• SİİRT BİLLORİS SAHASI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE SB-1 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

ÖZ
Siirt-Billoris jeotermal alanında jeotermal enerji aramalarına yönelik, jeoloji ve
jeofizik (jeoelektrik) yöntemleri uygulanarak, yer üstü ve yer altı verileri toplanmış ve
sahanın geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu veriler değerlendirilerek belirlenen lokasyonda
696,20 m derinliğinde bir adet jeotermal araştırma/üretim amaçlı sondaj açılmıştır.
Çalışma alanının içinde kaldığı bölgede en altta Kretase yaşlı Mardin ve Garzan
formasyonları bulunmaktadır. Bu iki birim çalışma alanı ve yakın civarında
yüzeylememektedir. Garzan formasyonu üzerinde ise Üst Kretase-Alt Paleosen yaşlı
Germav formasyonu yer almaktadır. İstif yukarı doğru Alt Eosen yaşlı Gercüş, Orta
Eosen yaşlı Midyat ve Üst Miyosen yaşlı Şelmo formasyonları ile devam etmektedir. En
üstte ise Kuvaterner yaşlı eski alüvyon ve yeni alüvyon yer almaktadır.
Siirt-Billoris kaplıca alanında birçok sıcak su kaynağı bulunmaktadır. Bu sularının
toplam debisi 170 l/sn., sıcaklıkları ise 33-35 °C arasındadır.
Jeoloji ve jeofizik çalışmalar sonucu, jeolojik olarak yüzeyde izlenen tektonik
yapıların örtülü alanlardaki tektonik yapılar ile uyum içinde olduğu görülmüştür.
İnceleme alanında mevcut olan sıcak su kaynağının kırık sistemlerinden geldiği ve TPAO
tarafından açılan 385 m’lik kuyudaki (TPAO DK-1) jeotermal akışkanın, hazne kaya
özelliği olan Mardin formasyonundan geldiği düşünülmektedir. Billoris kaynağının
güneyine doğru örtünün inceldiği ve bu seviyelerin altında esas rezervuarın olduğu
düşünülmektedir. Jeoloji ve jeofizik etüt çalışmaları verilerinin değerlendirilmesi
sonucunda bir noktada sondaj yeri önerilmiştir.
Etüt çalışmaları sonrası belirlenen lokasyonda açılan Siirt-Billoris SB-1 jeotermal
sondajı 696,20 m derinlikte tamamlanmış ve kompresörle kuyu geliştirme çalışmaları
sonucunda kuyudan 41 oC sıcaklık ve 7 l/sn. debide akışkan elde edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13608
Rapor Adı SİİRT BİLLORİS SAHASI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE SB-1 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT JEOLOJİK JEOFİZİK SONDAJ
Yer - Konum SİİRT
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2017
Yazarlar Bülent PEKER Gürsel ARSLAN Adnan USLU

SİİRT BİLLORİS SAHASI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE SB-1 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13608
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 348,64TL


Etiketler: SİİRT BİLLORİS SAHASI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE SB-1 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU