• AKSEKİ BOKSİTLERİ HAKKINDA RAPOR

AKSEKİ BOKSİTLERİ HAKKINDA RAPOR

ÖNSÖZ ve TARİHÇE
       Akseki Bölgesi'nden ilk boksit ihbarı ZİEGLER tarafından 1938 senesinde yapılmıştır. 1939 senesinde bütün bölgeyi sistematik şekilde gezerek etüde tabi tutan H.BARUTOĞLU bugün tanıdığımız zuhurların büyük bir kısmında yarma ve çukurlar kazdırarak bir çok numuneler almış ve kimyahaneye sevk etmiştir (Arşiv Rapor No.969). Bu müellife göre boksit "kalker içinde sedimanter olarak teşekkül etmiş" ve Yarpuz Bölgesi Zuhurları hariç, diğer bütün yataklar için 116.000 tonluk bir rezerv mevcuttur.
       1940 senesinde aynı bölge P.ARNİ tarafından ele alınmış ve ilk defa olarak boksit yataklarının jeolojik durumu ve boksitin teşekkül tarzı izah olunmuştur(Arşiv Rapor No.1165). Bu müellif de bilinen yataklarda 650.000 ton kadar cevher bulunabileceğini zikretmiştir.
       1945 senesinde S.ATABEK, CİERPISZ, N.EZGÜ, E.ZIMMER gibi prospektörler tarafından Akseki boksitleri kısmen veya tamamen prospeksiyon etütlerine tabi tutulmuş,fakat tanzim olunan raporların hiç birisinde Akseki boksitlerinin ehemmiyetli yataklar olduğu zikrolunmamıştır (ekli prospeksiyon raporlarına bakınız).
       1946 senesinde Akseki boksitlerinin nihai etüdü ile vazifelendirilen V.KOVENKO adı geçen bölgede iki ay müddetle muhtelif hafriyat yaptırmış ve bu arada ilk defa olarak da bölgenin jeolojik bir krokisini çıkarmıştır (Arşiv Rapor No.1693).

Rapor Özellikleri
Rapor No 2046
Rapor Adı AKSEKİ BOKSİTLERİ HAKKINDA RAPOR
Konu BOKSİT
Yer - Konum AKSEKİ ANTALYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 15.07.1954
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar EKREM GÖKSU

AKSEKİ BOKSİTLERİ HAKKINDA RAPOR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR02046
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 522,52TL


Etiketler: AKSEKİ, ANTALYA, BOKSİT, JEOLOJİ, 2046