• ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR HAMAMKARAHİSAR VE GÜNYÜZÜ GÜMÜŞKONAK JEOTERMAL ALANLARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE ESH-1, EG-1 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJLARI KUYU BİTİRME RAPORU

ÖZ
Alp-Himalaya tektonik kuşağı üzerinde yer alan Türkiye, jeotermal kaynaklar
açısından zengin sayılabilecek konumdadır. Orta Anadolu Bölgesi içinde yer alan
Eskişehir ili ve çevresinde de önemli jeotermal potansiyele sahip sahalar bulunmaktadır.
Bu bölge Kuzey Anadolu Fayı ile Doğu Anadolu Fayı’nın sınırlarını çizdiği Anadolu
Bloğu’nun batısında bulunmaktadır. Bölgenin havadan manyetik ve gravite verileri
incelendiğinde, mağmatik sokulum olarak yorumlanabilecek kapanımlar görülmekte
olup bu kütlelerin çalışma sahası ve çevresinde ısı kaynağı olabileceği düşünülmüştür.
Yine çalışma sahası ve çevresinde, genel doğrultuları KB-GD olan neotektonik döneme
ait fayların varlığı, traverten mostralarının mevcudiyeti, sıcak ve mineralli kaynakların
oluşu, ısı akısı değerlerinin Türkiye ortalamasının üstünde olması, rezervuar ve örtü
kaya özelliğindeki birimlerin bulunması bölgeyi jeotermal enerji aramaları açısından
uygun kılmaktadır. Eskişehir ili ve çevresinde bilinen jeotermal sahalar; Sivrihisar
Hamamkarahisar (35,6 oC), Günyüzü Gümüşkonak (34 oC), Merkez-Kızılinler (45 oC),
Alpu-Uyuzhamamı (30 oC), Mihalıççık-Yarıkçı (37 oC) ve Mihalgazi-Sakarılıca (56
oC) sahalarıdır.
Çalışma alanında temelde, genel olarak değişik türde şist, kireçtaşı, kuvarsit bant
ve merceklerinden oluşan, muhtemel Paleozoyik yaşlı Kertek formasyonu yer alır.
Kertek formasyonu üzerinde, bu birimle geçişli olan, yine muhtemel Paleozoyik yaşlı,
kristalize kireçtaşı ve dolomitik kireçtaşlarından oluşan Eryiğit formasyonu bulunur.
Paleozoyik yaşlı bu birimleri Mesozoyik yaşlı granit, granodiyorit türü derinlik
kayaçlarından oluşan Kadıncık graniti keser. Bu temel birimlerin üzerine uyumsuzlukla
Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı, beyaz, gri, bej, krem renkli, ince-orta-kalın tabakalı
kireçtaşı, çörtlü kireçtaşı, killi kireçtaşı, beyaz, yeşilimsi beyaz renkli marn ve yeşil
renkli, yer yer turba ara katkılı killerden oluşan Mercan formasyonu gelir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13607
Rapor Adı ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR HAMAMKARAHİSAR VE GÜNYÜZÜ GÜMÜŞKONAK JEOTERMAL ALANLARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE ESH-1, EG-1 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJLARI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOLOJİK JEOFİZİK SONDAJ JEOTERMAL ETÜT
Yer - Konum ESKİŞEHİR-SİVRİHİSAR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2017
Yazarlar İsmail KARA Hakan ÖZKAN Selahattin KAHRAMAN

ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR HAMAMKARAHİSAR VE GÜNYÜZÜ GÜMÜŞKONAK JEOTERMAL ALANLARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE ESH-1, EG-1 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJLARI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13607
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 858,64TL


Etiketler: ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR HAMAMKARAHİSAR VE GÜNYÜZÜ GÜMÜŞKONAK JEOTERMAL ALANLARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE ESH-1, EG-1 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJLARI KUYU BİTİRME RAPORU