• ESKİŞEHİR FAY ZONU( ANKARA) JEOKİMYA RAPORU CİLT I

Çalışma alanı Eskişehir il merkezi ile Mahmudiye, Çifteler, Sivrihisar,
Günyüzü, Polatlı, Beypazarı ve Mihalıççık ilçeleri arasında kalan 35 adet 1/25.000
ölçekli paftayı içeren 5250 km²’lik bir alanı kapsamaktadır.
İnceleme alanında en altta Jura öncesi oluşmuş ofiyolit-metamorfik tektonik
birliği yer almaktadır. Jura detritik ve kireçtaşlarından ibarettir. Bu birimlerin üzerinde
Paleosen, Eosen, Miyosen ve Pliyosen yaşlı çökel ve volkanik kayaçlar yer
almaktadır. En genç birim ise Pleyistosen yaşlı gevşek tutturulmuş kum, çakıl ve
kiltaşlarıdır. Bölgede derinlik kayacı olarak granitler, volkanik kayaç olarakta
andezitler, tüfler ve bazaltlar bulunmaktadır.
2001 yılında toplam 31 adet 1/25.000 ölçekli paftanın jeokimyasal
prospeksiyonu ile ağır mineral etütleri yapılmıştır. Toplam 4650 km²’yi bulan
jeokimyasal prospeksiyon sonucu 2262 adet dere sedimanı ile 203 adet kayaç
jeokimyası örneği alınmıştır. Dere sedimanı örnekleri kurutulup elendikten sonra
labaratuvara Cu, Pb, Zn, As, Sb, Mo, Ag elementlerinin analizi, kayaç örneklerinden
ise bu elementlere ek olarak Au analizlerinin yapılması için gönderilmiş, neticeleri
aynı yıl içinde alınarak bilgisayarda değerlendirmeleri yapılmıştır.
2002 yılında 1/25.000 ölçekli 4 paftanın jeokimyasal prospeksiyonu sonucu
alınan 63 adet dere sedimanı örneği kurutulup elendikten sonra yukarıda belirtilen
elementlerin analizi için labaratuvara gönderilmiştir. Genel jeokimyasal prospeksiyon
sonucunda alınan örneklerin gelen neticelerinin değerlendirmeleri sonucunda elde
edilen 4 adet anomali sahasının 1/5.000 ölçekli detay jeoloji haritalarının yapımı ile
tahkik jeokimyasal prospeksiyonu aynı yıl içinde gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca arazi gözlemleri sonucunda önemli görülen, genellikle silisleşmenin ve
alterasyonun yaygın olduğu yerlerden kayaç jeokimyası alınmak suretiyle çalışmalar
sürdürülmüştür.
Bu rapor 2001 ve 2002 yılı genel jeokimyasal prospeksiyon çalışmalarını ve
2003 yılında yapılan tahkik çalışmalarını içermektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11446
Rapor Adı ESKİŞEHİR FAY ZONU (ESKİŞEHİR-ANKARA) GENEL JEOKİMYA RAPORU CİLT I
Konu FAY ZONU
Yer - Konum ESKİŞEHİR ANKARA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2011-ANKARA
Yazarlar Serkan ÖZKÜMÜŞ

ESKİŞEHİR FAY ZONU( ANKARA) JEOKİMYA RAPORU CİLT I

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11446
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.484,25TL


Etiketler: ESKİŞEHİR FAY ZONU (ESKİŞEHİR-ANKARA) GENEL JEOKİMYA RAPORU CİLT I