• DOĞU KARADENİZ METALİK MADEN ARAMALARI PROJESİ TRABZON-YOMRA AR: 201400281 NO'LU RUHSAT SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

ÖZ
Çalışma alanları Alp Orojenezinin en karmaşık jeodinamik evrimine sahip, magmatik
yay özelliğindeki Pontid’lerin kuzey zonunda (Doğu Karadeniz Bölgesi’nde) yer almaktadır.
Üst Kretase'de başlayan ve kuzeye doğru dalan Neotetis okyanusal plakasına bağlı gelişen
denizaltı volkanizması ve sedimantasyonu sonucu bölgenin en yaygın litolojik birimleri
oluşmuştur. Doğu Karadeniz (Pontid) kuşağında yer alan Kuroko tipi VMS (Volkanojenik
Masif Sülfit) yatakları; orojenizmaya eşlik etmesi, denizaltı volkanizması ve
sedimantasyonunun tüm özelliklerini taşıması bakımından karakteristiktir. Özellikle Cu-Pb-
Zn maden yatakları bakımından özel bir konuma sahip olan bu bölgede, gömülü yeni
rezervlerin bulunması ülke madenciliği için ayrı bir öneme sahiptir. Bu nedenle (G43, G44
paftaları içerisinde bulunan 1 adet ruhsat sahasında) araştırmaların yürütülmesi amaçlanmıştır.
Yörede en önemli metalojenik çalışmayı 1968-1974 yılları arasında Türk (MTA) ve
Yugoslav ortak projesi oluşturmaktadır. Bu çalışmada, VMS tipi maden yataklarının bölgeye
has özelliklerinden dolayı Pontid Tipi VMS yatakları kavramı ilk kez önerilmiş ve
kullanılmıştır. Doğu Karadeniz VMS yatakları genel olarak Kuroko Tip (Zn-Pb-Cu) VMS
yatakları grubunda yer alır ve litolojik olarak Bimodal Felsik sınıflandırmasına dahildir.
Bölgede, bilinen maden yatakları ve zuhurlardan hareketle yeni masif sülfit yataklarını
bulmak, potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla Trabzon-Yomra-Arsin-Araklı ve Sürmene
ilçelerini içine yaklaşık 156 km2'lik alanda jeolojik ve maden arama çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
Çalışma alanında, Yomra-Kanköy, Arsin-Elmaalan, Araklı-Taştepe, Sürmene-
Kutlular, Sürmene-Baştımar ve Of-Kotarakdere sahalarında masif tipte mineralizasyonlar ve
limonitleşme, killeşme, serisitleşme şeklinde yoğun hidrotermal alterasyonlar görülmektedir.
Ruhsat sahasında yapılan prospeksiyon çalışmaları kapsamında Yomra-Çukurköy ve
Yomra-Yenice sahalarının masif sülfit aramaları açısından potansiyel teşkil ettiği
belirlenmiştir. Saha, litolojik ve mineralojik açıdan umutlu görülmüştür. Yörede, Kızılkaya
Formasyonu olarak adlandırılan asidik kayaçlar ve örtü kayaçları yüzeylenmektedir. Cevherli
dasit olarak adlandırılan Kızılkaya Formasyonu içerisinde Zn-Pb-Cu mineralizasyonları
görülmektedir. Cevher fasiyesi incelendiğinde ağsal damar tip (subseafloor) bir
cevherleşmenin olduğunu gösteren veriler izlenmektedir. Bu formasyonun yüzeylendiği
alanlarda yoğun bir hidrotermal alterasyon izlenmiştir. Alterasyon ürünü olarak killeşme ve
silisleşme yaygındır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13636
Rapor Adı DOĞU KARADENİZ METALİK MADEN ARAMALARI PROJESİ TRABZON-YOMRA AR: 201400281 NO'LU RUHSAT SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu METALİK MADEN
Yer - Konum TRABZON-YOMRA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2017
Yazarlar Ali Faik ALTINBAŞ

DOĞU KARADENİZ METALİK MADEN ARAMALARI PROJESİ TRABZON-YOMRA AR: 201400281 NO'LU RUHSAT SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13636
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 497,14TL


Etiketler: DOĞU KARADENİZ METALİK MADEN ARAMALARI PROJESİ TRABZON-YOMRA AR: 201400281 NO'LU RUHSAT SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU