• DENİZLİ-BULDAN-BARAJ DBD-2010/5 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

1. ÖZ
2010-33-13-04.3 proje özel kod numaralı Batı Anadolu Jeotermal Enerji
Aramaları ve Saha Geliştirme Projeleri kapsamında AR: 102 ruhsat numaralı jeotermal
kaynak arama ruhsat sahasında jeotermal enerji arama amaçlı, DBD-2010/5 jeotermal
sondajı yapılmıştır.
Sondajın gerçekleştirildiği AR: 102 ruhsat numaralı ruhsat sahası ve civarında
Paleozoyik ve Senozoyik yaşlı birimler gözlenir. Paleozoyik yaşlı birimler (Menderes
masifi), metamorfik kayaçlardan oluşmakta olup, yukarıdan aşağıya doğru mermer,
mermer-şist, muhtelif şist ve gnays litolojileriyle temsil olunur. Senozoyik yaşlı birimler
ise farklı litolojik özellikler gösteren sedimanter birimlerdir ve Üst Miyosen-Pliyosen
yaşlı birimler ve Kuvaterner yaşlı alüvyonlarla temsil edilir. Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı
sedimanter istif farklı litolojik özellikleri göz önüne alınarak Şimşek (1984) tarafından
farklı formasyon adları altında incelenmiştir. Bu formasyonlar yaşlıdan gence doğru,
Kızılburun Formasyonu, Sazak Formasyonu, Kolonkaya Formasyonu ve Tosunlar
Formasyonu’dur. Sondajın gerçekleştirildiği ruhsat sahası ve civarında yer alan en genç
birim ise Kuvaterner yaşlı alüvyondur. Sondajın gerçekleştirildiği ruhsat sahası
içerisinde bu birimlerden yalnızca Paleozoyik yaşlı kayaçlar (Menderes masifi),
Kolonkaya Formasyonu, Tosunlar Formasyonu ve alüvyon yer alır.
AR: 102 numaralı jeotermal kaynak arama ruhsat sahasının güneyinde Büyük
Menderes grabeni, kuzeybatısında Gediz grabeni yer alır. Ruhsat sahası içerisinde bu
grabenleri oluşturan D-B ve KB-GD tektonik hatlarla birlikte KD-GB ve K-G yönlü
tektonik hatları görmek mümkündür.
Ruhsat sahası ve civarında gözlenen Paleozoyik yaşlı kayaçlar, jeotermal
sistemin rezervuar kayalarıdır. Bunların üzerine uyumsuzlukla oturan Senozoyik yaşlı
sedimanter kayaçlar ise sistemin örtü kayalarıdır. Bölgede yer alan ısı kaynağının ise
kabuk incelmesine bağlı olarak geliştiği düşünülmektedir. Ruhsat sahası içerisinde
herhangi bir doğal jeotermal kaynak yoktur. Ancak soğuk su amaçlı açılmış bir kuyuda
ılık su gelişi gözlenmiştir.
AR: 102 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası içerisinde açılan DBD-2010/5
jeotermal sondajı 734,00 m derinliğe sahiptir. Sondajda yüzeyden itibaren 394,00 m’ye
kadar Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı Kolonkaya Formasyonu’na ait kumtaşı, silttaşı ve
killi kireçtaşı litolojileri, 394,00-734,00 m’ler arasında ise Paleozoyik yaşlı Menderes
Masifi’ne ait gnayslar kesilmiştir. 733,00-734,00 m’ler arasında karot alınmış ve alınan
karot numunesi gnays olarak tanımlanmıştır.
DBD-2010/5 jeotermal sondajında, 0,00-92,00 m’ler arası 17 1/2” çaplı matkapla
ilerlenmiş ve 0,00-84,00 m’ler arasına 13 3/8” çaplı kapalı ağız boruları indirilerek boru
arkası çimentolanmıştır. 92,00-270,00 m’ler arası 121/4” çaplı matkapla ilerleme yapılan
kuyuda 0,00-264,00 m’ler arasına 9 5/8” çaplı kapalı borular indirilerek boru arkası
çimentolanmıştır. Daha sonra 8 1/2” çaplı matkapla 270,00-733,00 m’ler arası ilerlenmiş,
733,00-734,00 m’ler arasında bir metre karot alınarak kuyunun durdurulmasına karar
verilmiştir. 733,00-734,00 m’ler arası 8 1/2” çaplı matkapla tarandıktan sonra 252,00-
734,00 m’ler arasına 7” çaplı kapalı ve filtreli borular indirilerek kuyu teçhiz edilmiştir.
DBD-2010/5 jeotermal sondajında, kuyu taban derinliği 492,00 m iken bir ve
kuyu taban derinliği 734,00 m iken üç kez olmak üzere kuyu içi jeofizik termik log
2
ölçüsü alınmıştır. Kuyu taban derinliği 492,00 m iken, çamur sirkülasyonunun
kesilmesinden yaklaşık 40 saat sonra alınan termik ölçüde, sıcaklık 492,00 inci m’de
31,84 ºC olarak ölçülmüş olup sıcaklık 5 dk. bekleme ile 32,37 ºC’ye, 10 dk. bekleme
ile 32,34 ºC’ye, 15 dk. bekleme ile 32,35 ºC’ye yükselmiştir. Kuyu taban derinliği
734,00 m iken, çamur sirkülasyonunun kesilmesinden 52 saat sonra alınan üçüncü
termik ölçüde ise kuyu içi maksimum sıcaklık 730,00 m’de 37,3 0C olarak okunmuştur.
Bu sıcaklık 5 dk. bekleme ile 37,9 0C’ye, 10 dk. bekleme ile 38,1 0C’ye, 15 dk. bekleme
ile 38,2 0C’ye yükselmiştir. Alınan tüm ölçülerin değerlendirilmesi ile 412,50-425,00
m’ler, 596,25-600,00 m’ler, 610,00-612,50 m’ler, 683,75-688,75 m’ler, 700,00-706,00
m’ler arası az miktarda su taşıyabilecek seviyeler olarak yorumlanmıştır.
Artezyenik üretime sahip olmayan DBD-2010/5 jeotermal sondajında teçhiz
işleminden sonra kompresörle gerçekleştirilen kuyu geliştirme ve üretim çalışmaları
sonrasında;
Kuyu içi sıcaklığı (730 m’deki termik ölçü) : 38,2 0C (15 dk. beklemeli)
Kuyu ağzı sıcaklığı : 32,0 0C
Kompresör debisi : 22 l/sn. olarak tespit edilmiştir.
Üretim sonrası kuyudan alınan su numunesinin kimyasal analiz sonuçları
kullanılarak, Uluslararası Hidrojeologlar Birliği sınıflamasına göre yapılan
değerlendirmede, kuyudan üretilen suyun sodyumlu, bikarbonatlı mineralce fakir sıcak
sular sınıfına girdiği görülmüştür. Toplam mineralizasyon değeri 553,27 mg/l olan
suyun, Langelier kalsiyum denge diyagramında yapılan değerlendirmede kireçlendirici
özelliğe sahip olduğu tespit edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13624
Rapor Adı DENİZLİ-BULDAN-BARAJ DBD-2010/5 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu SONDAJ-SICAK SU
Yer - Konum DENİZLİ-BULDAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2017
Yazarlar DEMİREL, V.

DENİZLİ-BULDAN-BARAJ DBD-2010/5 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13624
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 91,09TL


Etiketler: SONDAJ, SICAKSU, DENİZLİ, BULDAN, BARAJ