• GAZLIGÖL (AFYONKARAHİSAR) JEOTERMAL ALANINA AİT REVİZE JEOTERMAL KAYNAK KORUMA ALANLARI ETÜT RAPORU

Afyonkarahisar Valiliği ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü arasında
29.11.2012 tarihinde imzalanan sözleşme gereği, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve
Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden
önce hazırlanmış olan Afyonkarahisar ili Gazlıgöl Termal Turizm Merkezi’ne ait
jeotermal ruhsat alanına ilişkin Kaynak Koruma Alanları Etüdü çalışması, jeotermal
alanın çevresel etkilerle kirlenmesinin önlenmesi, korunması ve geliştirilmesine yönelik
jeolojik, hidrojeolojik, jeotermal ve jeokimyasal çalışmaları içerecek şekilde 5686 sayılı
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği
hükümlerine göre revize edilmiştir.
Gazlıgöl jeotermal alanında stratigrafik olarak en altta yer alan yeşil şist
fasiyesinde metamorfizma geçirmiş Afyon Metamorfitleri inceleme alanında en yaşlı
birimleri oluşturmaktadır. İnceleme alanında Paleozoyik yaşlı Afyon Metamorfitleri alt
üyesi metamorfik şistler temeli oluşturmakta olup üzerine diskordan olarak Gebeciler
Formasyonu (N) ve Özburun Konglomera Üyesi (N1) üyesi gelmektedir. En üstte ise
Kuvaterner yaşlı alüvyonlar ve travertenler vardır. Travertenler sıcak sulara bağlı olarak
meydana gelmiş olup günümüzde de hızlı bir şekilde oluşmaya devam etmektedir.
Afyonkarahisar-Gazlıgöl jeotermal alanında 1974 yılından günümüze kadar
MTA Genel Müdürlüğü ve özel şirketler tarafından birçok kuyu açılmış olup şu anda
ruhsatlı olan 51 adet sıcak su sondaj kuyusu bulunmaktadır. İnceleme alanında yer alan
çalışır durumda olan sıcak su kuyularında proje çalışmaları sırasında ölçülen akışkan
sıcaklığı 33,1-78,6 °C arasında, pH değerleri 6,2-8,24 arasında, elektriksel iletkenlik
değerleri (EC) ise 1717-4250 μS/cm arasında değişmektedir. Kuyulardan elde edilen
akışkan termal turizmde ve termal tesislerin ısıtılmasında kullanılmaktadır.
Koruma alanları çalışması kaynak ve sıcak su sondajlarının her türlü kirletici dış
etkenlerden korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla yapılmaktadır.
Dolayısıyla 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun
yürürlüğe girmesinden önce hazırlanan Gazlıgöl Jeotermal Alanı Kaynak Koruma
Alanı çalışmasının revize edilmesi amaçlı hazırlanan bu çalışmada jeotermal
kaynakların her türlü kirletici dış etkenlerden korunması ve sürdürülebilirliğinin
sağlanması, potansiyel alanın belirlenerek koruma altına alınması amacıyla sahanın
litolojik özellikleri, kayaçların geçirimliliği, çatlak ve kırık sistemleri gibi unsurlar göz
önüne alınarak, I., II. ve III. derece koruma alanı sınırları ve bu zonlarda alınması
gerekli önlemler belirlenmiştir. Yapılan revize koruma alanları etüdü çalışmaları
sonucunda Afyonkarahisar-Gazlıgöl jeotermal alanında belirlenen koruma alanları
zonlarına ve bu zonlarda uyulması gereken kurallara dikkat edilmesi, bölge için önemli
bir ekonomik değer olan sıcak suyun, uzun yıllar kullanılabilmesi ve gelecek nesillere
aktarılabilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.
Bu çalışma ile belirlenen I., II. ve III. derece koruma alanı sınırı 1/10.000 ölçekli
topografik harita üzerine işaretlenmiştir. III. derece koruma alanı sınırı hidrojeolojik
beslenme alanı sınırı olarak kabul edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11590
Rapor Adı GAZLIGÖL (AFYONKARAHİSAR) JEOTERMAL ALANINA AİT REVİZE JEOTERMAL KAYNAK KORUMA ALANLARI ETÜT RAPORU
Konu JEOTERMAL
Yer - Konum AFYONKARAHİSAR- GAZLIGÖL
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2013
Yazarlar Nilgün DOĞDU Artun ORAKCI Levent İLDEŞ

GAZLIGÖL (AFYONKARAHİSAR) JEOTERMAL ALANINA AİT REVİZE JEOTERMAL KAYNAK KORUMA ALANLARI ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11590
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 644,30TL


Etiketler: JEOTERMAL, AFYONKARAHİSAR-GAZLIGÖL