• TEPEKÖY (NİĞDE) (AR.200612312) RUHSAT SAHASI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

ÖZ
Tepeköy ruhsat sahası, Niğde ili Merkez ilçesinin yaklaşık 14 km kuzeyinde yer
almaktadır. Saha 2006 yılında yerinde tahkik edilerek MTA adına ruhsatlandırılmıştır.
Sahada Melendizdağı volkanik kompleksinin Tepeköy volkanitlerine ait üst Miyosen
yaşlı andezit, aglomera, tüf ve bazaltik kayaçları yüzlek vermektedir. Saha geneli yoğun
alterasyona uğramış olup, özellikle andezitik kayaç ilksel yapısını yitirmiştir. Bu nitelikteki
birimleri ayırtlayıp haritalamak güçtür. Saha genelinde gözlenen silisleşme, limonitleşme,
hematitleşme, killeşme ve pirit oluşumları çoğunlukla tektonik hatlar boyunca gelişmiştir.
2007-2008 yılında ruhsat alanının 1/5.000 ölçekli detay maden jeoloji haritası
hazırlanarak tahkik amaçlı jeokimyasal çalışmalar yapılmıştır.
Sahada, sırt ve yamaçlardan 50-100 m aralıklarla ve alterasyon alanlarından jeokimyasal
toprak ve kayaç örnekleri alınmıştır. Toprak örnekleri 20-30 cm çap ve derinlikte çukurlar
kazılarak B+C zonundan, kayaç örnekleri ise yongalama yapılarak alınmıştır. Bu kapsamda
sahadan 41 adet jeokimyasal toprak, 257 adet jeokimyasal kayaç, 19 adet min-pet ve 25 adet
XRD amaçlı örnek derlenmiştir. Bu örneklerin analiz sonuçları yorumlanarak 2009-2010 yılı
çalışmalarında 10 adet lokasyonda toplam 3402,30 m sondajlı arama çalışmaları yapılmıştır.
Sondajlardan 1662 adet jeokimyasal karot, 66 adet min-pet ve 23 adet XRD örneği alınmıştır.
Sahada yapılan jeolojik, jeokimyasal ve sondajlı arama çalışmaları değerlendirilerek
cevherleşmenin gelişip gelişmediği, jeotektonik konumu ortaya konmaya çalışılmıştır

Rapor Özellikleri
Rapor No 13638
Rapor Adı TEPEKÖY (NİĞDE) (AR.200612312) RUHSAT SAHASI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu METALİK MADEN
Yer - Konum NİĞDE-MERKEZ -TEPEKÖY
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2017
Yazarlar SEBAHATTİN AK OSMAN YUMUK HAYRULLAH YILDIZ M. KEMAL MENGELOĞLU

TEPEKÖY (NİĞDE) (AR.200612312) RUHSAT SAHASI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13638
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.344,76TL


Etiketler: TEPEKÖY (NİĞDE) (AR.200612312) RUHSAT SAHASI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU