• DENİZLİ-BULDAN-SARIMAHMUTLU DBS-2012/15 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

1. ÖZ
DBS-2012/15 jeotermal sondajının gerçekleştirildiği AR: 101 numaralı Denizli-
Buldan-Kadıköy jeotermal kaynak arama ruhsat sahasının bulunduğu bölgenin hemen
güneyinde Büyük Menderes Grabeni’nin, KB’inde Gediz Grabeni’nin ve doğu kısmında
Buldan, Bölmekaya, Yenicekent ve Gölemezli jeotermal sahalarının yer alması,
çalışmanın önemini artırmaktadır. Gerçekleştirilen bu sondajlı çalışma ile MTA Genel
Müdürlüğüne ait AR: 97, AR: 98, AR: 99, AR: 100, AR: 101, AR: 102, AR: 103, AR:
2009/133 ve AR: 2009/134 numaralı jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarının yer
aldığı, Büyük Menderes Grabeni ile Gediz Grabeni arasında kalan bölgedeki jeotermal
enerji varlığının araştırılması amaçlanmıştır.
DBS-2012/15 jeotermal sondajının gerçekleştirildiği AR: 101 numaralı Denizli-
Buldan-Kadıköy jeotermal kaynak arama ruhsat sahasının içinde bulunduğu bölgede yer
alan kayaçları, Paleozoyik ve Senozoyik kayaçları adları altında incelemek mümkündür.
Paleozoyik kayaçları Menderes Masifi adı altında incelenmiş olup, gnays, muhtelif şist
ve mermer litolojisi gösterirler. Bu metamorfikler jeotermal sistemin temel kayalarıdır.
Menderes Masifi metamorfikleri üzerine uyumsuzlukla Senozoyik yaşlı birimler gelir.
Senozoyik, Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı Kızılburun, Sazak, Kolonkaya ve Tosunlar
formasyonları, Kuvaterner yaşlı Kumluca Formasyonu ve yine Kuvaterner yaşlı
traverten, eski ve güncel alüvyonlarla temsil olunur. Sondajın gerçekleştirildiği AR: 101
numaralı Denizli-Buldan-Kadıköy jeotermal kaynak arama ruhsat sahası içinde bölgesel
istife ait bu birimlerden Menderes Masifi, Kolonkoya ve Tosunlar formasyonları ile
güncel alüvyonlar izlenir.
DBS-2012/15 jeotermal sondajında 0,00-25,00 m’ler arasında Tosunlar
Formasyonu, 25,00-312,00 m’ler arasında Kolonkaya Formasyonu, 312,00-904,10
m’ler arasında ise Menderes Masifi’ne ait birimler kesilmiştir.
Yüzeyden itibaren 200,00 m’ye ağız borusu atılarak, boru arkası çimentolanan
kuyu, 904,10 m’lik delme işleminin ardından teçhiz edilmeden çıplak bırakılmıştır.
Artezyenik üretime sahip olmayan kuyuda, kompresörle 12 bar basınçla yapılan
kuyu geliştirme ve üretim testinde, yaklaşık 3 l/sn. debide ve 27,1 0C sıcaklıkta sıcak su
üretimi sağlanmıştır. Sıcaklık ve debinin çok az olması nedeniyle, DBS-2012/15
jeotermal sondajının bitirilmesine karar verilmiştir. DBS-2012/15 jeotermal sondajında
çamur çıkış sıcaklığının 545,00 metrede maksimum 45,3 0C’ye ulaşması ve üretim
sıcaklığının 27,1 0C’lerde kalması araştırılması gereken bir konu olup, daha yüksek
sıcaklıklarda akışkan bulma ihtimalini artırmaktadır.
Kuyudan, yeterli akışkan ve sıcaklığın olmaması nedeniyle, su numunesi
alınmamıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13626
Rapor Adı DENİZLİ-BULDAN-SARIMAHMUTLU DBS-2012/15 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu SONDAJ-SICAK SU
Yer - Konum DENİZLİ-BULDAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2017
Yazarlar DEMİREL, V. BEKER, K.

DENİZLİ-BULDAN-SARIMAHMUTLU DBS-2012/15 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13626
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 155,12TL


Etiketler: DENİZLİ, BULDAN, SARIMAHLUTLU, SONDAJ