• BULDAN (DENİZLİ) AR: 97, AR: 98, AR: 99, AR: 100, AR: 101, AR: 102, AR: 103 VE KÖŞK (AYDIN) AR: 2009/133, AR: 2009/134 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

1. ÖZ
Jeotermal anlamda Türkiye’nin önemli jeotermal sahalarını bünyesinde
bulunduran Büyük Menderes Grabeni ruhsat sahalarının güney, Gediz Grabeni ise
ruhsat sahalarının KB kısmında yer alır. Ayrıca, ruhsat sahalarının hemen doğu
kısmında yer alan Buldan-Merkez ve Buldan-Bölmekaya jeotermal sahaları bölgenin
önemini jeotermal anlamda artırmaktadır. Bu nedenle rapora konu olan jeotermal
kaynak arama ruhsat sahaları içerisinde jeotermal enerji arama amaçlı jeoloji ve jeofizik
etüt çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Etüt çalışmalarının gerçekleştirildiği bölgede yer alan kayaçları, Paleozoyik ve
Senozoyik kayaçları adları altında incelemek mümkündür. Paleozoyik kayaçları
Menderes Masifi adı altında incelenmiş olup, çalışma alanında gnays, şist ve mermer
litolojisi gösterirler. Bu metamorfikler jeotermal sistemin temel kayalarıdır. Menderes
Masifi metamorfikleri üzerine uyumsuzlukla gelen Senozoyik çökel kayaçları, Üst
Miyosen-Pliyosen yaş aralığı ve Kuvaterner yaşı verilen çökel istif ve yine Kuvaterner
yaşlı traverten, eski ve güncel alüvyonlardan meydana gelmiştir.
Saha jeolojik anlamda Menderes ve Gediz grabenlerinin arasında yer alır. Bu
nedenle, bölgede D-B, K-G, KD-GB ve KB-GD tektonik hatların etkilerini gözlemek
mümkündür.
Ruhsat sahaları ve içinde kaldığı bölgede Menderes Masifi’nin mermer ve
gnaysları jeotermal sistemin ana rezervuar kayalarıdır. Masifin üzerinde uyumsuz olarak
yer alan Senozoyik yaşlı birimler ise jeotermal sistemin örtü kayalarıdır. Ancak
Senozoyik birimlerin alttan itibaren ikinci seviyesini oluşturan ve litolojik özellikleri
göz önüne alındığında, genel olarak örtü kaya özelliği gösteren Sazak Formasyonu'nun
kireçtaşı seviyeleri de rezervuar özelliği gösterebilmektedir.
Jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarında gerçekleştirilen jeotermal enerji
arama amaçlı jeoloji ve jeofizik etüt çalışmaları ve değerlendirmeler, ruhsat sahalarının
birbirleri ile bitişik olmalarından dolayı tek tek ruhsat bazlı değil jeolojik anlamda
birlikte, jeofizik anlamda ise profil bazlı olarak gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda,
yapılan jeoloji ve jeofizik değerlendirmeler sonucunda; Denizli-Buldan-Alandız AR:
97, Denizli-Buldan-Süleymanlı AR: 98, Denizli-Buldan-Bozalan AR: 99, Denizli-
Buldan-Hacımehmetler AR: 100, Denizli-Buldan-Kadıköy AR: 101, Denizli-Buldan-
Curalar AR: 102, Denizli-Buldan-Kırandamı AR: 103, Aydın-Köşk-Eğridere AR:
2009/133 ve Aydın-Köşk-Gündoğan AR: 2009/134 numaralı jeotermal kaynak arama
ruhsat sahalarını kapsayan çalışma alanında, bu ruhsat sahalarını temsil edebilecek,
Denizli-Buldan-Kadıköy AR: 101 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında kalan,
bir adet araştırma sondajı önerilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13622
Rapor Adı BULDAN (DENİZLİ) AR: 97, AR: 98, AR: 99, AR: 100, AR: 101, AR: 102, AR: 103 VE KÖŞK (AYDIN) AR: 2009/133, AR: 2009/134 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU
Konu JEOLOJİK, JEOFİZİK, JEOTERMAL ETÜT
Yer - Konum DENİZLİ-BULDAN, AYDIN-KÖŞK
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2017
Yazarlar Vatan DEMİREL, Ali Rıza KILIÇ , Atakan ALACA, Akın ADIGÜZEL

BULDAN (DENİZLİ) AR: 97, AR: 98, AR: 99, AR: 100, AR: 101, AR: 102, AR: 103 VE KÖŞK (AYDIN) AR: 2009/133, AR: 2009/134 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13622
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 287,42TL


Etiketler: DENİZLİ, BULDAN, KÖŞK, JEOTERMAL ETÜT, JEOTERMAL FİZİK,