• ULUBAT FAYININ PALEOSİSMOLOJİSİ

Bu çalışma Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi
Başkanlığı bünyesinde yürütülmekte olan “Türkiye Paleosismoloji Araştırmaları Projesi”
kapsamında gerçekleştirilmiştir. 2013 yılı arazi çalışmaları kapsamında KB Anadolu’da Ulubat
Gölü’nün güney kenarını sınırlayan Ulubat Fayı’nın Kuvaterner-Holosen aktivitesi, kinematik
özellikleri ve elde edilen paleosismolojik veriler sunulmaktadır.
Kuzeybatı Anadolu’da bulunan (Şekil 1) ve toplam 45 km uzunluğunda olan Ulubat fayı,
Ulubat Gölü’nün güneyini sınırlamaktadır (Şekil 4). Türkiye Diri Fay Haritası (Emre vd, 2013)
verileri kullanılarak, Ulubat fayına ilişkin temel veriler bu haritadan alınmıştır. Öncelikle hava
fotoğrafları ve uydu görüntüleri kullanılarak geometrisi ve jeolojisi incelenmiştir. Elde edilen
veriler 1/25 000 ölçekli topografik haritaya işlenmiş ve arazi kontrolleri yapılmıştır. Doğan vd
(2005) jeomorfolojik verilere göre fayın güney bloğunda 500 metreden fazla yükselmeye işaret
etmektedir. Doğan vd.(2005) fayı, birbirinden farklı doğrultularda uzanan Çalı, Fadıllı ve
Doğancı olmak üzere üç alt geometrik segmente ayırmışlardır. Aynı araştırıcılara göre, doğu
uçta yer alan ve D-B doğrultusunda uzanan Çalı segmenti 13 km uzunluğundadır. Orta bölümde
yer alan Fadıllı segmenti ise K60°D doğrultusunda olup 20 km uzunluğa sahiptir. En batıda yer
alan 12 km uzunluğundaki Doğancı segmentinin, Fadıllı segmentinden açılmalı bir sıçrama ile
ayrıldığı belirtilmektedir (Doğan vd.2005).
Karakaya Karmaşığı ve üzerine gelen Jura-Kretase birimleri ile Kuvaterner yaşlı birimler
arasında dokanak oluşturur. Fay boyunca güney bloğun morfolojik olarak yükseldiği gözlenir.
Holosen fay sarplıklarının arazide belirgin olarak izlendiği Akçalar Köyü 1 km güneyinde
hendekli paleosismoloji çalışması yapılmış ve hendek duvarlarında fayın Kuvaterner ve
Holosen dönemlerindeki aktivitesine dair bu çalışmada net sonuçlara ulaşılamamıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13571
Rapor Adı ULUBAT FAYININ PALEOSİSMOLOJİSİ
Konu KUVATERNER TEKTONİĞİ
Yer - Konum
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi ANKARA - 2017
Yazarlar Volkan ÖZAKSOY Hasan ELMACI Meryem KARA Tamer Y. DUMAN Eylem YURTSEVEN

ULUBAT FAYININ PALEOSİSMOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13571
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 73,20TL


Etiketler: ULUBAT FAYININ PALEOSİSMOLOJİSİ