• SAKARYA-KARASU AR-68514 (ÖİR-8880) NO`LU TİTANYUM SAHASI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

ÖZ
Bu çalışma Titanyum Ruhsat Etütleri Projesi kapsamında Sakarya-Karasu yöresini
içine alan yaklaşık 40 km2’lik bir alanda gerçekleştirilmiştir.
İnceleme alanı, Sakarya ilinin kuzeyinde, Karasu ilçesinin sahil kesiminde ve
Sakarya nehrinin her iki kenarında yer alan geniş bir alüvyon alanı kapsar. Cevherli
plaserlerin yer aldığı ruhsat sahası Sakarya nehrinin denize döküldüğü yerden itibaren 3 km.
batıya,15 km. doğuya doğru uzanmaktadır. Cevherli kumların yer aldığı sahanın genişliği ise
1 - 3 km. arasında değişmektedir.
İnceleme alanının çevresinde ve inceleme alanında, Mezozoikten günümüze değin
oluşmuş jeolojik birimler yüzeylenmektedir.
Bölgede en yaşlı birim, Permiyen-Tiriyas yaşlı karasal çökel kayalardan oluşan
Çakraz formasyonudur. Çakraz formasyonu üzerine Üst Kretase-Paleosen-Alt Eosen yaşlı
çökel kayalardan oluşan Akveren formasyonu uyumsuz olarak gelir.
Akveren formasyonu üzerine, karasal ortamda çökelmiş çakıltaşı-kumtaşı-çamurtaşı
ardalanmalı Orta Miyosen-Pliyosen yaşlı Örencik formasyonu açısal uyumsuzlukla
oturmaktadır.
Kuvaterner oluşukları ise Pleistosen ve Holosen yaşlı kum, silt, kil, çakıl ve
çakıltaşlarından oluşmaktadır.
İnceleme alanında öncel çalışmaların değerlendirilmesi sonucu, ağır mineral
açısından önemli olabileceği düşünülen sahalarda 1996 yılı arazi sezonunda, prospeksiyon
çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda 40 km2’lik alanın etüdü yapılmış,17
lokasyonda el sondajlı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu sondajlardan 68 adet kimyasal
amaçlı numune derlenmiştir. Numunelerin analiz sonuçlarının olumlu gelmesi üzerine
inceleme alanının Genel Müdürlüğümüz adına ruhsatı alınmıştır.
Ruhsat sahasında 1998-1999-2000-2001-2002 yılları içerisinde Titan aramalarına
yönelik olarak prospeksiyon ve detaylı etüt çalışmaları yapılmıştır.
Cevherleşme ile sahanın jeomorfolojik ve sedimontolojik durumu arasında sıkı bir
ilişki vardır. Ruhsat sahasındaki plaserlerde, önemli cevher mineralleri ilmenit, rutil ve
zirkon bulunmaktadır.
Cevher, kaynak alanda yüzeylenen opak mineralce zengin bazik litolojik karakterdeki
kayaçlardan denize taşınan ağır mineralce zengin kumların, rüzgar, dalga ve akıntı gibi
faktörlerle, ağır minerallerinin hafif minerallerden ayrılarak ağır minerallerin birikmesi
sonucu oluşur.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13661
Rapor Adı SAKARYA-KARASU AR-68514 (ÖİR-8880) NO`LU TİTANYUM SAHASI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu TİTANYUM ARAMALARI
Yer - Konum SAKARYA-KARASU
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2017
Yazarlar Mustafa K.KURUÇELİK, Mustafa KIRIKOĞLU, Turgut DOKSANBİR, Dr.Tevfik ERKAL

SAKARYA-KARASU AR-68514 (ÖİR-8880) NO`LU TİTANYUM SAHASI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13661
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 622,01TL


Etiketler: SAKARYA, KARASU, TİTANYUM,