• DENİZLİ-SARAYKÖY-SIĞMA J-433/C (AR: 7) NUMARALI JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASINDA YAPILAN DSG-2010-4 JEOTERMAL SONDAJINA AİT KUYU BİTİRME RAPORU

1. ÖZ
Batı Anadolu Jeotermal Enerji Aramaları ve Saha Geliştirme Projeleri
kapsamında, 2010-33-13-04.3 proje özel kod numarasıyla 2.000,00±100,00 m derinlikte
yapılması planlanan DSG-2010-4 jeotermal araştırma sondajı 2.202,00 m’de
tamamlanmıştır.
Sondaj lokasyonunun üzerinde yer aldığı J-433/C (AR: 7) numaralı jeotermal
kaynak arama ruhsat sahası ve civarı genel olarak alüvyonlarla kaplıdır. Bu nedenle
yapılan jeolojik çalışmalarda, havza kenarlarında yer alan jeolojik birimler
değerlendirilerek havza içi yorumlanmıştır.
Söz konusu ruhsat alanı ve yakın civarında Paleozoyik yaşlı metamorfik
kayaçlarla, Senozoyik yaşlı sedimanter kayaçlar gözlenir. Paleozoyik yaşlı metamorfik
kayaçlar Menderes Masifi olarak adlandırılırken, Senozoyik yaşlı sedimanter kayaçlar
farklı formasyon isimleri ile incelenmiştir (Şimşek, 1984). Bunlar; farklı litolojik
özellikleri ve stratigrafik ilişkileri dikkate alındığında alttan üste doğru, Üst Miyosen-
Pliyosen yaşlı Kızılburun Formasyonu, Sazak Formasyonu, Kolonkaya Formasyonu ve
Tosunlar Formasyonu olarak isimlendirilen birimler ile Kuvaterner yaşlı Kumluca
Formasyonu, travertenler, eski alüvyon ve alüvyonlardır.
DSG-2010-4 jeotermal sondajında 0,00-1.560,00 m’ler arasında Üst Miyosen-
Pliyosen yaşlı Kolonkaya (0,00-680,00 m’ler arası), Sazak (680,00-1.086,00 m’ler
arası) ve Kızılburun formasyonlarına (1.086,00-1.560,00 m’ler arası) ait birimler
kesilmiştir. 1.560,00 m’den sonra Paleozoyik yaşlı Menderes Masifi birimlerine girilmiş
ve 2.202,00 m’ye kadar bu birimde ilerlenmiştir. Kuyuda 2.200,00-2.202,00 m’ler arası
karot alınmış ve karot numunesi muskovit şist olarak değerlendirilmiştir.
Denizli-Gerali DSG-2010-4 jeotermal kuyusu 700,00. m’ye kadar 17 1/2” çaplı
matkap ile delinmiş ve 694,00 m’ye kadar 13 3/8”çaplı muhafaza borusu indirilerek boru
arkası çimentosu yapılmıştır. Daha sonra 700,00 m’den 1.360,85 m’ye kadar 12 1/4“
çaplı matkap ile ilerleme yapılmış ve 06.06.2010 tarihinde kuyuya 1.347,30 m 9 5/8”
çaplı muhafaza borusu inilerek boru arkası çimentolama işlemi yapılmıştır. 1.360,85
m’den itibaren 8 ½” çaplı matkap ile ilerlemeye devam edilmiş ve 2.202,00 m’de kuyu
bitirilmiştir. Kuyu teçhizinde 7 ” çaplı 809,71 m filtreli ve 56,29 m kapalı olmak üzere
toplam 866,00 m liner, 1.336,00-2.202,00 m’ler arasına indirilmiştir.
DSG-2010-4 jeotermal kuyusunda, kuyu taban derinliği 2.101,50 m iken alınan
kuyu içi jeofizik log ölçülerine ait veriler ışığında 1.650,00-2.050,00 m’ler ve 2.075,00-
2.090,00 m’ler arasının rezervuar özellikli birimlerden oluştuğu düşünülmektedir. Kuyu
taban derinliği 2.202,00 m iken, çamur sirkülasyonunun kesilmesinden 31 saat sonra
alınan termik ölçüde 2.193,00 m’de 109,69 ºC olarak ölçülen kuyu taban sıcaklığı, 5 dk.
bekleme ile 110,72 ºC, 10 dk. bekleme ile 111,07 ºC ve 15 dk. bekleme ile 111,24 ºC’ye
yükselmiştir. Alınan termik ölçünün değerlendirilmesi sonucunda kuyudaki sıcaklık
artışının, normal gradyan seviyesinde kaldığı, fazla artmadığı görülmüştür.
DSG-2010-4 jeotermal kuyusunun teçhiz işleminin tamamlanmasından sonra
kuyu geliştirme ve üretim testleri yapılmıştır. Söz konusu bu testler asitleme öncesi ve
asitleme sonrası olarak iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Asitleme öncesi yapılan
çalışmalarda statik sıcaklık, statik basınç, iki kez olmak üzere water loss, yine iki kez
olmak üzere çok debili enjeksiyon ve fall off, dinamik sıcaklık, dinamik basınç ve
2
build-up testleri gerçekleştirilmiştir. Bu testler sonucunda, 2.171,00 m’de statik sıcaklık
117,98 0C, 2.120,00 m’de dinamik sıcaklık 117,57 0C olarak ölçülmüş, I. ölçüde
enjeksiyon endeksi 1,655 (t/sa.)/bar ve II. ölçüde enjeksiyon endeksi 1,773 (t/sa.)/bar
olarak hesaplanmıştır. Build-up testine göre hesaplanan prodüktivite endeksi ise 12,906
(t/sa.)/bar’dır. Kompresörle tahrik edildikten sonra artezyenik üretime geçen kuyuda,
üretim debisi 21 l/sn. (75,6 t/sa.) ve kuyu ağzı sıcaklığı 87 0C olarak ölçülmüştür.
Asitleme sonrası yapılan çalışmalarda ise dinamik sıcaklık, dinamik basınç, statik
sıcaklık, statik basınç, çok debili enjeksiyon ve fall of testleri yapılmıştır. Bu testler
sonucunda, 1.980,00 m’deki dinamik sıcaklık 112,19 0C, 1.950,00 m’deki statik sıcaklık
110,74 0C olarak ölçülmüş, çok debili enjeksiyon endeksi ise 156,42 (t/sa.)/bar olarak
hesaplanmıştır. Kompresörle tahrik edilerek artezyenik üretime geçen kuyuda, üretim
debisi 36,8 l/sn. (132,5 t/sa.) ve kuyu ağzı sıcaklığı 87 0C olarak ölçülmüştür.
Teçhiz, kuyu tamamlama test ve üretim çalışmaları ardından tamamen
temizlenen DSG-2010-4 jeotermal kuyusundan bir adet su numunesi alınmış ve
kimyasal analizleri yaptırılmıştır. MTA Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında kimyasal
analizi yapılan su örneği; Uluslararası Hidrojeologlar Birliği (AIH) sınıflamasına göre
“sodyumlu, bikarbonatlı, sülfatlı, SiO2’li, sıcak ve mineralli su” sınıfına GİRMEKTEDİR.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13627
Rapor Adı DENİZLİ-SARAYKÖY-SIĞMA J-433/C (AR: 7) NUMARALI JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASINDA YAPILAN DSG-2010-4 JEOTERMAL SONDAJINA AİT KUYU BİTİRME RAPORU
Konu SONDAJ-SICAK SU
Yer - Konum DENİZLİ-SARAYKÖY
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2017
Yazarlar ARIGÜN, Z., DEMİREL, V., KARIŞMAZ, Z.

DENİZLİ-SARAYKÖY-SIĞMA J-433/C (AR: 7) NUMARALI JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASINDA YAPILAN DSG-2010-4 JEOTERMAL SONDAJINA AİT KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13627
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 305,86TL


Etiketler: DENİZLİ, SARAYKÖY, SIĞMA, JEOTERMAL, SONDAJ