• KONYA-EREĞLİ-AKHÜYÜK SAHASINA (90 NO.LU) AİT JEOLOJİ-JEOFİZİK ETÜT RAPORU

MTA Genel Müdürlüğü ile Ereğli Belediye Başkanlığı arasında 17.04.2012 tarihinde yapılan sözleşme ve 24.07.2012 tarihinde yapılan ek sözleşme gereği, Konya ve Civarı Jeotermal Enerji Aramaları Projesi (ücretli) kapsamında, Konya-Ereğli-Akhüyük köyünde bulunan 90 no.lu doğal mineralli su arama ruhsatında, 2012 yılında jeolojik, jeofizik etütlerinin yanı sıra hidrojeokimyasal numuneler alınarak değerlendirmeler yapılmıştır.
Ruhsat sahası içerisinde ve yakın çevresinde Kuvaterner yaşlı alüvyon ve travertenler yüzeyler. Alt Paleosen-Orta Eosen’den başlayan daha yaşlı birimler inceleme sahasının dışında ve sahanın GD’sunda yüzeylemektedir.
Ruhsat sahsında KB-GD yönlü bir kırık boyunca sızıntı şeklinde çıkmakta olan kaynaklar bulunmakta olup sıcaklıkları 17,1-23,0 oC arasında değişmektedir. Sahayı temsilen alınan sıcak su örneklerinin, toplam mineralizasyon değerleri 37.177,4 ve 38.154,8 mg/l olup, AIH sınıflamasına göre sodyumlu-klorürlü sıcak sular sınıfındadırlar.
Yarı logaritmik Schoeller diyagramına göre, her iki numune de aynı kökenli olup, katyonlarda her iki numune de r(Na+K) > rCa > rMg, anyonlarda ise rCl > rSO4 r(HCO3+CO3) ve rCl > r(HCO3+CO3) > rSO4 şeklinde bir dizilime sahiptirler. Hesaplanan muhtemel rezervuar sıcaklığı 32-112 oC arasındadır.
Alınan jeofizik ölçülere ait veriler değerlendirilerek sahanın özdirenç dağılımı belirlenmiş olup elektrik yapı kesitleri ve SP profilleri karşılaştırılarak olası süreksizlikler ortaya konulmuştur.
Tüm bu çalışmalar sonucunda elde edilen veriler yorumlanarak iki adet sığ, bir adet derin sondaj yeri belirlenmiştir. Önce sığ sondajların yapılması, sonucun olumlu olması durumunda derin sondajın yapılması önerilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11552
Rapor Adı KONYA-EREĞLİ-AKHÜYÜK SAHASINA (90 NO.LU) AİT JEOLOJİ-JEOFİZİK ETÜT RAPORU
Konu JEOLOJİ-JEOFİZİK ETÜT
Yer - Konum KONYA-EREĞLİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2012
Yazarlar Mustafa DURDU Hayrettin KARZAOĞLU Gamze KARZAOĞLU

KONYA-EREĞLİ-AKHÜYÜK SAHASINA (90 NO.LU) AİT JEOLOJİ-JEOFİZİK ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11552
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 180,00TL


Etiketler: KONYA-EREĞLİ-AKHÜYÜK