• AFYONKARAHİSAR İLİ, SİNANPAŞA İLÇESİ BALMAHMUT AR: 313 VE İĞDELİ AR: 314 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANLARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE ASB-2015/01 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

1. ÖZ
Afyonkarahisar ilinde MTA Genel Müdürlüğü tarafından daha önceki yıllarda
birçok jeoloji, jeofizik ve sondajlı çalışmalar yapılmıştır. 2014 yılında 2014-33-13-10
özel kod no.lu Afyon ve Civarı Jeotermal Enerji Aramaları Projesi kapsamında AR: 313
no.lu Afyonkarahisar-Sinanpaşa-Balmahmut ve AR: 314 no.lu Afyonkarahisar-
Sinanpaşa-İğdeli jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarında jeolojik, hidrojeolojik ve
jeofizik çalışmaları kapsayan jeotermal enerji arama amaçlı etüt çalışmaları;
gerçekleştirilen jeolojik, hidrojeokimyasal ve jeofizik çalışmalarının değerlendirilmesi
sonucunda ise 2015-33-13-09 özel kod no.lu Afyon Jeotermal Enerji Aramaları Projesi
kapsamında, AR: 313 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat alanında belirlenen
lokasyonda 919,50 m derinliğinde bir adet jeotermal araştırma sondajı (ASB-2015/1)
yapılmıştır.
Çalışma alanı ve civarında temelde Paleozoyik yaşlı Afyon Metamorfitleri yer
almaktadır. Bu birimin üzerine Permiyen yaşlı Eldeş Formasyonu gelmektedir.
Paleozoyik yaşlı bu birimlerin üzerine çalışma alanında yüzeylenmeyen Alt Triyas yaşlı
Ardıçlı Formasyonu ve Orta Triyas-Jura yaşlı Loras Formasyonu uyumsuz olarak
gelmektedir. Paleozoyik ve Mesozoyik yaşlı bu birimler rezervuar özelliği
göstermektedirler. Bu birimlerin üzerine örtü niteliğinde yine çalışma alanında
yüzeylenmeyen Alt Miyosen yaşlı Hacıbekir Grubu, Orta Miyosen yaşlı Afyon
Volkanoklastikleri ve Gebeciler Formasyonu ile Üst Miyosen yaşlı Erdemir
Formasyonu gelmektedir. En üstte ise Kuvaterner yaşlı alüvyon yer almaktadır.
Çalışma sahasında Senozoyik yaşlı birimler örtü özelliğinde, Mesozoyik ve
Paleozoyik yaşlı birimler rezervuar özelliği gösterir. Tektonik dokanaklardan da
jeotermal akışkan elde edilebilir. Çalışma sahası ve çevresi Neotektonik dönem sıkışma
rejiminden yoğun olarak etkilenmiştir. KD-GB yönlü Köprülü fay zonu ve bu fayı kesen
D-B doğrultulu Balmahmut Fayı jeotermal sistemi şekillendirmektedir. Tektonik etkiye
uğramış birimlerin kırık çatlaklarının geçirimli, iletken bir özellik kazanacağı
düşünülerek ve jeoloji, jeofizik su kimyası çalışma verileri de değerlendirilerek sondaj
lokasyonu belirlenmiştir.
Sahada yapılan çalışmalarda 8 adet su örneği alınmış ve bunlar üzerinde
kimyasal analiz yapılarak suların kökensel ilişkisi araştırılmış ve jeotermometre
hesapları yapılmıştır. Alınan örnekler üzerinde yapılan jeotermometre hesaplarına göre
muhtemel rezervuar sıcaklığının 50-60 oC arasında olabileceği hesaplanmıştır.
Birleşik olmaları nedeni ile tek bir çalışma alanı olarak düşünülen, çalışılan ve
değerlendirilen ruhsat sahalarında gerçekleştirilen jeolojik, hidrojeokimyasal ve jeofizik
çalışmalarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda AR: 313 no.lu Afyon-Sinanpaşa-
Balmahmut jeotermal kaynak arama ruhsat alanında S-24 no.lu lokasyon yakınında
1.200±100 m derinliğinde bir adet jeotermal araştırma sondajı yapılmasına karar
verilmiştir.
AR: 313 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında gerçekleştirilen ASB-
2015/1 sondajında 0-12 m’ler arasında alüvyon, 12-420 m’ler arasında Gebeciler
Formasyonu, 420-584 m’ler arasında Hacıbekir Grubu, 584-700 m’ler arası Ardıçlı
Formasyonu, 700-919,50 m’ler arası Eldeş Formasyonu litolojileri kesilmiştir. 0-210
m’ler arası 17 1/2” matkapla, 210-705 m’ler arası 12 ¼” matkapla, 705-919,50 m’ler
arası 8 ½” matkap ile ilerleme yapılan kuyuda, 0-203 m’ler arasına 13 3/8” kapalı
casing muhafaza borusu indirilmiştir. 919,50 m ilerlemenin gerçekleştirildiği kuyuda,
kuyu takip ve kuyu içi jeofizik log verilerinin değerlendirilmesi sonucu, kuyu içi
sıcaklığın düşük olmasından dolayı kuyu teçhiz edilmemiş ve üretime açılmadan terk edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13577
Rapor Adı AFYONKARAHİSAR İLİ, SİNANPAŞA İLÇESİ BALMAHMUT AR: 313 VE İĞDELİ AR: 314 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANLARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE ASB-2015/01 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT, JEOLOJİK JEOFİZİK
Yer - Konum FAYONKARAHİSAR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2017
Yazarlar Engin PURTUL (1) Mustafa DESTUR (2) Sinan SARP (1

AFYONKARAHİSAR İLİ, SİNANPAŞA İLÇESİ BALMAHMUT AR: 313 VE İĞDELİ AR: 314 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANLARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE ASB-2015/01 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13577
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 275,20TL


Etiketler: JEOTERMAL ETÜT, KUYU BİTİRME RAPORU, AFYONKARAHİSAR