• ORTA TOROS. BOZYAZI-AYDINCIK-GÜLNAR-SİLİFKE YÖRESİ

Orta Toroslar’ın güney kesiminde Mersin iline bağlı Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve
Silifke ilçeleri arasında kalan alanda gerçekleştirilen bu çalışmada; stratigrafi, metamorfizma
ve yapısal özelliklerine göre birbirinden farklı 4 adet yapısal birim ve bunların tektonik
dilimleri ile bu birimleri örten Tersiyer yaşlı çökeller ayırt edilmiştir. Bunlar Görbiyes Dağı
Birliği ve bu birliğe ait tektonik dilimler, Geyik Dağı Birliği ve bu birliğe ait tektonik
dilimler, Aladağ Birliği ile Bozkır Birliği’ne ait birimler ve bunları örten Tersiyer yaşlı örtü
kayalarıdır.
İnceleme alanında Görbiyes Dağı Birliği, Sipahili ve Yellice Tektonik Dilimi olmak
üzere iki farklı dilime ayrılmıştır. Sipahili Tektonik Dilimi; rekristalize kireçtaşı ve
rekristalize dolomitik kireçtaşı içeren Jura-Kretase yaşlı Sancakburnu formasyonu ile
metaçakıltaşı, kalkşişt, şişt, rekristalize kireçtaşı, metabazik volkanik ve bloklu seviyelerden
oluşan Geç Kretase yaşlı Fidik formasyonlarından oluşmaktadır.
Yellice Tektonik Dilimi; rekristalize kireçtaşı ve çörtlü rekristalize kireçtaşından
oluşan Jura-Kretase yaşlı Sağkaya formasyonu ile şişt ve kalkşiştten oluşan Geç Kretase yaşlı
Kızlarsekisi formasyonlarını içermektedir.
Geyik Dağı Birliği; Ovacık, Araca, Dedeler ve Aydıncık Tektonik Dilimi olmak üzere
4 farklı tektonik dilime ayrılmıştır.
Ovacık Tektonik Diliminde tabanda silttaşı ve nadiren merceksel konumlu dolomit,
şeyl ve kuvarsitlerden oluşan Prekambriyen yaşlı Emirgazi formasyonu, mor kuvarsitlerden
oluşan Erken Kambriyen yaşlı Zabuk formasyonu, kireçtaşı ve dolomitik kireçtaşından oluşan
Orta-Geç Kambriyen yaşlı Çaltepe formasyonu, fileli kireçtaşı, şeyl, silttaşı ve yumrulu
kireçtaşlarından oluşan Geç Kambriyen-Erken Ordovisiyen yaşlı Seydişehir formasyonu,
çakıltaşı ve kumtaşından oluşan Geç Ordovisiyen-Erken Silüriyen yaşlı Halityayla
formasyonu ile şeyllerden oluşan Erken Silüriyen yaşlı Puşçutepe şeyli, yumrulu kireçtaşı,
kumlu kireçtaşı ve şeylden oluşan Geç Silüriyen-Erken Devoniyen yaşlı Karayar formasyonu,
dolomitik kireçtaşı, kuvars kumtaşı, şeyl ve kireçtaşından oluşan Erken Devoniyen yaşlı
Ayıtepesi formasyonu, Amphipora’lı kireçtaşı, dolomitik kireçtaşı, kumtaşı ve şeylden oluşan
Orta Devoniyen yaşlı Şafaktepe formasyonu, şeyl, silttaşı, kumtaşı, kumlu kireçtaşı ve resifal
kireçtaşından oluşan Geç Devoniyen yaşlı Gümüşali formasyonu, silttaşı, şeyl, kuvarsit,
dolomitik kireçtaşı ve kireçtaşından oluşan Erken-Orta Karbonifer yaşlı Ziyarettepe
formasyonu, taban çakıltaşı, kuvarsit, dolomitik kireçtaşı ve kireçtaşından oluşan Geç
Permiyen yaşlı Yığılıtepe formasyonu, alacalı silttaşı, marn, şeyl ve killi kireçtaşından oluşan
Erken-Orta Triyas yaşlı Katarası formasyonu, yer yer çörtlü dolomitik kireçtaşı ve

Rapor Özellikleri
Rapor No 11462
Rapor Adı ORTA TOROSLARIN JEODİNAMİK EVRİMİ BOZYAZI-AYDINCIK-GÜLNAR-SİLİFKE (MERSİN) YÖRESİ
Konu JEODİNAMİK EVRİM
Yer - Konum MERSİN SİLİFKE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi Kasım-2011
Yazarlar İsmet ALAN Şenol ŞAHİN Veli BALCI Hasan ELİBOL Nevzat BÖKE İbrahim ALTUN Tolga ESİRTGEN Halil KESKİN Alican KOP Bülent BAKIRHAN

ORTA TOROS. BOZYAZI-AYDINCIK-GÜLNAR-SİLİFKE YÖRESİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11462
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.284,20TL


Etiketler: ORTA TOROSLAR’IN JEODİNAMİK EVRİMİ BOZYAZI – AYDINCIK – GÜLNAR - SİLİFKE (MERSİN) YÖRESİ