• ÇANKIRI-SUNGURLU-TÜNEY ARASINDAKİ KIZILIRMAK HAVZASININ VE ŞABANÖZÜ CİVARININ JEOLOJİSİ HAKKINDA RAPOR

ÇANKIRI-SUNGURLU-TÜNEY ARASINDAKİ
KIZILIRMAK HAVZASININ VE ŞABANÖZÜ CİVARININ
JEOLOJİSİ HAKKINDA RAPOR

1. GİRİŞ
       
Bu raporda, 1/100.000 ölçekli Çankırı Paftaları'nın (No. 41/1, 2, 3, 4) sınırları içine giren ve henüz jeolojik etütleri yapılmamış bulunan bölümlerde linyit yataklarının sistemli etüdüne zemin teşkil etmek üzere; 1952 yılı yazında yapılmış olan umumi jeolojik araştırmaların sonuçları ve bölgenin 1/100.000 ölçekli bir jeolojik haritası verilmektedir.

2. HÜLASA
       
Çalışılan bölge esas itibarı ile iki kısımda mütalaa edilebilir.
        Bölgenin batısında, Ankara-Çankırı dağlık alanında temeli Paleozoik metamorfik şistler teşkil eder. Onların üzerinde Mezozoik'e ait karışık seri yer almaktadır. Bu seri bilhassa, Paleozoik çekirdek etrafında geniş bir inkişafa sahip olup serpantin, radyolarit, kalker, şist, andezit vs., karışımından müteşekkildir. Eldiven Dağı'nda karışık seri üzerinde Alt Kretase kalkerleri bulunmaktadır.
        Bölgenin doğusundaki kısımlar hemen tamamen jipsli seriden müteşekkildir. Jipsli serinin temelinde, Kalecik istikametinde ve Sungurlu yakınlarında Eosen kalker ve flişleri, Uludağ-Eldiven Dağı kesiminde karışık seri, Koçubaba Dağı Kesimi'nde Kırşehir Masifi'ne ait plütonik külteler mevcuttur. Bu havza içinde jipsli serinin birbirine diskordans dört fasiyesi yer almıştır. Seri ana hatları ile Alt ve Üst olmak üzere iki gruba ayrılabilir. Her iki grup da altta kırmızı renkli ve jipsli ikişer fasiyesi sahiptirler. Prensip itibarı ile alt grup Oligosen, üst grup Miyosen'de teşekkül etmiş olmalıdır. Termeçayı-Şabanözü İç Havzası'nda; jipsli serinin bu üst grubu ile yaşıt jipssiz Miyosen göl tortulları mevcuttur. Onların içinde iktisadi değerleri az linyitler ve üzerlerinde memeli hayvan kemiklerini havi (Ponsiyen) bir çakıllı seri mevcuttur. Kuvaterner vadi alüvyonlarından müteşekkildir. Teraslar üzeninde bulunan eski çakıl ve alüvyonlar, acı sulu jipsli seri sahasında zayıf tatla su kaynakları vermektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 2026
Rapor Adı ÇANKIRI-SUNGURLU-TÜNEY ARASINDAKİ KIZILIRMAK HAVZASININ VE ŞABANÖZÜ CİVARININ JEOLOJİSİ HAKKINDA RAPOR
Konu ÇANKIRI JEOLOJİ
Yer - Konum ÇANKIRI ÇANKIRI-SUNGURLU-ŞABANÖZÜ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 03.02.1953
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DOÇ. DR. OĞUZ EROL

ÇANKIRI-SUNGURLU-TÜNEY ARASINDAKİ KIZILIRMAK HAVZASININ VE ŞABANÖZÜ CİVARININ JEOLOJİSİ HAKKINDA RAPOR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR02026
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 178,54TL


Etiketler: ÇANKIRI, ÇANKIRI JEOLOJİ, SUNGURLU, ŞABANÖZÜ, 2026