• YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ ADINA KAYITLI YOZGAT-BOĞAZLIYAN-BAHARİYE AR: 37 NO.LU JEOTERMAL RUHSAT ALANINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

Çalışma sahası yakın civarında temel birimler şist ve mermer içeren Paleozoik yaşlı Kırşehir Masifi’ne ait metamorfik kayaçlardan oluşur. Ruhsat sahası içinde gözlenmeyen bu temel birimler üzerinde diskordans ile Alt-Orta Eosen yaşlı nummulitli kireçtaşlarından oluşan Arzılar Kireçtaşı gelmektedir. Bu birimlerin üzerine Oligosen yaşlı karasal çakıltaşı, kumtaşı ve çamurtaşlarından oluşan İncik Formasyonu ve Orta-Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı ayrılmamış karasal çökellerden oluşan İç Anadolu Grubu gelmektedir. İstif, Kuvaterner yaşlı alüvyon ve travertenlerle son bulur.
Ruhsat sahasında Boğazlıyan (Yozgat) Belediyesi tarafından sıcak su amaçlı olarak açtırılmış ve sıcaklıkları 32-51 °C arasında değişen 3 adet jeotermal sondaj bulunmaktadır. Sahada Boğazlıyan Belediyesi için 1986 yılında MTA Genel Müdürlüğü tarafından 2 adet jeotermal amaçlı sondaj yapılmıştır (BB-1, BB-2). 132,3 m derinlikteki BB-1 sondajından 32 °C sıcaklık ve 125 l/s debide akışkan elde edilmiş fakat kuyunun teçhizi yapılmamıştır. 180 m derinlikteki BB-2 sondajından ise 46 °C sıcaklık ve 100 l/s debide akışkan elde edilmiş fakat daha sonra kuyuda kabuklaşma sorunları nedeniyle üretim sürecinde sıkıntılar yaşanmıştır. 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi tarafından verilen lokasyonda ise BB-2A jeotermal sondajı açılmış, bu sondajdan da 63 °C sıcaklık ve 35 l/s debide akışkan elde edildiği belirtilmiştir. BB-2A sondajının şu anki sıcaklığı proje çalışmaları sırasında 51 °C olarak ölçülmüştür. Fakat geçmiş yıllarda BB-2A sondajında da kuyu başı sorunlarına bağlı olarak kontrolsüz üretim sorunları başlamış ve yapılan müdahalelere rağmen günümüzde hala devam eden bu sıkıntı giderilememiştir.
Saha çalışmaları sırasında yaklaşık KB-GD yönlü düşey bileşene sahip türleri net olarak belirlenemeyen faylar ve çalışma alanının orta ve güney kesiminde gözlenebilen muhtemel bindirme/ters faylar gözlenmiştir. Sahada Oligosen ve Orta-Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı çökellerin örtü kayacı, stratigrafik seride altta yer alan Paleozoyik yaşlı Kırşehir Masifine ait mermerlerin ve Alt-Orta Eosen yaşlı Arzılar Kireçtaşının su taşıyabilecek ve tutabilecek kırıklı/çatlaklı seviyelerinin ise rezervuarı oluşturduğu düşünülmektedir.
Sahada yapılan jeoloji, jeofizik DES, hidrojeokimya ve toprak gazları (Rn, CO2, CH4, H2S) çalışmalarına dayanarak B4 no.lu DES noktası civarında kalan alanda 1 lokasyonda araştırma sondajının yapılabileceği önerilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11589
Rapor Adı YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ ADINA KAYITLI YOZGAT-BOĞAZLIYAN-BAHARİYE AR: 37 NO.LU JEOTERMAL RUHSAT ALANINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU
Konu JEOLOJİ JEOFİZİK JEOTERMAL
Yer - Konum YOZGAT-BOĞAZLIYAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2012
Yazarlar Serkan KARACA Ömer KESGİN Ömer DUMAN

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ ADINA KAYITLI YOZGAT-BOĞAZLIYAN-BAHARİYE AR: 37 NO.LU JEOTERMAL RUHSAT ALANINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11589
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 132,00TL


Etiketler: JEOTERMAL, JEOFİZİK, JEOLOJİ, YOZGAT-BOĞAZLIYAN, YOZGAT-BAHARİYE