• HATAY KIRIKHAN ÇİLOĞLAN HÜYÜĞÜ HKÇ-2011/16 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

1. ÖZ
HKÇ-2011/6 jeotermal sondajı ile öncelikle AR: 31/2009-14 no.lu Hatay-Kırıkhan-Çiloğlan Hüyüğü jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ve civarı olmak üzere, Hatay ili civarındaki jeotermal sistemin araştırılması ve ülke ekonomisine kazandırılması hedeflenmiştir.
AR: 31/2009-14 no.lu Hatay-Kırıkhan-Çiloğlan Hüyüğü jeotermal kaynak arama ruhsat sahası Karasu Grabeni’nin batı yakasında, Amik Gölü’nün ise kuzeyinde yer almaktadır. Çalışma alanındaki sıcak sular muhtemelen Karasu Grabeni içerisinde birleşen Doğu Anadolu Transform Fay Sistemi (DATFS) ve Ölüdeniz Transform Fay Sistemi’nin (ÖDTFS) etkileşimi ile meydana gelmiştir.
Sondaj lokasyonu ve yakın civarındaki istif tabanında, Üst Jura yaşlı Keldağ Formasyonu yer alır. Sahada bu birimin üzerine, sondaj çalışmasında da kesilen Üst Kretase yerleşim yaşlı Kızıldağ Ofiyoliti gelir. Ofiyolitik kayaçlar kendinden daha yaşlı kayaçlar üzerine bindirmeli bir dokanakla yerleşmiştir. Bu ofiyolitik kayaçlar Alt-Orta Eosen yaşlı kireçtaşı, çörtlü kireçtaşı ve detritik silis yumrulu killi kireçtaşlarından oluşan Okçular Formasyonu tarafından uyumsuzlukla örtülmektedir. Okçular Formasyonu üzerine Orta Miyosen yaşlı genel olarak resifal kireçtaşlarından oluşan Sofular formasyonu uyumsuzlukla gelir. Bu formasyon, üst dokanağı boyunca Tepehan Formasyonu ile uyumlu, Kuvaterner yaşlı birimler ile uyumsuz bir dokanak sergiler. Yine Orta Miyosen yaşlı kumtaşı, kiltaşı, killi kireçtaşı ve marnlardan oluşan ve alt dokanağı boyunca Sofular Formasyonu ile tedrici geçişli olan Tepehan Formasyonu, üst dokanağı boyunca sondaj lokasyonu yakın civarında yer alan Kuvaterner birimler tarafından uyumsuz olarak örtülmektedir. İstif en üstte bazalt, yamaç molozu ve alüvyon çökelleri ile son bulur.
552,50 m derinliğindeki HKÇ-2011/16 jeotermal sondajında 0,00-142,00 m’ler arasında Kuvaterner yaşlı alüvyon, 142,00-470,00 m’ler arasında Orta Miyosen yaşlı konglomera, kumtaşı, silttaşı, kiltaşı, çamurtaşı, marn, killi kireçtaşı şeklinde geçilen Tepehan Formasyonu ve 470,00-552,50 m’ler arasında ise Üst Kretase yerleşim yaşlı masif Kızıldağ Ofiyoliti kesilmiştir.
Sondajda; üst kısımlardan düşük sıcaklıklı akışkan karışmasını önlemek ve kuyu emniyetini sağlamak için yüzeyden itibaren 171/2̎ matkapla 80,00 m’ye kadar ilerlenen kuyuda, 0,00-78,00 m’ler arasına 133/8̎ çaplı muhafaza boruları inilmiş ve boru arkası çimentolanmıştır. Ardından 80,00 metreden 550,00 m’ye kadar 81/2̎ matkap ile ilerlenmiş, 550,00-552,50 m’ler arasında ise 2,5 m karot alınmıştır. Kuyu, 65/8̎ filtreli ve kapalı borularla; 72,00-84,00 m’ler arası, 228,00-234,00 m’ler arası, 282,00-288,00 m’ler arası, 402,00-414,00 m’ler arası, 438,00-450,00 m’ler arası, 498,00-510,00 m’ler arası ve 540,0-550,0 m’ler arası kapalı kaynaklı borular, arada kalan kısımlar ise filtreli kaynaklı borular olacak şekilde teçhiz edilmiştir.
Kuyu teçhizi işlemleri tamamlandıktan sonra 20 saat kompresör çalışmaları yürütülen kuyudan, 14 l/sn. debiye sahip, maksimum 36,1 ˚C sıcaklıkta akışkan elde edilmiştir.
Sondajda üretim esnasında sıcak su numunesi alınmış ve MTA laboratuvarlarında analizi yapılmıştır. Sondaj suyunun Uluslararası Hidrojeologlar Birliği (AIH) sınıflamasına göre “kalsiyumlu, magnezyumlu, sodyumlu, sülfatlı, bikarbonatlı, mineralce fakir, sıcak sular” sınıfına girdiği belirlenmiştir.
2
Sahada yapılan jeolojik ve jeofizik çalışmalar ile HKÇ-2011/16 jeotermal sondajından elde edilen olumlu sonuçlara göre ruhsat sahasında ofiyolitik seriyi geçecek şekilde yapılacak derin bir sondajdan daha yüksek sıcaklıkta jeotermal akışkan alınması kuvvetle muhtemeldir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13623
Rapor Adı HATAY KIRIKHAN ÇİLOĞLAN HÜYÜĞÜ HKÇ-2011/16 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL SONDAJ
Yer - Konum HATAY-KIRIKHAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2017
Yazarlar Güvenç DEMİRKIRAN Aydın ÇİÇEK

HATAY KIRIKHAN ÇİLOĞLAN HÜYÜĞÜ HKÇ-2011/16 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13623
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 148,00TL


Etiketler: HATAY, KIRIKHAN, ÇİLOĞLAN, JEOTERMAL SONDAJ, KUYU BİTİRME RAPORU