• DOĞU AKDENİZ JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI PROJESİ GAZİANTEP İLİ AR: 2009/02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 İLE AR: 2011/01, 02, 03 VE 04 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI

ÖZ
Gaziantep ili çevresinde jeotermal enerji araştırma amaçlı, 1/100.000 ölçekli M39,
N37, N39 ve O37 paftaları içinde, 26 adet jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında
1/25.000 ölçeğinde detay jeotermal jeolojisi etüdü ve bu ruhsatların bazılarında jeofizik
düşey elektrik sondaj (DES) ve manyetotellürik (MT) yöntemleri kullanılmak suretiyle
jeofizik etüt çalışmaları yapılmıştır.
Bölgenin temelinde Paleozoyik yaşlı şeyl ve silttaşlarından oluşan Seydişehir
Formasyonu ve çeşitli şeyllerden meydana gelen Bedinan Formasyonu bulunmaktadır.
Bu birimlerin üzerine Mesozoyik yaşlı dolomit, dolomitik kireçtaşı, marn, kalkerli
çamurtaşı ve şeyllerden oluşan Küreci dolomiti ile dolomit ve kireçtaşı litolojisine sahip
Karadağ kireçtaşı gelmektedir. Bölgede yüzeylenen allokton kaya birimleri, bölgeye
Maastrihtiyen’de yerleşmiş olan ve karmaşık bir istif gösteren kaya topluluklarıyla temsil
edilir. Bu birimler genellikle ultrabazik kayalar, volkanitler, serpantinit, radyolarit, çörtlü
kireçtaşı ve farklı yaşlarda kireçtaşı bloklarından oluşan Koçali karmaşığı, silisifiye
kireçtaşı, radyolarit, silisli şeyl, çörtlü kireçtaşı, killi kireçtaşı, tabakalı çörtler, kumtaşı
ve volkanitlerle bunların içinde farklı yaşlarda kireçtaşı ve serpantinit bloklarından oluşan
Karadut karmaşığı ile Amanos grubuna air birimleri tektonik olarak üzerleyen Kızıldağ
ofiyolitinden ibarettir. Otokton birimler Maastrihtiyen-Üst Miyosen yaşlı ve yaklaşık
1.800 m kalınlıkta bir istifle temsil edilir. İstif, tabanda Maastrihtiyen yaşlı çakıltaşı,
kumtaşı ve kumlu, fosil kırıntılı, mikritik, biyomikritik kireçtaşlarından oluşan Besni
Formasyonu ile başlar. Bu birim uyumlu olarak marn ve killi kiraçtaşından oluşan
Germav Formasyonu tarafından izlenir. Alttan üste doğru; Germav Formasyonu’nu
uyumsuzlukla örten Alt Eosen yaşlı çakıltaşı, kumtaşı ve çakıllı marn-kireçtaşından
oluşan Gercüş Formasyonu; Orta-Üst Eosen yaşlı bazı seviyeleri dolomitik, çakıllı-çörtlü
kireçtaşından oluşan Hoya Formasyonu; Üst Eosen-Üst Oligosen yaşlı, killi kireçtaşı,
kireçtaşı ile tebeşirli kireçtaşından oluşan Gaziantep Formasyonu ve Üst Oligosen-Alt
Miyosen yaşına sahip çeşitli kireçtaşlarından oluşan Fırat Formasyonu yerel bir
uyumsuzlukla önceki birimleri izler. Orta-Üst Miyosen yaşlı akarsu-göl çökellerinden
oluşan Şelmo Formasyonu üzerinde uyumsuz olarak Üst Miyosen yaşlı Yavuzeli Bazaltı
yer almaktadır. Tüm bu birimlerin üzerine ise Kuvaterner yaşlı bazaltlar, eski alüvyon,
yamaç molozu ve güncel alüvyonlar uyumsuz olarak gelmektedir.
Yapılan inceleme ve jeolojik harita alımı çalışmaları sırasında sıcaklıkları 14,2-
27,1 °C, spesifik elektriksel iletkenlikleri ise 140-1.655 S/cm arasında değişen 42 adet
kaynak ve kuyu tespit edilmiştir.
Yapılan çalışmalar sonucunda; çalışma alanlarının jeolojik ve yapısal unsurlarına
yönelik yeni verilerle birlikte ruhsat sahalarının kuramsal jeotermal modeline yorum
getirebilecek sonuçlar elde edilmiştir. Bu verilerin ışığında ruhsat sahalarında jeotermal
akışkan elde edilmesine yönelik olarak yapılabilecek sondaj lokasyonları ile ilgili veriler
ve görüşler üretilmiştir.
Gerçekleştirilen tüm bu çalışmalar sonucunda AR: 2009/20 no.lu Araban
Yolveren jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında 850±100 m derinliğinde 1 adet
gradyan kuyusu, bu kuyudan olumlu veriler elde edilmesi durumunda yine AR: 2009/20
no.lu Araban Yolveren ile AR: 2009/23 no.lu Araban Köyiçi jeotermal kaynak arama
ruhsat sahalarında 2.500±250 m derinlikli 2 adet jeotermal arama sondajı olmak üzere
toplam 3 adet sondaj önerilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13610
Rapor Adı DOĞU AKDENİZ JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI PROJESİ GAZİANTEP İLİ AR: 2009/02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 İLE AR: 2011/01, 02, 03 VE 04 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ VE JEOFİZİK) RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT
Yer - Konum GAZİANTEP
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2017
Yazarlar ALPER YOLAL, SELAHATTİN KAHRAMAN, ÜNSAL TURALI

DOĞU AKDENİZ JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI PROJESİ GAZİANTEP İLİ AR: 2009/02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 İLE AR: 2011/01, 02, 03 VE 04 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13610
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 616,35TL


Etiketler: DOĞU AKDENİZ, GAZİANTEP, JEOTERMAL ETÜT