• BİNGÖL JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

Çalışmalara konu olan 12-2011/03 no.lu jeotermal kaynak ruhsat sahası ve
civarında sıcaklıkları 39-42 0C ve debileri 0,5-3 l/s olan sıcak su kaynakları ile MTA
Genel Müdürlüğü tarafından açılan 43 0C sıcaklığında ve 20 l/s debiye sahip sıcak su
kuyusu bulunmaktadır.
Sahada temeli mermer ve şistlerden oluşan Paleozoyik yaşlı Bitlis
Metamorfitleri oluşturmaktadır. Temel birimlerin üzerinde resifal kireçtaşı, tüfit,
kalkaranit, kumtaşı, çakıltaşı, marn ardalanmasından oluşan ve yer yer de jips, anhidrit
ve volkanit ara katkılarını içeren Adilcevaz Formasyonu bulunur. Gölsel çökeller ile
piroklastik ara katkılı göl çökelleri ve volkanitlerden oluşan, Pliyosen yaşlı Solhan
Formasyonu, Adilcevaz Formasyonunu açısal uyumsuzlukla örter. Alüvyon ile yamaç
molozları sahanın en genç birimlerini temsil ederler.
Doğu Anadolu bölgesinde Palu-Karlıova-Erzincan üçgeni içinde yer alan Bingöl
ili ve civarı Türkiye’nin en aktif ve en önemli deprem kuşaklarından olan KB gidişli sağ
yanal atımlı Kuzey Anadolu Fay Sistemi (KAF) ile KD gidişli sol yanal atımlı Doğu
Anadolu Fay Sistemi’nin (DAF) etkisi altındadır. Eşlenik faylar olan bu iki önemli fay
sistemine paralel, çoğunlukla kısa ve devamlı olmayan fay zonları ise bölgenin önemli
tektonik elemanlarıdır.
Çalışma alanında, güncel dere yatakları boyunca gözlenen alüvyonlar, resifal
kireçtaşı içerikli Adilcevaz Formasyonu, yeraltı suyu bakımından geçirimli birimlerdir.
Bitlis metamorfitlerinin mermer üyesi iyi bir rezervuar özelliğine sahiptir. Sahada
tektonizma, geçirgenlikte etkili bir unsurdur ve dolaşımda büyük katkı koymaktadır.
Şist üyesi, tektonizmaya bağlı gelişen ikincil porozite ile beraber yarı geçirimli özellik
kazanmıştır. Çoğunlukla piroklastiklerden oluşan Solhan Formasyonu, saha genelinde
geçirimsiz özelliktedir.
DAF sisteminin etkisi ile Miyosen sonrası volkanik intrüzyonlar gelişmiş,
piroklastik malzemeler ortama çökelmişlerdir. Andezitik ve bazaltik intrüzyonların,
jeotermal sistemde ısıtıcı olabileceği yönünde fikir oluşmaktadır. Adilcevaz
Formasyonu’nu oluşturan resifal kireçtaşlarının inceleme yapılan bölgede rezervuar
özelliği gösterdiği belirlenmiştir. Bitlis metamorfitlerinin mermer üyeleri de jeotermal
sistem için iyi bir rezervuar olabilecek özelliktedir. Geçirimsiz özelliği gösteren Solhan
Formasyonu jeotermal sistemde örtü özelliğindedir ve geniş bir alanda yayılım
göstermektedir.
İncelemeler sırasında alınan su örneklerinde yapılan kimyasal değerlendirmeler
sonucu Ca-HCO3 ve Na-HCO3 tipi sular sınıfındadır. Sıcak su kaynaklarının derin
dolaşımlı oldukları ve bazılarının da yüzey sularından etkilendikleri belirlenmiştir.
Bingöl-Ilıca sahasında Doğu Anadolu Fayı (DAF)’nın Göynük segmentindeki
sıkıştırması sonucunda gelişen segmentin iki tarafında yüzeylenen Bitlis
metamorfitlerinin mermerlerinde fay düzlemi boyunca yaygın bir breşleşme görülmekte
bu da bölgede düşük özdirenç değerli anomalilere neden olmaktadır.
Tamamlanan etütler sonucunda, 1.250-1.500 metrelerde Kosköykomları Deresi
boyunca olası yüksek entalpili bir alan tespit edilmiştir.Bu tespitler doğrultusunda 2
noktada sondaj lokasyonu önerilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11602
Rapor Adı BİNGÖL JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU
Konu JEOTERMAL
Yer - Konum BİNGÖL
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2013
Yazarlar Osman GÖKMENOĞLU Gürsel ARSLAN

BİNGÖL JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11602
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 203,79TL


Etiketler: JEOTERMAL, BİNGÖL