• SAKARYA-KARASU-İHSANİYE ÖİR-9812 (AR-72386) NOLU TİTANYUM SAHASI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

ÖZ
Bu çalışma, Titanyum Ruhsat Etütleri Projesi kapsamında Sakarya-Karasu ilçesinin
kuzeybatı kesimini (Sakarya nehrinin batı yakası) içine alan, yaklaşık 40 km2’lik bir alanda
gerçekleştirilmiştir.
İnceleme alanı, Sakarya ilinin kuzeyinde, Karasu ilçesinin batısındaki sahil kesiminde
bulunan İhsaniye ve Denizköy yöresinde yer alır. Titanyumca zengin cevherli plaserlerin yer
aldığı saha, sahil boyunca yaklaşık 9 km. uzunlukta ve 2 - 3 km. genişliktedir.
İnceleme alanının çevresinde ve inceleme alanında, Mesozoyik’ten günümüze kadar
oluşmuş birimler yüzeylenmektedir.
Bölgenin en yaşlı birimi, Permiyen-Triyas yaşlı karasal çökel kayalardan oluşmuş
Çakraz formasyonudur. Çakraz formasyonunun üzerine Üst Kretase-Paleosen-Alt Eosen yaş
aralığındaki çökel kayalardan oluşmuş Akveren formasyonu uyumsuz olarak gelir.
Bunun üzerine Akveren formasyonu ile bazı yerlerde yanal geçişli bazı yerlerde ise
üstüne gelen ve türbidik çökellerden oluşan Alt Eosen- Orta Eosen yaşlı Çaycuma formasyonu
gelmektedir.
Çaycuma formasyonu üzerine ise karasal ortamda çökelmiş çakıltaşı-kumtaşı-çamurtaşı
ardalanmalı Orta Miyosen-Pliyosen yaşlı Örencik formasyonu açısal uyumsuzlukla
oturmaktadır.
Kuvaterner oluşukları ise Pleistosen ve Holosen yaşlı kum, silt, kil, çakıl ve
çakıltaşlarından oluşur.
İnceleme alanında, öncel çalışmaların değerlendirilmesi sonucu, ağır mineral açısından
önemli olabileceği düşünülen sahil plaserlerinde 1996 yılı arazi sezonunda, “Türkiye Titanyum
Aramaları Projesi” kapsamında prospeksiyon çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda 40
km2’lik alanın etüdü yapılmış, yüzeyden kum numuneleri derlenmiş, ayrıca 11 lokasyonda el
sondajı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu sondajlardan 40 adet kimyasal amaçlı numune
alınmıştır. Analiz sonuçlarının olumlu gelmesi üzerine inceleme alanına Genel Müdürlüğümüz
adına AR- 72386 nolu titanyum arama ruhsatı alınmıştır.
Ruhsat sahasında 1999-2000-2001-2002 yıllarında titanyum aramalarına yönelik olarak
prospeksiyon ve detay etüt çalışmaları yapılmıştır.
Cevherleşme ile sahanın jeomorfolojik ve sedimantolojik yapısı arasında sıkı bir ilişki
vardır. Ruhsat sahasındaki plaserlerde, önemli cevher mineralleri ilmenit, rutil ve zirkondur.
Cevherleşme, kaynak alandaki opak minerallerce zengin bazik karakterli kayaçlardan
denize taşınan ağır mineralli kum ve partiküllerin, rüzgar, dalga ve akıntı gibi faktörlerle, ağır
minerallerinin, hafif minerallerden ayrılarak bir alanda titanyumca zengin ağır minerallerin
birikerek zenginleşmesi sonucu oluşmuştur.
2
Ruhsat sahasında, titan aramalarına yönelik arazi çalışmaları 2002 yılı içerisinde
tamamlanarak sona erdirilmiştir. Yürütülen sondajlı çalışmalar sonunda AR- 72386 (ÖİR-9812)
numaralı sahada minimum %0,62 TiO2 maksimum %1,42 TiO2 tenörlü 88.476.713 ton
(57.081.750 m3) görünür cevherli kum rezervi belirlenmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13664
Rapor Adı SAKARYA-KARASU-İHSANİYE ÖİR-9812 (AR-72386) NOLU TİTANYUM SAHASI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu TİTANYUM
Yer - Konum SAKARYA-KARASU
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2017
Yazarlar Mustafa K.KURUÇELİK, Mustafa KIRIKOĞLU, Turgut DOKSANBİR, Tevfik ERKAL

SAKARYA-KARASU-İHSANİYE ÖİR-9812 (AR-72386) NOLU TİTANYUM SAHASI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13664
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 626,27TL


Etiketler: SAKARYA, KARASU, İHSANİYE, TİTANYUM