• HADİM-TAŞKENT (KONYA)-AYRANCI (KARAMAN) TEKTONO-STRATİGRAFİSİ

ÖZ
Orta Toroslar‟da TaĢkent, Güneysınır (Konya), Kazım Karabekir, BaĢyayla (Karaman)
ilçeleri arasında kalan alan ile Ayrancı (Karaman) bölgesinde, iki farklı alanda
gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada stratigrafi, metamorfizma ve yapısal özelliklerine göre
birbirinden farklı tektono-stratigrafi birimleri ve bu birimleri örten Tersiyer yaĢlı çökeller
ayırt edilmiĢtir. Ġnceleme alanının batı bölümünde (TaĢkent, Güneysınır (Konya), Kazım
Karabekir, BaĢyayla (Karaman) arasında kalan bölge) Geyik Dağı Birliği, Aladağ Birliği
(TaĢkent Tektonik Dilimi ve Kartal Dağı Tektonik Dilimi), Bozkır Birliği (BaĢkıĢla
KarıĢığı, Huğlu Grubu, BucakkıĢla Tektonik Dilimi, Bozdağ Tektonik Dilimi, Kızılcadağ
Ofiyolitik Melanj ve Olistostromu ve Pozantı-Karsantı Ofiyoliti)„ ne ait birimler ve bunları
örten Tersiyer ve Kuvaterner yaĢlı örtü kayaları yer almaktadır.
Ġnceleme alanının doğu bölümünde (Ayrancı bölgesi) Bolkar Dağı Birliği, Namrun
Tektonik Dilimi, Bozkır Birliği‟ne ait BucakkıĢla Tektonik Dilimi, Kızılcadağ Ofiyolitik
Melanj ve Olistostromu‟na ait birimler ile bunları örten Tersiyer ve Kuvaterner yaĢlı örtü
kayaları yer almaktadır.
Ġnceleme alanının Karaman il merkezi batısında yer alan bölümünde Geyik Dağı
Birliği; pembemsi mor renkli silttaĢı- kumtaĢı ara katkılı kuvarsitlerden oluĢan Erken
Kambriyen yaĢlı Zabuk formasyonu, dolomit, dolomitik kireçtaĢı ve üste doğru yumrulu
kireçtaĢlarından oluĢan Orta-Geç Kambriyen yaĢlı Çaltepe formasyonu, yumrulu killi
kireçtaĢı, Ģeyl, silttaĢı, kuvarsit ve kumtaĢından oluĢan Geç Kambriyen-Erken Ordovisiyen
yaĢlı SeydiĢehir formasyonu, Ģelf tipi dolomitik kireçtaĢı ve kireçtaĢlarından oluĢan Jura-
Kretase yaĢlı Polat formasyonu, rudistli kireçtaĢından oluĢan Geç Kretase-Paleosen yaĢlı
Çataloluk formasyonu, kireçtaĢı, kumtaĢı ve Ģeylden oluĢan Orta Eosen yaĢlı Çobanağacı
formasyonlarından oluĢmaktadır.
 

Rapor Özellikleri
Rapor No 11686
Rapor Adı HADİM-TAŞKENT (KONYA) - AYRANCI (KARAMAN) ARASINDA KALAN ALANIN TEKTONO-STRATİGRAFİSİ
Konu JEOLOJİ
Yer - Konum KONYA-TAŞKENT KARAMAN-AYRANCI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2013
Yazarlar İsmet ALAN Şenol ŞAHİN Veli BALCI Hasan ELİBOL Nevzat BÖKE İbrahim ALTUN Tolga ESİRTGEN Halil KESKİN Alican KOP Bülent BAKIRHAN Nurullah HANİLÇİ

HADİM-TAŞKENT (KONYA)-AYRANCI (KARAMAN) TEKTONO-STRATİGRAFİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11686
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.784,72TL


Etiketler: HADİM-TAŞKENT (KONYA) - AYRANCI (KARAMAN) ARASINDA KALAN ALANIN TEKTONO-STRATİGRAFİSİ