHASI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu POLİMTAL MADEN ARAMALARI(BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO-ALTIN-GÜMÜŞ)
Yer - Konum ORTAKÖY- SEKSENUŞAĞI (AKSARAY
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2018
Yazarlar SEBAHATTİN AK OSMAN YUMUK HAYRULLAH YILDIZ M. KEMAL MENGELOĞLU

ORTAKÖY-SEKSENUŞAĞI (AKSARAY) RUHSAT

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13685
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 528,35TL


Etiketler: ORTAKÖY-SEKSENUŞAĞI (AKSARAY) RUHSAT