• ISTRANCA MASİFİ-D18-E16-E17-E18 PAFTALARI PROSPEKSİYON

Istranca Masifinde (Yıldız Dağları) yapılan endüstriyel hammadde aramaları
2008 yılında 2008–32–13.06, 2009 yılında ise 2009-32-13.07 proje numaralarıyla
“Trakya Endüstriyel Hammadde Aramaları” Projesi kapsamında yürütülmüştür.
2008 yılında Masifte yapılan çalışmalar Kırklareli’nden yürütülmüş ve yaklaşık
3 ay sürmüştür. Çalışmalar sırasında 2007 ve 2008 yıllarında ruhsatları alınan
Kırklareli-Üsküp (AR:200711492), Kırklareli-Yörükbayır (AR:200711493), Kırklareli–
Koruköy (AR:200711491) mevkiindeki feldspat sahalarının 1/25.000 ölçekli jeoloji
haritası revizyonu ve 1/5.000 ölçekli detay maden jeolojisi harita alımı
gerçekleştirilmiştir.
Ruhsat sahaları 1/100.000 ölçekli Kırklareli E18 paftasında yer almaktadır.
AR:200711492 numaralı sahada Permiyen öncesi yaşlı Tekedere Grubunun
kuvarsofeldspatik şistleri, AR:200711491 numaralı sahada Permiyen ve Permiyen
öncesi yaşlı Şeytandere metagraniti ile Tavşantepe metapegmatitleri, AR:200711493
numaralı sahada ise sadece Tavşantepe metapegmatitleri olarak ayırtlanan birimler,
feldspat kaynağı olarak değerlendirilmiştir.
Her 3 ruhsat sahasındaki alkali feldspatça zengin birimlerin gerek feldspat
gerekse demir içeriklerindeki farklılıklar nedeniyle ruhsat sahalarından ayrı ayrı
ortalama 50–70 kg arasında zenginleştirme amaçlı numuneler alınmıştır.
Önceki yıllarda (Kalyoncuoğlu, 1993) masifte yapılan çalışmalarda
Şeytandere metagranitlerinin yüksek alkali değerleri vermesi ve ruhsatlar içerisinde
en geniş yayılımının, Koruköy ruhsat sahasında (AR:200711491) olması nedeniyle
bu sahadan metapegmatitler dışında ayrıca Şeytandere metagranitlerinden de
zenginleştirme numunesi alınmıştır.
AR:200711492 numaralı sahadan toplam 9 adet numune (4 kimyasal, 5
min+pet) alınmıştır. Buna göre feldspatça zengin kuvarsofeldspatik şistler % 2.46-
3.95 K2O, %1.99-3.68 Na2O, % 73.81-77.13 SiO2, % 15.08-16.33 Al2O3, % 0.66-2.53
Fe2O3 değerlerine sahiptir. Aynı sahadan teknolojik amaçlı alınan numuneye
flotasyon ve manyetik ayırım deneyleri uygulanmıştır. Kuru manyetik ayırım ile en iyi
sonuç alınmasına rağmen elde edilen konsantreler gri tonda pişme rengi vermiştir.
AR:200711491 numaralı sahadan toplam 13 adet numune (1 X-RD, 4 min+pet, 8
kimyasal) alınmıştır. Ruhsat sahasındaki metagranitler % 3.06-3.37 K2O, % 2.11-
3.32 Na2O, % 12.72-15.37 Al2O3, % 78.67-80.09 SiO2, % 0.68-1.33 Fe2O3 değerleri
içermesine rağmen aynı sahadaki metapegmatitler % 3.00-3.80 K2O, % 2.08-2.42
Na2O, %12.96-14.07 Al2O3, % 77.34-79.91 SiO2, % 1.01-1.47 Fe2O3 değerlerine
sahiptir.
AR:200711491 numaralı ruhsat sahasındaki metapegmatitlerin içerdiği %1.10
Fe2O3 ve % 0.09 TiO2 değerleri kuru manyetik ayırım ile sırayla % 0.45 ve < % 0.01
değerlerine düşürülmüştür. Aynı ruhsat sahasındaki metagranitlerin orjinal numunesi
%1.40 Fe2O3 ve % 0.14 TiO2 değerleri kuru manyetik ayırımla % 0.44 ve < %0.01
değerlerine düşürülmüştür. Ancak ruhsat sahasındaki metagranit ve metapegmatitler
pişme testlerinde gri renk vermiştir.
AR:200711493 numaralı ruhsat sahasından toplam 45 adet numune (22
min+pet, 23 kimyasal) numune alınmıştır. Orijinal numunedeki % 1.12 Fe2O3 ve %
0.10 TiO2 değerleri sırasıyla % 0.43 ve < % 0.01 değerlerine düşürülmüştür. Bu
numunelerde gri renkli pişme rengi vermiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11485
Rapor Adı ISTRANCA MASİFİ (D18-E16-E17-E18 PAFTALARI) ENDÜSTRİYEL HAMMADDE ARAMALARI PROSPEKSİYON RAPORU
Konu ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER
Yer - Konum TRAKYA ISTRANCA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2011
Yazarlar Necmi KIRAL Aytaç TULUKÇU Hasan TOPSAKAL

ISTRANCA MASİFİ-D18-E16-E17-E18 PAFTALARI PROSPEKSİYON

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11485
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.580,86TL


Etiketler: ISTRANCA MASİFİ (D18-E16-E17-E18 PAFTALARI) ENDÜSTRİYEL HAMMADDE ARAMALARI PROSPEKSİYON RAPORU