• ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AR: 2013260018 NO.LU TÜRKMENTOKAT VE AR: 2013260020 NO.LU HARMANDALI JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANLARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

ÖZ
Eskişehir ilinde MTA Genel Müdürlüğü tarafından daha önceki yıllarda birçok
jeoloji, jeofizik ve sondajlı çalışmalar yapılmıştır. 2015 yılında 2015-33-13-12 özel kod
no.lu Eskişehir Jeotermal Enerji Aramaları Projesi kapsamında AR: 2013260018 no.lu
Türkmentokat ve AR: 2013260020 no.lu Harmandalı jeotermal kaynak arama ruhsat
sahalarında gerçekleştirilen ve jeolojik, hidrojeolojik ve jeofizik çalışmaları kapsayan etüt
çalışmaları ile ruhsat sahalarının jeotermal enerji olanaklarının araştırılması
hedeflenmiştir.
Çalışma alanında temelde Triyas yaşlı metamorfik ve ofiyolitik kaylar ile bu
birimleri kesen Üst Kretase yaşlı granodiyorit yer almaktadır. Temelde yer alan Triyas
yaşlı Sivrihisar Metamorfik ve Eskişehir Metamorfik kayaları kendi içerisinde
litostratigrafik olarak yeşilşist, mavişist ve mermer olarak ayrılmıştır. Jeolojik haritası
yapılan alanda metamorfik birimler kendi içerisinde ayırtlanmamış, Sivrihisar
Metamortikleri ve Eskişehir Metamorfikleri olarak haritalaması yapılmıştır. Bu
metamorfikler üzerine tektonik uyumsuzlukla serpantinit, peridotit ve listvenit türü
ofiyolitik kayaçlar gelmektedir. Temel birimleri Üst Kretase yaşlı Yörükkaracaören
Granodiyoriti kesmektedir. Tüm bu birimlerin üzerinde Neojen yaşlı birimler uyumsuz
olarak bulunmaktadır. Bu birimler; Orta-Üst Miyosen yaşlı sedimanter ve volkanik
birimlerden oluşan, Porsuk Formasyonu’na ait Kireçtaşı Üyesi, Konglomera-Kumtaşı
Üyesi ve Tüf-Tüfit Üyesi’dir. Bütün bu birimler üzerine ise Kuvaterner yaşlı alüvyon
uyumsuz olarak gelmektedir.
Çalışma sahasında Senozoyik yaşlı Porsuk Formasyonu’na ait Konglomera-
Kumtaşı Üyesi ve Tüf-Tüfit Üyesi birimleri örtü özelliğinde iken Kireçtaşı Üyesi ve
Mesozoyik yaşlı birimler rezervuar özelliği gösterir. Tektonik dokanaklardan da
jeotermal akışkan elde edilebilir. Isı kaynağı olarak Yörükkaracaören Granodiyoriti
kaynaklı radyoaktif ışıma düşünülmektedir. Çalışma sahası düşük ve orta entalpili bir
jeotermal saha sınıfına girmektedir.
Sahada yapılan çalışmalarda 10 adet su örneği alınmış ve bunlar üzerinde
kimyasal analiz yapılarak suların kökensel ilişkisi araştırılmış ve jeotermometre hesapları
yapılmıştır. Yapılan jeotermometre hesaplarına göre muhtemel rezervuar sıcaklığının,
ortalama, 51,65-82,78 oC arasında olabileceği hesaplanmıştır.
AR: 2013260018 no.lu Türkmentokat ve AR: 2013260020 no.lu Harmandalı
jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarında gerçekleştirilen jeolojik, hidrojeokimyasal ve
jeofizik çalışmalarının değerlendirilmesi sonucunda AR: 2013260018 no.lu
Türkmentokat jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında D-20 no.lu DES ölçü noktasında
2.000 ± 200 m derinliğinde bir adet jeotermal araştırma sondajı yapılmasına karar
verilmiştir. Tektonik etkiye uğramış birimlerin kırık çatlaklarının geçirimli, iletken bir
özellik kazanacağı düşünülerek ve jeoloji, jeofizik su kimyası çalışma verileri de
değerlendirilerek sondaj lokasyonu belirlenmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13673
Rapor Adı ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AR: 2013260018 NO.LU TÜRKMENTOKAT VE AR: 2013260020 NO.LU HARMANDALI JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANLARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT JEOLOJİ JEOFİZİK
Yer - Konum ESKİŞEHİR - ODUNPAZARI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2017
Yazarlar Engin PURTUL Mustafa DESTUR Ünsal Turalı Kaan BEKER

ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AR: 2013260018 NO.LU TÜRKMENTOKAT VE AR: 2013260020 NO.LU HARMANDALI JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANLARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13673
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 210,18TL


Etiketler: ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AR: 2013260018 NO.LU TÜRKMENTOKAT VE AR: 2013260020 NO.LU HARMANDALI JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANLARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU