• ÇORUM-İSKİLİP SOĞUCAK KÖYÜ AR-81868 NO'LU  RAPORU

Orta-İç Karadeniz Endüstriyel Hammadde Aramaları Projesi kapsamında Çorum İskilip Soğucak Köyü
güneyinde yapılan çalışmalar sonrasında, önemli görülen saha için MTA Genel Müdürlüğü adına ruhsat
teklifinde bulunulmuş ve Haziran 2002 tarihinde AR:81868 No'lu ruhsat alınmıştır.
Çalışma sahasında Orta Eosen yaşlı andezitik, bazaltik bileşimde piroklastik ve volkanik kayaçlar ile
Neojen yaşlı jips, anhidrit, dolomitik kil gibi evaporitik çökeller içeren çamurlu marn, çakıltaşlarından oluşan
sedimanter kayaçlar yer alır.
Çalışmanın konusunu oluşturan alkali toplamı yüksek alterasyona uğramış tüflerin feldispat olarak
kullanılabileceği düşünülmüştür. Bu amaçla ruhsat sahasının 1/1.000 ölçekli detay jeolojik haritası
hazırlanmış ve gerekli örneklemeler yapılmıştır. Araziden derlenen alkali oranı yüksek tüflerin potasyum ve
sodyum oranları toplamı % 8.5-11.50 arasında değişmektedir (Tablo 1). Bunun yanında renk verici olan ve
seramikte istenmeyen demir oranlan da %1.1-3.3 arasında değişmekte olup homojenlik göstermemektedir.
Her iki tüf seviyesinin üstünde bulunan örtünün çok fazla ve sert kayaçtan oluşması ve yatağın feldispat
kullanıcılarına uzak olması nedeniyle yatak ilgi çeker özellikte değildir.
Tüm bu sonuçlara göre sahada ortalama tenörü %8.5-11.50 (K2O + Na2O), Fe2O3 oranı %1.1-3.3
arasında değişen 849.680 ton görünür feldispat olarak kullanılabilir alkali tüf rezervi mevcuttur.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11961
Rapor Adı ÇORUM-İSKİLİP SOĞUCAK KÖYÜ AR-81868 NO'LU RUHSAT SAHASI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu FELDİSPAT
Yer - Konum ÇORUM İSKİLİP
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi MAYIS 2007
Yazarlar KAPKAÇ.F

ÇORUM-İSKİLİP SOĞUCAK KÖYÜ AR-81868 NO'LU RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11961
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 91,90TL


Etiketler: ÇORUM-İSKİLİP SOĞUCAK KÖYÜ AR-81868 NO'LU RUHSAT SAHASI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU