• RAMAN PETROL SAHASI (JEOLOJİ-SONDAJ-REZERV)

ÖNSÖZ
        Bu raporda, Raman Petrol Sahası üzerinde şimdiye kadar yapılmış olan jeolojik etütler ve sondaj aramaları neticeleri mümkün mertebe komple bir halde verilmek istenilmiştir. Derlenmiş olan donelerin büyük kısmı kendi etüt ve müşahadelerimizin mahsulüdür. Bu arada bibliyografyada belirtilen rapor ve neşriyatta göz önünde bulundurulmuş ve elde olunan malumat tarafsız bir triyaja tabi tutulduktan sonra raporun umumi çerçevesi dahilinde yoğrularak sunulmuştur. Bu itibarla tekst içinde bibliyografyaya atıflar yapılamamıştır. Yalnız çamur problemi bahsinde H. Berilgen'in bu konudaki raporundan geniş ölçüde faydalanılmıştır.
        Şunu da kaydetmek isteriz ki, muhtelif tarihlerde gerek nefsi Ramandağ ve gerekse umumi olarak cenup doğu Türkiye bölgelerinde kısa müddetler zarfında araziye insiye etmiş bulunduğumuz yabancı jeologların raporlarında mevcut donelerin büyük kısmı tarafımızdan verilmiş şifahi malûmata dayanmakta ve binaenaleyh raporumuzun bazı kısımlarında görülen ufak benzerlikler herhangi bir intihal ifade etmemektedir.
        Kenar iltivalar sahasının tektonik karakterini belirten Dr. Arni'nin ve Dr. Lehner'in şematik birer kesiti ile C. Taşman'ın umumi havza sedimantasyonu korelasyonu ve M. Taşman'ın sondaj logları ile 14 No'lu kuyuda tam olarak geçilen petrol horizonunun makroskopik muayene neticelerini gösteren detay diyagramı raporumuza aynen eklenmiştir.
        Ramandağ Jeolojik haritasının tanziminde ekinid horizonu C. Öztimur, H. Uysal ve F. Kıraner tarafından takip olunmuştur.
        Ham petrolün rafineri mahsullerinin evsafı hakkındaki donelerin bir kısmı O. Avdan ile Ş. Ağar'dan alınmıştır.
        Bir çok teknik donelerin noksanlığına rağmen imkan nispetinde hakikate yakın rezerv hesapları tanzimine çalışılmış ve arama ameliyatının kıymetlendirilmesine gayret sarf edilmiştir.

Ekim 1950

Rapor Özellikleri
Rapor No 1867
Rapor Adı RAMAN PETROL SAHASI (JEOLOJİ-SONDAJ-REZERV)
Konu ASFALTİT-PETROL
Yer - Konum SİİRT SİİRT-RAMAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.10.1950
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DR.NECDET EGERAN

RAMAN PETROL SAHASI (JEOLOJİ-SONDAJ-REZERV)

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR01867
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 683,31TL


Etiketler: ASFALTİT, PETROL, PETROL SONDAJI, SİİRT, SİİRT JEOLOJİ, 1867