• UBA YAPI FİRANLI VE AKÇAKEÇİLİ SAHALARI JEOTERMAL JEOLOJİSİ VE JEOFİZİK (MANYETOTELLÜRİK) ETÜT RAPORU

Çalışmaların gerçekleştirildiği Firanlı jeotermal sahasında yaklaşık 65 °C
sıcaklıkta birçok noktadan sıcak su çıkışları görülmektedir. Ayrıca saha içerisinde 1975
tarihinde MTA tarafından 1 adet jeotermal kuyu açılmış ve bu kuyudan 75 °C sıcaklıkta
ve 25 l/s debide akışkan elde edilmiştir. Akçakeçili kaynağı su altında kalmıştır ve bu
suyun sıcaklığı 26 °C olarak ölçülmüştür.
İnceleme alanı ve çevresinde, jeolojik olarak Paleozoyik, Mesozoyik ve
Senozoyik yaşlı birimler bulunmaktadır. Bölgenin temel kayaçlarını Paleozoyik yaşlı
metamorfik kayaçlarla, onları sıcak dokanakla keserek yerleşen Orta Devoniyen-Alt
Triyas yaşlı granit batoliti oluşturur. Bu birimlerin üzerine Senozoyik yaşlı sedimanter
birimler ve ekstrüzif birimler gelmektedir. Eski ve yeni alüvyon ile yamaç molozları da
birimleri uyumsuz olarak örterler.
Bölgenin genelinde K-G ve D-B doğrultulu faylar hâkimdir. Bu yapının yanında
KD-GB ve KB-GD doğrultulu daha genç kırık çatlak sistemleri de belirlenmiştir.
Ruhsat alanları civarında yapılan jeolojik ve jeofizik çalışmalar sonucu bölgede,
muhtemelen orta ve yüksek sıcaklıklı jeotermal sistemlere ait bulgular görülmüştür.
Sahanın jeolojik ve yapısal unsurlarına yönelik yeni verilerle birlikte saha hakkında yeni
veriler elde edilmiştir. Bu verilerin ışığında sahada jeotermal potansiyelinin gelişimine
katkı koyabilecek iki adet sondaj lokasyonu önerilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11553
Rapor Adı UBA YAPI FİRANLI VE AKÇAKEÇİLİ SAHALARI JEOTERMAL JEOLOJİSİ VE JEOFİZİK (MANYETOTELLÜRİK) ETÜT RAPORU
Konu JEOLOJİK-JEOFİZİK ETÜT
Yer - Konum ÇANAKKALE-EZİNE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2012
Yazarlar Vatan DEMİREL Ali Rıza KILIÇ Sultan BOSTAN

UBA YAPI FİRANLI VE AKÇAKEÇİLİ SAHALARI JEOTERMAL JEOLOJİSİ VE JEOFİZİK (MANYETOTELLÜRİK) ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11553
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 126,69TL


Etiketler: JEOLOJİK-JEOFİZİK ETÜT, ÇANAKKALE-EZİNE