• YEŞİLHİSAR-İNCESU (KAYSERİ) AR: 38/2014-11, AR: 38/2014-12, AR: 38/2014-13, AR: 38/2014-14, AR: 38/2014-15 VE AR: 38/2015-01 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANLARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

Jeotermal enerji olanaklarının araştırılmasının amaçlandığı Kayseri ili Yeşilhisar 
ve İncesu ilçeleri sınırlarında yer alan MTA Genel Müdürlüğü’ne ait 6 adet jeotermal 
kaynak arama ruhsat sahasında yapılan jeolojik harita alımı çalışmalarında, ruhsat 
sahalarının tamamında bir jeotermal sistemin olabilirliği öngörülmüş, bunun sonucunda 
da jeofizik ve hidrojeokimya çalışmaları planlanarak sondaj lokasyonu belirlemeye 
yönelik detay etüt çalışmaları yapılmıştır. 
Çalışma alanında temelde Devoniyen-Permiyen aralığında çökelmiş şist ve 
kristalize kireçtaşlarından oluşan ve yeşil şist fasiyesinde metamorfizma geçirmiş olan 
Yahyalı İstifi içerisindeki Yellibel ve Karlığıntepe formasyonlarına ait birimler yer 
almaktadır. Yahyalı istifini Üst Kretase yaşlı Aladağ ofiyolit napı tektonik olarak 
üzerlemektedir. Bütün bu birimleri uyumsuz olarak örten örtü kayaçlarını ise Orta 
Eosen-Kuvaterner aralığında çökelmiş volkanik ve sedimanter kayaçlar oluşturmaktadır. 
İstif, Kuvaterner yaşlı traverten, yamaç molozu, eski alüvyon, alüvyonlarla son bulur. 
İnceleme alanı ve yakın civarında belirlenen kaynak ve kuyulara ait suların 
fiziksel parametrelerine bakıldığında; Yeşilhisar fayı boyunca 22,3 °C sıcaklığa ulaşan 
kuyular gözlenmektedir. Bu kuyular, sulama amaçlı açılmış sığ kuyular olup, genel 
olarak Sultan Sazlığı Havzası içinde açılmış olan kuyulardır. 
Jeolojik, jeofizik ve hidrojeokimyasal verilerin birlikte değerlendirilmesi 
sonucunda AR: 38/2014-11 no.lu ruhsat alanında alınmış olan K255 no.lu DES noktası 
yakın civarında bir adet jeotermal enerji araştırma sondajı açılmasının, ruhsat 
sahalarının yer aldığı alandaki jeotermal potansiyelin ortaya çıkarılmasına katkısı 
olacağı sonucuna varılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13589
Rapor Adı YEŞİLHİSAR-İNCESU (KAYSERİ) AR: 38/2014-11, AR: 38/2014-12, AR: 38/2014-13, AR: 38/2014-14, AR: 38/2014-15 VE AR: 38/2015-01 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANLARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT(JEOLOJİK-JEOFİZİK)
Yer - Konum KAYSERİ-YEŞİLHİSAR KAYSERİ-İNCESU
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2017
Yazarlar SERKAN KARACA ADNAN USLU SULTAN BOSTAN

YEŞİLHİSAR-İNCESU (KAYSERİ) AR: 38/2014-11, AR: 38/2014-12, AR: 38/2014-13, AR: 38/2014-14, AR: 38/2014-15 VE AR: 38/2015-01 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANLARINA AİT JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13589
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 527,90TL


Etiketler: JEOTERMAL ETÜT(JEOLOJİJ-JEOFİZİK), KAYSERİ-YEŞİLHİSAR